Chương trình phát thanh quam Tay thứ 3 mự 11 căm bườn 6 pì 2024.
Thứ ba, 16:40, 11/06/2024 TTTB TTTB
Chương trình phát thanh quam Tay thứ 3 mự 11 căm bườn 6 pì 2024.

Lao Cài chóng hanh kẻ khày dạk cha hảu doanh nghiệp,

cọm pày sú mả khày nà mẳn

          Nhẳn danh lằng 5 bươn hùa pì hảu hên, 4 mú ngành kinh tế cốc chính khòng Lao Cài pọm mả khày đáng muôn chôm. Lưn xưa lỏ ma tang công nghiệp biên mài ca con lưn khửn văn nẳng cá 3 vịa dệt; sọk sáo, chế biến cánh điện nặm. Toi luông mả khày nị, danh bấng luông mả khày kinh tế cuông kỷ bươn hùa pi khòng tỉnh Lao Cài chi cựt đảy dáo cài 5%, lưn vẹt sáư nhăm nị pi cài, hák va nhăng áo lài vẹt sáư mong cong lỏ 10%.

          Toi lung Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lao Cài, ngành đang cóp thỏi hôm quam hảu tỉnh văn phạo mi chu dệt vịa cắp pưng tập đoàn, tổng công ty nháư cuông vịa dệt khoáng sản ma tang pưng nả vịa tặt pùn, sọk sáo đảy lang đì bó khòng. Xong ma, púc chuân chấp năm văn san dự án cốc chính đang dệt ốt nan xương Hươn máy dệt sài, cáp điện Nexus; Hươn máy dệt dà Vitamec; Hươn máy chế biến chương hay khòng na Á Châu; Hươn máy que, hồi Phong Niên Bảo Thắng…cuông nặn, đu đì kẻ khày bón nhăng khắt khỏng ma tang xốn piêng đin đon.

          Đối cắp vịa sự, khài chương hang pày mương nọk, lung Hiền hảu hụ ca con khài chương hang cài Lao Cài cuông bươn 5 lưn cài 50% vẹt sáư nham nị pi cài. Dan pảy nả, nả vịa púc pua cạ khài nhăng chi xứp tam đảy nhọng nho.

          “ Té khạy họt lả pi xum khỏi chi khày pàng họp cạt kiên doanh nghiệp 2 phái. Hák va piến vịa tọp hòm chu tàng chương hang hư chi tọp hòm sáư san tàng xương tồ pà, tô củng, yến sào cánh nặm nôm sắt sính khòng Trung Quốc, ặn lỏ pưng tàng chương hang cọ đảy àu khảu biên bản cha van khòng 2 phái, tổ chức nẳng mức chọp vạy doanh nghiệp pọ nả tiện tô, cha van.

          Cài vịa dệt tẹk hảu hên, kinh tế khòng tỉnh Lao Cài mi luông piến thái đảy lang đì hák va nhăng pâng sáư lài ca con nẳng chợ lạt, phạ đin, mua nham. Chăm va xứp tam nhẳn đảy luông nhọng nho té luông choi dừa khòng Chính phủ cọ xương chính sách khòng địa phương, hák va 5 bườn hùa pi nhăng mi chi áo họt 500 doanh nghiệp nẳng Lao Cài đảy tạm dặng dệt vịa, lưn họt 40% vẹt sáư nham nị pi cài; cuông chơ số doanh nghiệp đang ký máư cọ hên dón.

          Toi lung Nguyễn Huy Long, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lao Cài, dan cài ma, Lao Cài cọ àu ók lài luông kẻ khày hảu doanh nghiệp xương xỏm panh ca con chảng đin công nghiệp, khày cổng thông  tin choi dừa doanh nghiệp; púc pua khày văn phọng tàng nả khòng Liên đoàn Thương mại cánh Công nghiệp Việt Nam ( VCCI ) nẳng địa phương. Chủm mú doanh nghiệp Lao Cài mong cong xứp tam nhẳn đảy luông choi dừa, hôm hanh khòng cấp uỷ, chính quyên, lưn xưa lỏ cuông vịa sảng panh dệt chỉa lai hành chính choi phảy dom dan chơ, ngơn tiên hảu doanh nghiệp.

          “ Nả vịa sảng pành hành chính cận cạt kiên cắp tổng kết, nhẳn danh vạy mi đảy lang đi xưa. Lẹo chính sách àu ók vạy kẻ khày, choi dừa doanh nghiệp hák va hê mi luông nhẳn danh, tổng kết hư khỏi cọ ngắm chi báu đảy lang đì.

          Pi 2023, Lao Cài xiếp thứ 26 cá mương ma tang tô số khánh chinh cấp tỉnh. Chăm va nhăng dú cuông mú păn pâng hák va dón họt 15 bậc vẹt sáư pi 2022. Cuông 5 bườn hùa pi, nọk niếu chưa đảy 5 dự án cuông mương cắp tênh mết số ngơn cốc dom sáư cài 600 tỷ mằn, Lao Cài nhăng hê niếu chưa đảy tứm dự án FDI đàư. Lung Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI hảu hụ:

          “ Chính quyên cọ ngon đàư, choi tạk pên luông dệt vịa mi nang mi luông, tẳng tánh cơ sở, dệt chỉa lai hành chính, hák va vạy mả khày hư đảy púc pua luông hanh, khâng chàư khòng doanh nghiệp. Pưa xương nặn, Lao Cài sáo hà đảy pưng doanh nghiệp mi luông tin chưa cuông vịa cạ khài vạy mi xương sáo hà đảy lài tàng chương hang cài Lao Cài báu cọ pưng doanh nghiệp mi luông hanh cuông vịa dom ngơn cốc sáư cốc ngươn sính khòng phổng công nghiệp vạy khék hịa đảy lài dự án dom ngơn cốc.

          Nẳng pàng họp toi dan hùa bươn 6, lung Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Uỷ ban dân mương tỉnh Lao Cài va, é niếu chưa dom ngơn cốc đảy lang đi cốc khoẹ đảy kẻ khày đảy bai toán ma tang tặt pun.

          “Đối cắp nả vịa tặt pùn, xum khỏi xo vay cận tọp hòm dệt mộm lẹo tặt pun chung khòng thanh phố. Xong ma ặn lỏ tặt pun chung phổng kinh tế, khạy cọ tinh Thủ tướng, pưng Bộ, ban ngành đang xứp tam mi quam cóp hôm. Nọk nặn ók, tặt pun chung Y Tý khạy cọ chấp năm hák va tặt pun păn phổng nhăng hê lẹo, báu mi tặt pun păn phổng hư mi khék hịa dom ngơn cốc đảy.

          Lung Trường hảu hụ, Lao Cài chi văn phạo tổ chức pàng họp nưng vạy cha van sáo luông kẻ khày nho xùng tô số khánh chinh cấp tỉnh toi luông mả khày nà mẳn, khèo chăn.

                                                                   An Kiên – Hạnh dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC