Chương trình phát thanh vằn nghệ thứ 7 mự 15 căm bườn 6 pì 2024
Chủ nhật, 15:00, 16/06/2024 TTTB TTTB
Chương trình phát thanh vằn nghệ thứ 7 mự 15 căm bườn 6 pì 2024

Khù khặn chăn khòng pàng hội Đông Sửa khòng phủ Tay Sơn La

          Cón chơ tổ chức, pi nọng cuồng bản, nặp cá thảu ké, nóm nọi, nhinh trai cọ pọ cằn tọn tăm, phát thàng him pá, khả mù, khả pết, khả cáy, nửng khảu…dệt pan cộ vạy cáo mơi ải mòma dệt hịt. Phằư cọ muôn hòm, mòng cong chảu nặm chảu đìn cụm cuồm hẳư tay hươn hẳư bản khuống. Ai Quàng Văn Chính, côn dần dú bản Khá, xã Sặp Vạt hẳư hụ:

           “ Mự nị khỏi nung xửa tay, lẹo pọm cắp pi n ọng phát thàng pá hẳư sáng bàng, khỏi cọ cóp hôm lảu, khảu vạy pọm cằn kìn khảu lằng chơ cống sơ lẹo. Pì nị mưa xưa pì cài, mi lài khék ma ỉn bấng le xưa”.

          Pưng chương cống sơ hôm mi: Lảu, khảu ón, pết, cáy, mù, hát pu, xửa khòng chảu pá. Nọk nặn ók mỏi chua hươn cuồng bản àu ma đòi pók khoèn ngơn nưng, chau phải khít, phải đón vạy dệt hịt.

          Chơ khặn khang dệt hịt, con dần cuồng bản tọp hôm chằm hươn sơ, ải mò khấn tam dệt hịt, khék hà chảu nặm chảu đìn tánh thân mi cồng tánh bản là mương ma kìn lẹo cụm cuồng hẳư côn dần cồng bản phằư cọ mi pặc hanh cánh dệt dượn đảy mák đảy mua. Lung Quàng Văn Phành, 80 pì, ải mò cống sơ Đồng Sửa hẳư hụ:

 “ Hạng pì lỏ đảy cống sơ tưa nưng, cống sơ hẳư côn dần cuồng bản phằư cọ hảo hanh, dệt sượn đảy mák đảy mua, tảnh liệng mả pe lài lan, báu pền dịch bệnh”.

          Dệt hịt lẹo, côn dần cuồng bản cọ tọn pan sơ, dệt pan cộ mpi khék tổ chức kìn ngày nẳng phổng pá cấm khòng bản. Lằng nặn chu côn pọm ỉn muôn khắp xe, tặm họt chại căm. Khék du lịch Nguyễn Văn Thành, ma té cá tỉnh Hoà Bình muon hòm tô:

           “ Ma chôm hặp pàng hội khỏi cọ hụ đảy lài nen vằn hoá khặn chăn khòng pi nọng nẳng nỉ. Chau hê ma hê hụ đảy, khạy đảy ma tà hền khỏi cọ nắt xường lài. Cốc khoẹ lỏ ma tang pưng tháo xỉn xửa, piều hền đảy khù khặn chăn riềng khòng côn dần Yên Châu nị, thứ 2 pì nọng cọ àu pưng tàng chương chảu dệt ók đảy ma vạy cống sơ”.

          Pnàg hội cọ men khù púc chuân côn dần bản Khá, xã Sặp Vạt vạu riềng, phỏng đìn Yên Châu, Sơn La vạu chùng khâng dệt dượn, tin chưa xắư luông uồn pa khòng cấp uỷ, chính quyên, tẳng tánh puồng kìn đơi dú ím po nò pọm./.

Trấn Long-Huyền dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC