Ngon tô thứ 4 mự 10 căm bườn 4 pì 2024- Nho xùng luông hụ xiêng hảu lài côn - Luông kẻ khày đảy lang đì vạy chự phong bệnh pên bả
Thứ tư, 15:27, 10/04/2024 TTTB TTTB

Ngon tô thứ 4 mự 10 căm bườn 4 pì 2024- Nho xùng luông hụ xiêng hảu lài côn - Luông kẻ khày đảy lang đì vạy chự phong bệnh pên bả

Nho xùng luông hụ xiêng hảu lài côn - Luông kẻ khày đảy

lang đì vạy chự phong bệnh pên bả

          Hính cuông 2 bươn hùa pi 2024, Krông Bách cọ biên mai 3 côn chuốp xiệt mo pộ bệnh pên bả, lỏ huyện mi số côn pên bệnh pên bả lài nhất tỉnh Đắk Lắk. Lung Y Doãn Niê, Phó Chủ tịch Uỷ ban dân mương huyện Krông Bách cọ nhẳn, nả vịa chự phong bệnh pên bả khòng địa phương pọ lai dạk cha pộ lài chua hươn tảnh liệng tô mà, tô meo báu cạt kiên cắp pưng cơ quan mi chức quyên cuông nả vịa chự phong:

           “ Côn dân tảnh liệng tô mà tô meo nẳng huyện phân lài lỏ pói pày nẳng hay xuân, cán bộ thú y lài tưa ma tiêm phong hák va tay hươn báu pắt đảy tồ mà cánh nanh báu tiêm phong vắc xin đảy.”

          Nẳng thanh phố Buôn Ma Thuột báu quan va bón đàư nẳng tỉnh Đắk Lắk té bản na họt thị trấn, thị tứ pọm hên tô mà len pày, len ma. Khù nị cọ pên khù chau lo hảu côn pày tang. Ưởi Trịnh Thị Hồng Hạnh, dú phường Tân Lợi, thanh phố Buôn Ma Thuột cọ nhăng dản xắn pộ chuốp tô mà khốp lẹo:

          “Cón nị tuận nưng khỏi nhang pày chợ, đang pày hư lăm báu le tô mà nưng báu chắc dú cá đàư ma sắp khốp. Chơ nặn khỏi dản sắn lài cánh hụ to len, hák va nhương len tô mà nhương sắp khốp dản lài. Le hên tô mà pói pháng lỏ khỏi dản hênh.

Păn pâng pày mỏi pi, Đắk Lắk mi dáo 6 păn côn chuốp tô mà, tô meo khốp đảy khảu hươn dà dàu dà. Riêng té hùa pi ma họt khạy, tỉnh mi 4 côn chuốp xiệt mo pộ bệnh pên bả. Lung Đỗ Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp cánh mả pe bản tỉnh Đắk Lắk hảu hụ, cốc pài  phân lài dệtcdịch bệnh pên bả hên lài khửn pưa hê quản lý đảy pưng mà, meo, số tồ mà, tồ meo tiêm phong vắc xin pên bả nhăng nọi, hính đảy dáo 37%. Khù nưng máư vịa chấp năm pưng luông phạt màư vịa phít thứk tặt pun ma tang quản lý tô mà, tiêm phong vắc xin hảu tô mà, tô meo hê xư minh;

“ Pưng chua hươn tảnh liệng tô mà, tô meo báu chấp năm men toi tặt pun khòng pháp luật cánh dệt tô mà pày khốp côn hư cơ quan mi chức quyên pắt chảu côn tảnh liệng tồ mà, tồ meo đảy mi trách nhiệm hình sự”.

Toi lung Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Uỷ ban dân mương tỉnh Đắk Lắk, vạy dón cướt sinh ók bệnh pên bả cọ xương dón số côn tài pộ pên bả, pưng ngành mi chức quyên cánh chính quyên địa phương cận đảy tọp hom chu luông hanh vạy chấp năm xư minh pưng kế hoạch chự phong bệnh pên bả đảy tỉnh pun ók.

“ Tít tơn Uỷ ban dân mương huyện, thị xã, thanh phố púc pua chiên páo  cuông phổng dân dú vạy nho xùng luông hụ xiêng khòng côn dân ma tang khù hiểm hại khòng bệnh pên bả đối cắp phủ côn. Côn tảnh liệng tô mà, tô meo chấp năm tiêm vắc xin phong bệnh pên bả hảu pưng mà, pưng meo. Chơ chuốp tô mà, tô meo khốp đảy khâng pày cá cơ quan y tế khám, dàu da lợp tăn.”

Đắk Lắk đang  cuông dan mua kháư khô, lỏ dan vạy bệnh pên  bả hên ók lài nẳng pưng mà, pưng meo, pên khù hiểm hại họt lăm côn tôn phủ. Pưa xương nặn, pọm cắp luông pông chàư căm quyết khòng pưng cơ quan mi chức quyên, côn dân cận khâng chàư xưa máư cuông vịa chự phong bệnh vạy dón xìa bệnh pên bả./.  

                                                          VOV Tây Nguyên – Hạnh dịch

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC