Ngon tô thứ 4 mự 15 căm bườn 5 pì 2024- Nhẳn pao khù ngai đì cuồng vịa ép học hẳư học sình pọ dạk cha
Thứ tư, 15:16, 15/05/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 4 mự 15 căm bườn 5 pì 2024- Nhẳn pao khù ngai đì cuồng vịa ép học hẳư học sình pọ dạk cha

Nhẳn pao khù ngai đì cuồng vịa ép học hẳư học sình pọ dạk cha

         

Trương phổ thông dân tộc Nội trú Trung học cơ sở cánh Trung học phổ thông Phù Yền-Sơn La lỏ làng hươn chùng khòng cài 390 học sình ma té lài xã, thị trấn nẳng cuồng phổng. Dú lắc tay hươn, pưng học sình lỏ lụk nọng khòng pi nọng chựa nọi côn nẳng nị lâng nhẳn đảy luông pồng chằư choi dừa, tạ khù ngai đì vạy hẳư pưng nọng ép học, ló liêng, lài nọng cọ cựt đảy giải xùng chơ chôm hặp ky thì học sình giỏi chu cấp. Nọng Lường Hạ Vy, học sình lớp 9 Trương phổ thông dân tộc Nội trú Trung học cơ sở cánh Trung học phổ thông Phù Yền tô:

           “ Vịa ép học cánh kìn dú nẳng trương khòng pưng nọng lâng nhẳn đảy luông pồng chằư choi dừa khòng Bàn giám hiệu hươn trương, pưng ý ai say cánh pưng ào à cán bộ cuồng trương”.

          Vạy nhẳn pao cốc ngươn sính khòng chuông hong vịa bók cánh ép, hươn trương đàng đảy dòm ngơn cốc tẳng tánh công trình lớp ép 2 thản, 6 hỏng ép cánh ngon công trình ứn, cắp số ngơn cốc cài 6 tỷ mằn, danh đù chí đảy àu khảu xủ cuồng pì ép mắư chí họt. Nọk nặn ók, pưng chế độ, chính sách khòng học sình cọ đảy dệt xư mình. Say giáo Nguyễn Công Hoan, Hiệu trưởng hươn trương phổ thông dân tộc Nội trú Trung học cơ sở cánh Trung học phổ thông Phù Yền hẳư hụ:

           “ Chế độ chính sách hẳư học sình đảy hươn trương lâng chơ chiên páo cuồng pưng chơ chao cơ vạy học sình hụ đảy chảu đảy hưởng pưng chế độ cánh quyên xằng. Hươn trương cọ lăm le, nhẳn pao vịa khừn men, tục po, lợp tăn. Lưn xưa vạy nhẳn pao xư mình, xum khỏi tánh ók tổ nội trú, lâng chơ lăm le pưng căm kìn té chơ xự khảu ma họt ngon kìn khòng học sình”.

          Vịa kìn dú cánh pưng chế độ, chính sách cọ men bón pâng cận hà vạy choi cài 980 nọng học sình chựa côn Mông khòng trương Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học cánh Trung học cơ sở Suối Tọ, xã Suối Tọ, huyện Phù Yền. Hák va cốc ngươn sính khòng nẳng trương phổng xùng nị lâng lỏ khù ngắm pùn đối cắp pưng í ai say nẳng nỉ. Lớp ép cọ nhăng ven xưa cón, hák va hỏng ép cọ báu mi po, hươn kìn cọ nhăng kẹp cung, pưa xương nặn họt chơ kìn pưng nọng cọ đảy bánh pằn pền 3 chu chắng po bón năng. Say giáo Trương Quang Hảo, Hiệu trưởng hươn trương tô:

           “ Khù dạk cha khòng hươn trương lỏ hươn dú, pưng công trình ứn chuông hong puồng kìn đơi dú hẳư học sình bán trú. Khạy nị hỏng dú mắư  pằn 3 hính đảy ngon nưng bón dú hẳư học sình bán trú; pưng nọng đả ykìn dú toi cằn lài côn, hươn khò khòng hươn trương cọ đảy xảng pành vạy  hẳư pưng nọng dú. Say cánh tro hươn trương mòng cong dan pày nả đảy hươn mương dòm ngơn cốc tẳng tánh hươnbán trú, vạy pưng nọng mi khù ngai đì cuồng vịa kìn dú cánh ép học cuồng trương”.

          Khạy nị huyện Phù Yền mi 14 trương Phổ thông Dân tộc bán trú cánh trương mi học sình bán trú, cắp dáo 4 păn học sình. Mỏi bườn pưng nọng nhẳn đảy 15 cần khảu sàn cánh ngơn choi dừa to 40% mức lường tắm nhất. Pọm cắp pưng chính sách choi dừa khòng hươn mương, khòng địa phường, ngành giáo dục huyện Phù Yền mòng cong chí xứp tàm nhẳn đảy luông pồng chằư, choi dừa hẳư pưng trương bán trú phổng pi nọng chựa nọi côn cánh phổng đìn pu. Lung Nguyễn Đức Hải, Phó trưởng phọng Giáo dục đào tạo huyện Phù Yền tô:

           “Ngành  mòng cong nhẳn đảy luông pồng chằư choi dừa té pưng chương trình luông pùn khòng hươn mương đàng chấp năm; văn phạo dòm ngơn cốc tắng tánh tứm cốc ngươn sính khòng hẳư hươn trương mi học sình bán trú, trương phổ thông bán trú, trương mi chế độ bán trú mầm non, vạy nhẳn pao mi bón kìn, bón dú hẳư pưng nọng, vạy pưng nọng yền chằư ép học, vạy pưng nọng đù hươn trương xương hươn khòng chảu”.

          Khù mi tẹ khạy nị, chất lượng giáo dục nẳng phổng pi nọng chựa nọi côn, phổng kinh tế, xã hội pọ dạk cha nẳng tỉnh Sơn La cọ hê đảy to đằư. Lài địa phường, hươn trương đàng cận hà luông pồng chằư choi dừa, dòm ngơn cốc tẳng tánh cốc ngươn sính khòng, nhẳn pao cựt tóp đảy lang áo kìn dú, ép học hẳư học sình, tựng dan dón xìa luông báu châng cằn, nho xùng lang vịa đì bók cắp ép nẳng phổng xùng, phổng pọ dạk cha./.

Lê Hạnh-Huyền dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC