Ngon tô thứ 3 mự 19 bườn 12 pì 2023 – Lang đì té luông dệt liệng tồ một lường chự phong bổng manh dệt hại nẳng cò cả phề
Thứ ba, 15:45, 19/12/2023 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 3 mự 19 bườn 12 pì 2023 – Lang đì té luông dệt liệng tồ một lường chự phong bổng manh dệt hại nẳng cò cả phề

 

Lang đì té luông dệt liệng tồ một lường chự phong bổng manh dệt hại nẳng cò cả phề

------------------------------------

Lằng dan hầng nưng xủ pưng tàng khún dà hoá học, dà pảy chự cò púk bồng hẳư xuần cả phề. Lung A Ma Hồng, nhăng khék lỏ Y Đức Ê ban, dú nẳng Buôn Sút M’grư, xã Cư Suê, huyện Cư Mga cọ hụ hền đảy, pọm cắp luông khèo chăn khòng cò cả phề lỏ khù chếp hùa, tà mua khòng lung. Xương nặn, chơ cán bộ khuyến nồng chiên páo luông dệt liệng tồ một lường vạy chự phong bổng manh dệt hại, lung cọ đằng ký chôm hặp. Lằng pì nưng chấp năm, lungg hền đảy lang đì té vịa liệng tồ một lường cuồng xuần cả phề:

Băng: “Khỏi cọ báu chỏng đảy ài dà pảy chự cò púk bồng pưa cón nị xuần cả phề khòng khỏi cọ lâng đảy bao dà pảy chự cò púk bồng, lưn xưa lỏ chự phong bổng long cò, nhăn tốc, hák va lằng chơ chấp năm luông dệt liệng tồ một lường nị hư khỏi hền xuần cả phề nị báu đảy bao dà hák va cò cả phề cọ dón đảy vịa chuốp tồ bổng long cò, xòng ma lỏ khún dà cón dón, pì nị khỏi cọ xự nọi khún dà xưa chu pì”.

Lẹo cắp lung Đặng Văn Huy, dú nẳng thôn 3, xã Cư Suê, huyện Cư Mga cọ cạt kiên, chau lò cắp cả phề báu xủ khún hoá học, hư vịa xủ tồ một lường vạy chự phong bổng manh dệt hại nẳng cò cả phề lỏ luông pùn tẹt tiêng cánh pảy chự bón nặm kìn đìn dú.

Băng: “Mỏi pì đảy xủ dà pảy chự cò púk bồng dáo 10 tưa hư khay nị liệng tồ một lường nị dón lông nhăng xủ té 2 họt 3 tưa, xương nặn cọ dón đảy lài ngơn tiên, lẹo chơ đảy bao dà pảy chự cò púk bồng hư cọ báu đảy xủ tàng dà nắc lài. Luông xủ cọ dú nẳng cấp 2 – 3 thồi, báu đảy xủ dà nắc cài quá”.

Toi lung Huỳnh Văn Tấn, Phó phọng kỹ thuật – chiên giào khòng Trùng tầm pảy chự cò púk bồng bưởng Trùng: khù cốc chính nhất khòng tồ một lường lỏ tồ xáo kìn bổng manh dệt hại, hôm mi cá bổng long mák cà phề, tồ nhăn,… Pọm cắp nả vịa nặn, tồ một lường lỏ tàng tồ mi xương kìn dú nẳng chu bón cánh mi xương píên thái hẳư chọp xồm cắp luông piến thái khòng phạ đìn. Pưng xuần cò mạy nẳng Tây Nguyên lỏ bón chọp xồm vạy tồ một mả pẹ. Trùng tầm pảy chự cò púk bồng bưởng Trùng chi xứp tàm nghiền cứu cánh khày quảng luông dệt nị báu xuấn to nẳng cò cả phề lạ lẹo nhăng cá nẳng pưng tàng cò cồng nghiệp mi ca con kình tế xùng ứn cuồng dan pày mả:

Băng: “Nẳng Tây Nguyên pưng tàng cò cựt ma lài ngơn tiên hư nọk cò cả phề nhăng mi cò sầu riêng hương mắư, pì nị xum khỏi chấp năm nẳng cò cả phề lài nhất lỏ nẳng tỉnh Đắc Nông cánh Đắc Lắc. Pì nả, xum khỏi chi chấp năm nẳng cò sầu riêng. Luông pùn lỏ choi hẳư po hay me na hụ chảnh xưa ma tang pưng khù lợi đì khòng tồ một lường cuồng vịa chự phong bổng manh dệt hại báu xuấn to nẳng cò cả phề lạ lẹo nẳng cá cò sầu riêng hương mắư”.

Mi xương hền, liệng tồ một lường nẳng xuần cả phề đàng lỏ luông dệt sình học nưng cựt đảy lang đì xùng, báu pường lài phải ngơn cnáh lưn xưa lỏ báu dệt hại họt bón nặm kìn đìn dú, chọp xồm cắp lang áo cuồng vịa dệt dượn nồng nghiệp toi luông pẹk sằư, tẹt tiêng khay nị. Ngành nồng nghiệp tỉnh Đắc Lắc cọ đàng nhọng nho côn dần chấp năm luông dệt nị cánh khày quảng luông dệt liệng tồ một lường vạy chự phong bổng manh hẳư cò púk bồng./.

Hương Lý – Thành dịch

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC