Chương trình phát thanh vằn nghệ thứ 7 mự 24 căm bườn 02 pì 2024
Thứ sáu, 16:39, 23/02/2024 TTTB TTTB
Chương trình phát thanh vằn nghệ thứ 7 mự 24 căm bườn 02 pì 2024

Bón đin khòng pi nọng chang bắc, chang khắp Tây Bắc

Côn dân bản Đêu, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ lâng khék pả Điêu Thị Xiêng, phủ Tay lỏ côn khắp xỏng mua xuân. Xiêng khắp khòng pả té đàư ma cọ xương nặn, pi nị cọ nhại khảu 64 pi hák va xiêng khắp khòng pả nhăng dệt ún chàư lài côn. Mỏi tưa khắp, xiêng khòng pả tỏng pày chu phà lạn phà lán, dệt mák mạy pống ón kheo xiu, nộc manh khánh căn chiêu họng, hát nặm nhương tứm phong khào.

          Pả ók côn cánh nháư khửn nẳng bản nưng lâng nghin to xiêng pí, xiêng ken, xiêng khắp, bai xe khòng xum ải xum êm. 5 pi pả Xiêng cọ hụ khắp, 8 pi pày ỉn muôn khắp xe toi pi nọng, cánh họt 15 pi cọ đảy lài côn hụ họt. Pưng chu ỉn muôn khắp xe chựa nọi côn tênh phén mương báu cọ nẳng pưng chu ỉn muôn khánh thi nẳng địa phương, xiêng khắp khòng pả cọ cựt đảy huy chương căm. Khay nị, cắp mong cong xiêng khắp khòng chựa côn chảu báu mụt luội xìa pả cọ tọp hòm pưng lan nọi vạy chiên cái, bók khắp. Pả chík bók chảnh thí vạy pưng lan chứ đíp quam khắp cánh kẻ hảu pưng lan hụ khù khặn, luông chăn khong văn hoá chựa côn chảu vạy pưng lan khâng chàư  pảy chự. Pọm cắp vịa bók khắp, pả Xiêng nhăng bók pưng lan nọi pưng bai xe vong, bai xe mi té chạu té lài khòng phủ Tay.

          “Té côn thảu ké chiên cái hai vạy khỏi cọ hụ đảy lệch nọi. Khỏi dản mụt luội xìa xương nặn chiến cái bók hảu pưng lan. Mỏi tưa khỏi bók mi dáo 15, 16 lan. Xum ý ai say cọ ma choi dừa, tạk khù ngai đi hảu pưng lan đảy ma ép nọk chơ xương nặn pưng lan cọ mặc muôn”.

          Lung Lo Văn Biến, côn hụ chang ma tang văn hoá dú bản Càng Na, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái khay cọ cài 90 pi hák va nhăng dom dan chơ vạy bók xừ Tay hảu cán bộ cánh côn dân địa phương. Lung khâng chàư chiên cái bók hảu lụk lan hụ 6 bai xe vong mi té mưa lang pàng chạu, ngươn lang văn hoá khòng phủ Tay, pưng luông ỉn muôn hảu pưng tập thể cánh pi nọng ma hà. Thị xã Nghĩa Lộ pếnh khày đảy pưng bai xe vong - pưng ngươn lang văn hoá  pộn dỏn cọ mi luông cóp hôm báu nọi khong lung dom cá chua đơi khòng chảu hảu vịa nghiên cứu, chiên cái, cộn lau pưng ngươn lang văn hoá khặn chăn khòng phủ Tay.

          “ Lỏ phủ Tay chảu đảy hụ họt chựa côn chảu mi khù sằng pộn dỏn. Pưng côn thảu ké, côn hụ chang hụ pên chiên cái vạy chu côn hên lẹo ép học àu”.

                                     

          Ken là lỏ tàng ỉn muôn mi té chạu té lài cánh pên quén khơi cắp phủ Tay Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cọ xương lài địa phương cuông phổng Tây Bắc. Ken là báu chư hịa vạy ỉn muôn lạ lẹo nhăng pên khong vạy cạt kiên nghịa báo luông xào, cánh báu đút thiếu đảy cuông pưng quam khắp, bai xe. Lung Căm Văn Hoa dú xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ lỏ côn nưng nhăng dệt đảy ken là, chuông hong pưng mự hội nháư nẳng Nghĩa Lộ tô, dệt ken là cận đảy nan chàư, chang mư cánh lung cọ hák muôn chàư bók dệt ken hảu pưng pi nọng mặc muôn  ỉn tàng ken là nị, cận mi hùa chàư mặc muôn nắt xương cánh nan chàư lỏ dệt đảy.

          “ Dệt ken là hư áo hâng, mết kỷ xíp mự chắng dệt đảy khẳng ken nưng, páu cọ chắng muôn”.

          Chăm va báu chư phủ Tay hák va ai Lê Thanh Tùng dú phường Pu Trạng, thị xã Nghĩa Lộ lỏ nắt xương cắp văn hoá phủ Tay, ai cọ dom lài công hanh dan chơ vạy sáo hụ. Lằng chơ hụ đảy, ai Tùng khày lớp bók xư Tay báu au ngơn nẳng trương ép. Nọk nặn ók ai nhăng chiên cái bók luông xủ pưng tàng xương pí Tam Tặn, Pí pặp, ken là…hảu pun pan lan nóm. Ai Tùng tô:

          “ Dan chăm nị lài pi nọng lỏ pun pan lan nóm cọ hụ họt pưng tàng ỉn muôn mi té mưa lang pàng chạu, lưn xưa lỏ khăng ken là. Pưng lớp ép páu pí, páu ken, tói tính, si slo.. cọ mi lài pi nọng ma sáo hà ép”.

          Nẳng thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái khay nị, nẳng pưng bản nhăng hên mi lai ào à, pả lung hụ ma tang ngươn lang văn hóa khòng phủ Tay, té xư tẻm họt quam khắp, bai xe, pí ken, căm kin, pưng luông ỉn muôn té chạu té lài…Pi nọng đang dom luông nắt xương vạy chự hiêm cánh chiên cái hảu lụk làn pun lan xứp nam tàm ngươn. Nọng Lương Thị Hằng, dú bản Đêu 2 xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ hảu hụ, mưa khoẹ cọ hên áo dạk hák va lằng chơ đảy chík bók nọng cánh pi nọng bạn cọ hụ đảy:

          “Khắp xe cọ xương pưng luông ỉn muôn ứn chơ xe báu chư hịa dỏn dáng tin mư mo tô lạ lẹo nhăng mặc muôn nắt xương té cuông mốc cuông chàư, xương nặn nọk vịa lâng chơ tập tư hư pưng nọng cọ hiếng phăng cánh ép học nẳng xum ưởi, xum êm  vạy hụ chảnh xưa ma tang văn hoá khòng chựa côn chảu”.

         

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC