Ngon tô thứ 3 mự 20 căm bườn 2 pì 2024 – Mua xuần nẳng xã bản na mắư dệt xanh cốc khoẹ nẳng tỉnh Yền Bái
Thứ ba, 14:56, 20/02/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 3 mự 20 căm bườn 2 pì 2024 – Mua xuần nẳng xã bản na mắư dệt xanh cốc khoẹ nẳng tỉnh Yền Bái

Mua xuần nẳng xã bản na mắư dệt xanh cốc khoẹ nẳng tỉnh Yền Bái

Tuy Lộc lỏ xã chưng dệt dượn hay na dú liệp him me nặm Tao khòng thanh phố Yền Bái, mi đìn đòn cánh tang hong mường chọp xồm cắp vịa púk pưng tàng phắc hòm, xương nặn xã cọ nhẳn danh mả khày pưng luông dệt dượn nồng nghiệp toi luông dệt ók chương hang cốc chính.

Té luông pùn khòng xã, pọm cắp luông hanh ma tang đìn đòn cánh kình nghiệm cuồng vịa púk phắc hòm, pưng pì cài ma, côn dần nẳng xã Tuy Lộc, thanh phố Yền Bái cọ xỏn hôm nhại chiên pưng tà đìn na báu cựt đảy nằng suất ma púk phắc, cựt pền pưng phổng púk phắc khèo xiu cắp lài tàng phắc hòm nẳng pưng thôn xương Xuân Lan, Minh Thành, Minh Long,… lưn xưa lỏ cuồng dan chiềng pưng phổng púk phắc nị nhương tứm khèo chăn.

Chua hươn ưởi Nguyễn Thị Ngoan, dú nẳng thôn Minh Long mi chi áo họt 2 păn đìn na, khay nị cọ chiên tênh mết tà đìn na nặn ma púk phắc hòm toi mua xương mák thúa, phắc cát pảy, mák tành tày, pưng tàng phắc hòm ứn cựt ma thù nhập xùng xưa lài vẹt sắư vịa púk khảu, khảu li. Riềng chu phắc chuông hong chợ lạt cuồng dạ chiềng danh tính cọ cựt đảy xíp lài triệu mằn:

 “Púk khảu hư đảy mết lài ngơn cốc, mết lài cồng cánh dan lăm đù hầng xưa, hák va thù nhập hư nhăng báu đảy to vịa púk phắc. Va xư hư púk phắc cọ áo khó mo nọi nưng hák va thù đảy lài ngơn xưa xương nặn cọ chắng mi khòng kìn, khòng vạy, va xư púk khảu, khảu li hư báu dòm ók đảy mằn ngơn đằư”.

Tuy Lộc mi chi áo họt 100 héc ta đìn chiên ma púk phắc. Vạy hẳư phắc hòm dệt ók cựt tóp đảy lang áo nhương mự nhương xùng ma tang chất lượng nẳng chợ lạt, hạng pì xã cọ cạt kiên cắp ngành nồng nghiệp chiên cái ma tang pưng luông púk bồng, lăm đù phắc toi luông tiêng àn. Lưn xưa, cắp luông choi dừa khòng thanh phố Yền Bái, xã cọ tánh ók đảy HTX púk phắc tiêng àn Tuy Lộc vạy tọp hòm pưng chua hươn púk phắc pền phổng phắc tiêng àn, xòng ma tính tà pưng tàng phắc púk toi mua hẳư chọp xồm. Pưng tàng phắc đảy púk cọ đảy chắp tèm xáo hụ bón dệt ók vạy hẳư côn xủ dống xáo hà nang quam chơ cận hà. Khay nị, thù nhập pằn pâng pày nẳng mỏi héc ta đìn púk phắc cựt đảy dáo 200 triệu mằn, mi pưng tà đìn xương nẳng thôn Minh Thành cựt đảy họt 500 triệu mằn mỏi hức ta mỏi pì. Lung Nguyễn Mạnh Huân, Giám đốc HTX púk phắc tiêng àn Tuy Lộc, thanh phố Yền Bái hẳư hụ:

 “Té chạu tô họt Tuy Lộc hư cọ men phổng púk phắc chùng thồi, báu mi xằng pộn dỏn, té chơ púk phắc toi luông tiêng àn cọ đảy lài côn hụ họt xưa. Vạu chùng hư ca con hư chơ khửn chơ lông, hák va vạu chùng puồng kìn đơi dú khòng pưng xã viền cọ đảy nho xùng, mả khày xồm po, khay nị chua hươn đằư cọ mi tục po chương xủ khòng sắư cuồng hươn lẹo. Cư mỏi dan mua xuần pì mắư ma thầng, hền đảy puồng kìn đơi dú khòng pi nọng đảy nho xùng hư chảu cọ hền muôn hòm xưa”.

Pọm cắp via dệt cốc chính lỏ púk phắc, lài chua hươn nẳng Tuy Lộc cọ nhăng tảnh liệng mù mà, pết cáy, púk phắc cánh cạ khài lệch nọi… pưa xương nặn puồng kìn đơi dú khòng côn dần cọ đảy nho xùng, côn dần cọ mi khù ngai đì pọm cắp chính quyên địa phường chấp năm cựt đảy pưng luông pùn tẳng tánh bản na mắư nho xùng, bản na mắư dệt xanh, xương: mả khày cốc ngươn xính khòng, khày quảng tang pày ma nẳng pưng bản khuống, tang pày ma phổng tông na. Pả Phạm Thị Nhâm, côn dần dú nẳng thôn Minh Thành hẳư hụ:

 “Té chơ đảy cồng nhẳn lỏ xã bản na mắư cốc khọe khòng tỉnh, khỏi hền nả tà phổng bản na cọ piến thái lài, té tang pày ma, tang sài điện, trương ép, trạm ỳ tế, họt luông khâng chằư khòng côn dần. Puồng kìn đơi dú khòng côn dần đảy nho xùng cánh lâng cạt sàn, pọm cằn mả khày kình tế. Pưng khù piến thái cuồng côn dần cọ lài, hươn dảo piến mắư, piến thái nết kìn liêm dú, hỏng dệt luông dượn,… tênh mết pưng khù piến thái nặn pọm đì mết”.

Bí thừ Đảng uỷ xã Tuy Lộc, thanh phố Yền Bái Vũ Kim Việt hẳư hụ: ngày lằng chơ đảy cồng nhẳn lỏ xã bản na mắư cuồng pì 2014, cấp uỷ Đảng, chính quyên cánh chu chựa dần mương Tuy Lộc cọ chấp năm nả vịa chự mẳn cánh nho xùng pưng luông tặt pùn bản na mắư cánh àu nồng nghiệp dệt bón pâng cốc chính, cuồng nặn pồng chằư mả khày pưng luông dệt púk phắc tiêng àn, tảnh liệng toi luông dệt ók lài chương hang:

 “Nả tà phổng bản na nẳng xã Tuy Lộc cọ piến thái chảnh chék; puồng kìn đơi dú khòng côn dần cọ đảy nho xùng. Cắp luông pùn tẳng tánh bản na mắư báu mi bón dặng, xum khỏi chi xứp tàm chự hiềm cánh nho xùng chất lượng pưng luông pùn bản na mắư dệt xanh cọ xựt đảy lẹo xương: xứp tàm khày quảng tang pày ma, nho cấp pưng xểm tang pày ma phổng bản na vạy côn dần pày ma đảy ngai đì xưa; cằm quyết chấp năm nả vịa tọp hìm, pằn tàng cánh kẻ khày nhính nhửa hứa mun nẳng cắp bón; tẳng tánh kế hoạch chảnh thí tổ chức pưng vịa dệt vằn hoá, vằn nghệ, thể thào tạ ók khù muôn hòm, cạt sàn cuồng dần mương”.

Khay nị thù nhập khòng Tuy Lộc pằn pâng pày đàng chi lò cựt đảy 60 triệu mằn mỏi côn mỏi pì; số chua hươn cặt khòng xã té 8% mưa pì 2013, họt pì 2023 cọ dón lông nhăng cài 1%. Lưn xưa, chính quyên cánh côn dần cọ mi pưng kế hoạch chảnh thí hẳư pì mắư vạy chóng hanh chấp năm xương: khày quảng tang pày ma nẳng phổng dần dú, dón số chua hươn cặt lông nhăng 0,6%, nho xùng thù nhập nẳng tà đìn dệt dượn khửn xùng xưa cắp vịa khày quảng chợ lạt cánh chấp năm pưng khù piến mắư khòng khoà học kỹ thuật sắư vịa dệt dượn… vạy hẳư mỏi mua xuần pì mắư ma thầng cọ mi tứm pưng quam tô muôn té xã phổng bản na mắư dệt xanh cốc khoẹ nẳng phổng Tày Bắc./.

Thừa Xuân – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC