Ngon tô thứ 3 mự 02 căm bườn 01 pì 2024 – Côn dần phổng nhại dần thuỷ điển Sơn La hăng mi ók pưa tảnh liệng pà công
Thứ ba, 11:01, 02/01/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 3 mự 02 căm bườn 01 pì 2024 – Côn dần phổng nhại dần thuỷ điển Sơn La hăng mi ók pưa tảnh liệng pà công

 

Côn dần phổng nhại dần thuỷ điển Sơn La hăng mi ók pưa tảnh liệng pà công

          Phạ phí hung chơ nả nặm đàng mi mười đón púm, ai Lò Văn Phát, dú bản Khoàng, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai cọ mau phạo pày cá phổng liệng pà công khòng chua hươn. Ai Phát tô, pì 2010, chơ thuỷ điển Sơn La lừng nặm, nả nặm quảng cọ chọp sồm hẳư vịa tảnh liệng pà công, hák va pưa quén khươi dệt hay dệt na té đằư ma lẹo, mưa chơ nặn tênh cá bản cọ hê mi phằư dám vang hay vang xuần, lông ma cá nặm Te tảnh liệng pà công vạy mả khày kinh tế. Họt pì 2017, hền đảy luông hanh mả khày kinh tế nẳng nòng luồng lừng nặm thuỷ điển, sai Phát cọ xáo hụ kỹ thuật tảnh liệng pà, cánh hằn hanh củ ngơn cốc khòng tay hươn, ngần hang, dòm xắư liệng 10 công pà, pà trắm cỏ cánh pà nay:“ Té pì 2017-2018 tay hươn cọ ma nẳng nỉ vạy liệng pà công, cánh lỏ chua hươn cốc khoẹ dệt công vạy tảnh liệng pà. Té chơ liệng pà công ma, puồng kìn đơi dú khòng chua hươn cọ xồm po ók. Tay hươn liệng báu hẳư kìn hăm công nghiệp, hẳư kìn nhả, măn cò, cò cuổi. Va pà pền bệnh lỏ hẳư áp nặm dà, báu cọ nặm cừa, toi luông xỏn khửn àu xắư thung, áp lẹo chắng pói lông”.

          Hền đảy lang đì té vịa liệng pà công khòng chua hươn ai Phát, lài chua hươn cuồng bản, cuồng xã cọ ép dệt toi. Xương chua hươn ai Lò Văn Sơn cọ dú nẳng xã Pá ma Pha Khinh, cón nị cọ hụ to púk khảu li, măn cò xương nặn chua hươn lâng báu mi po khảu kìn. Chơ nhại ma tảnh liệng pà công, puồng kìn đơi dú cọ ím po xưa. Ai Sơn hẳư hụ:“ Mỏi pì thù nhập kỉ xíp triệu, pưa liệng nọi thồi, hê mi kinh nghiệm lài, hák va tẹt tiêng xưa vét xắư púk khảu li, măn cò”.

          Huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La khạy mi 275 héc ta nả nặm tảnh liệng pà củng, cắp cài 4 păn công liệng pà lài tàng. Tênh mết sản lượng liệng pà công cánh túc pắt nẳng nòng luông lỏ cựt đảy dáo păn nưng 300 tấn. Nghê tảnh liệng pà công cọ cựt pền nghê mả khày kinh tế cốc chính, choi hạng họi chua hươn dần khảm khói xìa cặt cung. Toi lung Căm Văn Huy, Phó chủ tịch Uỷ bàn dần mương huyện Quỳnh Nhai, vạy tạ khù ngai đì cánh choi dừa pi nọng dú nẳng phổng lừng nặm thuỷ điển mả khày nghê tảnh liệng pà công toi luông tẹt tiêng, huyện cọ chiên páo hẳư pi nọng tổ chức pói pà pền lài chu, báu pền pói bát điều vạy nhẳn pao mi pày khài lâng, nhẳn pao mi ngơn thù nhập té vịa liệng pà công. Xòng ma xỏn hôm tẳng tánh, tống páo chương hang họt pưng chợ lạt cuồng cánh nọk tỉnh:“ Té tàng pà hák mi nẳng nặm Te, huyện cọ cạt kiên cắp san tổ chức, tựng côn, doanh nghiệp vạy àu pà pày khài nẳng pưng siêu thị cuồng cá mương. Họt khạy đối cắp pưng tàng chương hang dệt té pà củng cọ đảy côn xủ dống nhẳn danh xùng”.

          Nghê túc pắt pà cánh liệng pà công nẳng nặm Te, cọ đàng cựt đảy lang đì ma tang kinh tế, hôm phân choi côn dần Quỳnh Nhai dón xìa cặt cung tẹt tiêng, yền chằư cắp puồng kìn đơi dú nẳng bón dú mắư./.

                                                                          Trấn Long-Huyền dịch

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC