Ngon tô thứ 4 mự 31 căm bườn 01 pì 2024 – Trương ép phổng xùng Lai Châu “ chự mẳn” học sinh dú lớp ép nhẳn pao cặm tó phạ nao cưm
Thứ tư, 14:58, 31/01/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 4 mự 31 căm bườn 01 pì 2024 – Trương ép phổng xùng Lai Châu “ chự mẳn” học sinh dú lớp ép nhẳn pao cặm tó phạ nao cưm

Trương ép phổng xùng Lai Châu “ chự mẳn” học sinh dú lớp ép nhẳn pao cặm tó phạ nao cưm

          Phạo nao cưm, mók cụa mươi hăm nà pỉn, xiêng say, tro té hỏng ép tạm lớp 3A2, Trương phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Ta Leng, huyện Tam Đường ( Lai Châu) nhăng phọn nương. Lài mự nị, say cánh tro chóng hanh kẻ cặm dạk cha, khâng lài luông chự phong nao cưm vạy chự mẳn pưng tiết ép xương chu tưa.

          Nọng Hảng A Thắng, học sinh lớp 3A2 tô, hươn nọng dú bản Phìn Ngan - Lao Chải, dú lắc trương cài 8 cày số. Ải êm cánh pi nhinh pày dệt kin lắc hươn, va hươn trương hảu dặng xừ, pày hươn hư nọng chi đảy ỉn côn điều. Nọng muôn lài chơ đảy dú nẳng trương vạy ép xừ pọm cắp pi nọng bạn cánh đảy nhẳn pao dú ún: “Cuông pưng mự phạ nào cưm, say giáo cọ sắng nọng nung xuổng xửa nao hảu ún cánh kin nặm ún. Hạng mự non men chơ vạy nhẳn pao pặc hanh”.

          Lớp 3A2, Trương Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Ta Leng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu lỏ hỏng ép tạm điêu nẳng bón trương trung tâm. Vạy báu hảu lôm tỏng cánh mươi sải, nọk vịa bók học sinh nung po ún, nẳng cuông lớp mi 2 khẳng áng đăng phay hảu lớp ép lâng ún. Cón mỏi tiết ép, say giáo cánh học sinh lang tập thể dục cắp bón hảu lăm mo họn khửn.

          Say giáo Trần Thị Tuyết, say giáo chủ nhiệm lớp 3A2, Trương Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ta Leng, huyện Tam Đường hảu hụ:“ Cuông dan phạ nao cưm xương nị khỏi cọ àu phải bạt ma pảy lôm hảu pưng nọng học sinh cánh đằng phay phinh ún, nung tứm xuổng xửa hảu pưng nọng. Xong ma chiên páo họt ải êm học sinh mi tứm xửa nao hảu nọng dú hươn vạy chơ ma lớp pưng nọng đảy nhẳn poa po ún cánh tổm nặm ún hảu pưng nọng kin hạng mự.”

          Pi ép nị, Trương phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Ta Leng, huyện Tam Đường mi 25 lớp, cài 600 học sinh, cuông nặn mi chi áo họt 200 nọng kin dú bán trú. Pưa hươn trương phân lài lỏ học sinh chựa côn Mông, Dạo, ải êm pày dệt kin lắc hươn, kin dú nẳng hươn nhăng dạk cha xưa nẳng hươn trương, xương nặn hươn trương cọ lựa luông chự mẳn vịa ép cánh tổ chức kin bán trú xương chu tưa vạy quản lý học sinh.

Say giáo Nguyễn Đình Trung, Hiệu trương hươn trương nhẳn danh, pưng khù nhẳn pao tiêng an hảu học sinh nẳng hươn báu to nẳng trương. Chế độ kin bán trú cọ đảy hươn trương tứm ten ngon căm kin po chất hảu học sinh:“ Pưa ải êm học sinh pày dệt kin lắc hươn, báu mi côn tỏn sống pưng nọng, pưa xương nặn hảu pưng nọng hák pày ma cánh nao cưm lài báu nhẳn pao tiêng an. Pưa xương nặn cuông dan pày nả hươn trương nhăng chự mẳn vịa bók xừ cánh xum ý, ai say chi mi khù ngai đi vạy quản lý pưng nọng học sinh. Đối cắp học sinh bán trú, tênh căm hươn trương quản lý pưng nọng nẳng hỏng dú bán trú. Cuông sinh hoạt hạng mự hươn trương chiên páo ải êm học sinh cuông dan phạ nao cưm lài, ải êm học sinh đaỷ nộp té 5 họt 10 cân lùa vạy tổm nặm hảu pưng nọng cuông dan kin dú nẳng trương.

Khù dạk cha cọ mi luông kẻ khày đảy lang đi, cắp tang pày ma dạk cha cánh kinh tế xã hội cọ hê mả khày, vịa san hươn trương “chự mẳn” vịa kin dú nẳng trương hảu học sinh cuông chu phạ nao cưm nị vạy chự mẳn vịa ép học cánh nhẳn pao pặc hanh hảu học sinh./.

                                                                   Khắc Kiên – Hạnh dịch  

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC