Ngon tô thứ 6 mự 14 căm bườn 6 pì 2024- Chi đảy hưởng chế độ dặng hên nả va báu?
Thứ sáu, 14:50, 14/06/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 6 mự 14 căm bườn 6 pì 2024- Chi đảy hưởng chế độ dặng hên nả va báu?

Chi đảy hưởng chế độ dặng hên nả va báu?

          Ưởi Lo Thị Mai dú nẳng xã Chiêng Chăn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La thàm: Nong chôm hặp bảo hiểm xã hội té bươn 10/2023 họt bươn 7 pi 2024 hư mết hợp đông dệt vịa hák va mự chi hên nả danh bấng lỏ mự 01.12.2024, hư chi đảy hưởng chế độ dặng hên nả va báu, nọng đảy dọn ơn!

          Tóp:

          Khoản 1, 2 điều 31, Luật Bảo hiểm xã hội pi 2024 tặt pun ma tang pưng khù chọ đảy chơ dặng hên nả e nọi xương lằng:

          1, Chơ côn dệt dượn mi chế độ dặng hên nả e nọi chơ men côn dệt dượn xương lằng:

          a, Nhinh dệt dượn nhinh dú pa:

          b, Nhinh dệt dượn hên nả e nọi:

          c, Nhinh dệt dượn dú pa hảu côn ứn cánh phủ pên êm nhơ dú pa tàng:

          d, Côn dệt dượn nhẳn lụk liệng cỏng 6 bườn.

          đ, Nhinh dệt dượn sáư vong báu hảu mi lài lụk, côn dệt dượn chấp năm pưng luông vện ník báu hảu mi lụk.

          e, Trai côn dệt dượn nộp bảo hiểm xã hội mi mia hên nả lụk nọi.

                                                Nhạc cắt…

          2, Côn dệt dượn tặt pùn nẳng pưng điểm b,c cánh d khoản 1 Điều nị đảy nộp bảo hiểm xã hội tục po 6 bườn táo khửn cuông dan 12 bươn cón chơ hên nả e nọi báu cọ nhẳn liệng lụk liệng.

          Khoản 1, điều 9, Thông tư số 59/2015/TT - BLĐTBXH mự 29/12/2015 chík bók chảnh thí ma pưng khù chọ đảy toi chế độ dặng hên nả xương lằng:

          “ Dan 12 bườn cón chơ hên nả e nọi báu cọ nhẳn liệng lụk liệng đảy nhăn danh xương lằng:

          a, Va ók lụk báu cọ nhẳn lụk liệng cón mự 15 khòng bườn hư bươn hên nả báu nhẳn lụk liệng báu tính sáư dan  12 bươn cón chơ hên nả báu cọ nhẳn lụk liệng.

          b, Va ók lụk báu cọ nhẳn liệng lụk liệng té mự 15 táo pày khòng bươn cánh bươn nặn nộp bảo hiểm xã hội, hư bươn ók lụk báu cọ nhẳn lụk liệng. Bươn nặn báu nộp bảo hiểm xã hội hư chấp năm toi tặt pun nẳng điểm a khoản nị.

          Xương nặn, vạy mi chế độ dặng hên nả pi nọng cận chôm hặp BHXH  tục té 6 bườn táo khửn cuông dan 12 bươn cón chơ hên nả. té bươn 12/2023 – bươn 11/2024 ( toi nang quam ma mự danh bấng chi hên nả đảy pi nọng hảu hụ).

          Bảo hiểm xã hội Việt Nam xo chiên nang quam ma tang pưng tặt pun đảy pi nọng hụ chảnh, chu khù hê lông xo khék điện thoại ma toi bón 19009068 vạy đảy choi dưa.

                                                                   Thanh Thuỷ - Hạnh dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC