ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 6 ꪣꪳ 21 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 5 ꪜꪲ 2018 – ꪵꪮꪚ ꪭꪮꪀ ꪵꪀꪉ ꫄ꪤꪒ ꪕꪮꪥ ꪵꪫꪙ ꪵꪏꪉ ꫄ꪘ ꪒꪀꪙꪲ ꪩꪸꪣ ꪤꪴ ꪄꪮꪉ ꪜꪴ ꪻꪒ ꫄ꪜꪙ ꪫꪀꪸ ꫄ꪥꪒ ꫄ꪩꪉ ꫄ꪋ
Thứ hai, 00:00, 21/05/2018

 

 Ép học cánh dệt toi Pú đảy pên vịa quén khơi lâng dệt

 

          Lăng 2 pi chấp năm Chỉ thị số 05 khong Bộ Chính trị ma tang púc chuân ép học cánh dệt dệt lang ngắm chàư pun, nết kin liêm dú Hô Chí Minh” cọ hôm phân sáư vịa chấp năm đảy lang đi nghị quyết đại hội đảng bộ chu cấp cánh Nghị quyết Đại hội 12 khong Đảng. Chảnh thí nhất lỏ cạt kiên chấp năm Chỉ thị số 05 cắp vịa chấp năm Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12 ma tang tẳng tánh, sảng tăm Đảng cọ cựt đảy pưng lang đi cận hà. Xong ma hôm phân sáư vịa tẳng tánh Đảng, tẳng tánh chủm mú chính trị pẹk sàư hăn hanh, mưa khoẹ  cọ cẳn tơn pưng vịa dệt báu pên ma tang chính trị, nết kin liêm dú cuông chu vịa dệt, púc chuân há phong chự phong mảm húp, dệt xia lạ, ảng chức ảng quyên, kẻ khày lợp tăn, đảy lang đi pưng khu họn hưn nẳng địa phương, cơ quan đơn vị. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bắc Kạn hảu hụ; chấp năm Chỉ thị số 05 khong Bộ Chính trị cạt kiên cắp tặt pun vạu ma trách nhiệm côn dệt cốc, xốp pák đảy hư tin mư thâng cọ hôm phân lợp tăn kẻ khày pưng nả vịa cốc chính họn hưn cướt sinh ók nẳng tỉnh:

Vịa vạu ma vên xanh tẳng cốc té vịa dệt nọi, cuông sinh hoạt công tác, xương dón xủ ngân sách, pưng vịa dệt báu cận hà xương: cuông tổ chức té hội họp, nhôm xỏng chương khòng, cuông vịa xủ chương khong xương điện, nặm...Báu xủ ngân sách vạy tỏn khék riêng. Chực chau pọm cắp pưng cơ quan pày choi dừa pưng xã, bản pọ dạk cha. Tỉnh chấp năm vịa báu tít thứ họt pưng hợp đông, pưng dự án tẳng tánh cốc chính cuông vịa sự sắm cọ xương cuông vị bổ nhiệm, tặt pun cán bộ xứp tam.

          Tàng nả Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng biên mai pưng lang đi khong cấp uỷ, chính quyên, đoàn thể chu cấp dệt đảy cuông vịa chấp năm Chỉ thị số 05 cuông 2 pi cài ma; xưng nhọng pưng tập thể, tựng côn cựt đảy lang đi cuông vịa ép học cánh dệt toi luông ngắm pun, nết kin liêm dú Hô Chí Minh nẳng chu phổng lô cuông bản mương. Hák va nhăng mi lài côn báu khâng chàư, vịa chấp năm Chỉ thị nhăng hao lê dệt, đút thiếu vịa kiểm tra, lăm le cuông dan chấp năm. San cán bộ, đảng viên, cuông nặn mi côn dệt cốc hê khâng chàư, hê lâng chơ tập tư ló liêng hê khặc khọ lỏ ven xanh hảu dân mương năm toi. San bón vịa phê bình cánh hák phê bình nhăng yếu xem, hê khâng chàư pứt pươi, tó xôn cắp pưng khu báu pên piến thái ma tang chính trị, nết kin liêm dú, hê khâng chàư xôn chinh đảy lang đi cắp pưng khu báu đì cuông cơ quan, đơn vị.

          Xong ma pưng nả vịa, pưng luông kẻ khày vạu họt cuông 2 pi chấp năm Chỉ thị, đồng chí Trần Quốc Vượng tít tơn vịa chấp năm Chỉ thị số 05 đảy cạt kiên cắp vịa chấp năm Nghị quyết Trung ương 4 khoá 11 cánh khoá 12 ma tang tẳng tánh, sảng tăm Đảng; Nghị  quyết Trung ương 6 khoá 12 ma tang piến máư, xiếp lặt chuông máy khong chủm mú chính trị; piến máư ma tang tổ chức cánh quản lý pưng đơn vị sự nghiệp công lập cánh Nghị quyết Trung ương 7 khoá 12 ma tang tẳng tánh chủm mú cán bộ chu cấp. Xong ma cuông vịa chấp năm Chỉ thị số 5, cận pếnh khày vịa dệt khong côn dệt cốc, dệt đì trách nhiệm dệt ven xanh. Pưng bộ, ngành, đoàn thể nẳng Trung ương văn phạo dẹt mộm lẹo luông tặt pun khong ngành, đoàn thể chảu cánh tọp hòm chấp năm đảy lang đi. Xư minh chấp năm tặt pun số 55 khong Bộ Chính trị ma tang san nả vịa cận dệt ngay vạy tủm pua vịa dệt xanh khong cán bộ, đảng viên.

 “ Vạy vịa ép học cánh dệt toi ven xanh khóng Pú pên vịa lâng khơi, mỏi cán bộ, đảng viên cuông luông ngắm, vịa dệt pọm pông chàư sáư bón nặn, côn chạư chuông khong dân mương xương Pú Hô bók xon; lâng nhẳn pao quyên cánh khù lợi đi khong dân mương, khong bản mương, vịa sằng mi lợi hảu dân, hảu bản mương hư dạk cha pan đàư cọ đảy dệt, va mi hại hảu dân hảu bản mương, hư đảy căm quyết vện ník.”

 

                                                                                                                                                                                                                                                            BTS - Hạnh dịch 

 

                                                         

 

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC