Ngon tô thứ 2 mự 2 bườn 4 pì 2024 – San khù cận pồng chằư chơ xủ ni lông pảy pốc hẳư san cò púk bông
Thứ ba, 14:58, 02/04/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 2 mự 2 bườn 4 pì 2024 – San khù cận pồng chằư chơ xủ ni lông pảy pốc hẳư san cò púk bông

San khù cận pồng chằư chơ xủ ni lông pảy pốc hẳư san cò púk bông

          Cuồng pưng pì cài ma, cuồng dan púk bồng san tàng cò nẳng bốc xương cò khảu li, cò thúak lók, mák mán, phắc cát pảu, phắc cát bẳn, cò phong nạt, cò mák phặc, mák ứt, cò dệt dà…côn dần cọ xủ ni lông pảy pốc.

          Vịa pốc ni lông cọ phảy dòm đảy nặm, chọp xồm cắp pưng phổng lâng chơ chuốp lạnh nặm. Àu ni lông pốc cọ dệt hẳư đìn mức chưm, choi cò púk bồng báu chuốp héo khồ, dệt hẳư đìn phồng, dệt hẳư cò púk bồng mả pe tẹt tiêng, hẳư năng suất xùng xưa. Pảy ni lông cọ dón cò nhả cò chưa, dón xìa cồng xìa nhả, dón ngơn xự dà khả nhả đối cắp vịa púk bồng. Khù lợi đì khòng vịa xủ ni lông pảy pốc cọ dón đảy vịa tồ bổng dệt lók cuồng đìn, dón pưng tàng bệnh pét pan té đìn khửn xắư cò, dón vịa xủ dà pảy chự cò púk bồng.

          Hák va, nọk pưng khù lợi đì cựt ma, chơ xủ ni lông pảy pốc, va báu chấp năm men kỹ thuật cọ chí dệt hại họt vịa mả pe cánh năng suất cò púk bồng, mi chơ nhăng dệt cò chuốp tài. Pưa xương nặn chơ xủ pi nọng cận pồng chằư san khù lằng nị:

          Nẳng pưng bón púk bồng xủ ni lông pốc tênh đìn, va phạ phồn, lăng nặn đét khửn chí dệt hẳư nặm cuồng đìn pháng hời khửn cọ chí báu pháng cài ni lông đảy. Chơ đìn mức chưm lài, chơ phạ đét họn chí dệt hẳư cò púk bồng chuốp nau hạk cánh tài.

          Nẳng pưng tỉnh Tày Bắc lâng xủ ni lông vạy pốc hẳư cò cả cuồng mua đồng xuần, tàm toi nhiệt độ cuồng mự vạy pành ni lông pảy pốc hẳư chọp xồm, vện ník xìa vịa cò cả chuốp tài hạk. Cuồng pưng mự nhiệt độ tang nọk xùng cài 22 độ cận khày ni lông tựng ngon báu cọ khày 2 phái hùa đòn cả. Va nhiệt độ tang nọk xùng tênh 25 độ cận củ ni lông xìa.

          Va ni lông lằng chơ xủ báu xương đằư xủ lau đảy, cận tọp hòm vạy pày sáư thung nhính nhửa hứa mun. Báu đảy chọk cánh phằng lông đìn. Ni lông lằng chơ chọk chí dệt ók khí độc, dệt hà chằư dạk, dệt ók san tàng bệnh nẳng làn nọi. Va phằng ni lông lông đìn, lằng hạng họi pì cọ báu pưới nau đảy chí dệt hại họt vịa dệt dượn./.

                                                                                                                       TTKN-Huyền dịch

         

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC