Ngon tô thứ 4 mự 20 căm bườn 3 pì 2024 – Chóng hanh pưa luông xồm chằư khòng côn bệnh phổng nhăng pọ lài dạk cha
Thứ tư, 14:50, 20/03/2024 TTTB TTTB

Ngon tô thứ 4 mự 20 căm bườn 3 pì 2024 – Chóng hanh pưa luông xồm chằư khòng côn bệnh phổng nhăng pọ lài dạk cha

Chóng hanh pưa luông xồm chằư khòng côn bệnh phổng nhăng pọ lài dạk cha

Dan cài ma, khoa Hồi sức tích cực – chự phong độc, Hươn dà đa khoa tỉnh Yền Bái cọ nhẳn cánh dàu dà hẳư 5 côn chuốp chếp mặm nắc, cuồng nặn mi phủ trai nưng 47 pì dú nẳng huyện Lục Yền khảu hươn dà cấp cứu chơ hền chếp pùm, pùm bềnh cánh hạk lài. Kíp trực mự 29 căm chiềng cọ văn phạo khám, nhẳn danh cánh àu ók quam khót nang ặn lỏ côn nị chuốp chếp mặm hại hức, mi xương chi chuốp xiệt mo. Pưng bác sĩ cọ chấp năm pưng kỹ thuật xương hồi sức, xủ máy choi hà chằư, tuần hoàn, piến huyến tương, thòng lượt. Lằng thóng bườn chóng hanh dàu dà, khay nị côn nị cọ báu đảy xủ máy vạy choi hà chằư, lăm mo cọ hảo ók.

Ưởi Hoang Thị Nhạn, mia khòng côn chếp nị tô, chơ àu phùa ma hươn dà, ưởi cọ chau lò lài, lài côn cọ va hịa àu pày Ha Nội vạy dàu dà, hák va ưởi cọ nhăng tin chưa sắư luông hụ xiêng khòng pưng bác sĩ nẳng cuồng tỉnh:

 “Pưng bác sĩ nẳng nị phằư cọ mết chằư mết hanh cắp vịa dệt, lăm le đù đì côn chếp. Pưng luông dàu dà cọ piến mắư lài. Tay hươn, pi nọng cọ bók àu pày Ha Nội, mi chơ chảu cọ ngắm lài, hák va chảu cọ tin chưa sắư chủm mú bác sĩ nẳng nỉ cánh tin chưa phùa chảu chi hảo hanh ók cánh khay nị pặc hanh khòng phùa khỏi cọ đảy tẹt tiêng lẹo”.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Đức Thuận, khoa Hồi sức tích cực – chự phong độc, Hươn dà đa khoa tỉnh Yền Bái hẳư hụ: chếp mặm nắc, mặm chuốp pưới num lỏ tàng bệnh nắc, mi xương chi pền ók lài khù nắc nà cánh mi xương chuốp xiệt mo. Tàm toi bệnh pền xương xư hư chi mi luông dàu dà chọp xồm, cuồng nặn pưng côn pền nắc chi pền nắc khửn văn xưa, cận đảy dàu dà nẳng khoa Hồi sức tích cự cánh xủ pưng kĩ thuật mắư xương piến huyết tương cánh thòng lượt lâng chơ. Khay nị, Hươn dà đa khoa tỉnh Yền Bái lỏ đờn vị cốc khoẹ cánh lỏ đờn vị điều đàng chấp năm kĩ thuật nị cánh đảy chấp năm lâng chơ:

 “Pưng kĩ thuật mắư hư cận hà chảu đảy chóng hanh ép học, nho xùng luông hụ xiêng khòng lăm mo; lâng tiện tô cắp pi nọng dệt vịa toi cằn ma tang pưng chu dàu dà dạk. Cánh bùn đì lỏ mi luông choi dừa khòng pưng xay dà tuyến tênh”.

Bón pâng vạy Hươn dà đa khoa tỉnh Yền Bái chấp năm đảy lài kĩ thuật dạk, kĩ thuật mắư, cuồng nặn mi lài kĩ thuật cọ đảy chấp năm nẳng pưng hươn dà tuyến Trùng ường lỏ cuồng cài 400 biền chế, cọ mi lài thạc sĩ nóm cằm mi luông hụ xiêng xùng, đảy bók xòn mi nang mi luông. Thạc sĩ bác sĩ nội trú Trần Thanh An, ók pì 1993 lỏ côn nưng xương nặn. Lỏ bác sĩ nóm nhất nẳng khoa Ngoại, hák va khay nị ai cọ dệt chảu đảy lài kĩ thuật xùng cón nị cọ hê mi xương chấp năm đảy:

 “Pưng nọng cọ lâng chơ ép học, xáo hà tứm pưng luông hụ xiêng mắư hẳư lăm mo, xáo hà pưng luông dàu dà mắư cuồng bản mương cọ xương nẳng tênh phén đìn vạy dệt xương xư chảu àu đảy pưng kỹ thuật mi xương chấp năm đảy cắp pưng tàng chương khòng máy móc nẳng địa phường hák va dệt đảy pưng kĩ thuật xùng xương nẳng tuyến Trùng ường”.

Thạc sĩ, bác sĩ Diêm Sơn, Phó Giám đốc Hươn dà đa khoa tỉnh Yền Bái hẳư hụ, Hươn dà đa khoa tỉnh Yền Bái khay nị đàng chấp năm đảy cài 300 kĩ thuật khòng tuyến Trùng ường, pọm cắp nả vịa nặn lỏ pưng kĩ thuật xùng đảy ép té mương nọk ma:

 “Nả vịa bók xòn cán bộ hư cọ lâng đaỷ hươn dà pồng chằư. Mỏi pì xum khỏi cọ hẳư pày ép chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, thạc sĩ lỏ dáo 20 nhần viền ỳ tế. Cánh lưn xưa lỏ hẳư pày ép học cá mương nọk cắp pưng thạc sĩ mi chuyền mồn cánh hụ pák quam mương nọk.m Pọm cắp nả vịa nặn, xum khỏi cọ bók xòn nẳng hươn dà mỏi pì hẳư hạng păn vặt nhần viền vạy nho xùng luông hụ xiêng ma tang chuyền mồn”.

Hươn dà đa khoa tỉnh Yền Bái lỏ hươn dà tàng 1, cắp 750 giương non dàu dà bệnh, lỏ hươn dà vệ tinh khòng lài hươn dà Trùng ường xương: Hươn dà Việt Đức, hươn dà Bạch Mai, Hươn dà K, hươn dà Phụ sản Trùng ường, Hươn dà Nhi Trùng ường. Tỉnh Yền Bái cọ ký cạt kiên chu dương cắp san hươn dà cốc chính, xương nặn pưng kỹ thuật dạk, chuyền mồn xùng lâng chơ đảy chiên cái cánh pưng giáo sư, bác sĩ tuyến Trùng ường cọ lâng tạ khù ngai đì vạy chịk bók, choi dừa.

Cắp luông mòng cong báu xuấn to cựt tóp lang áo khòng côn dần nẳng cuồng tỉnh lạ, Hươn dà đa khoa tỉnh Yền Bái cọ nhăng đàng chóng hanh piến mắư, nho cấp, cọm pày xú luông pùn cựt pền Hươn dà đa khoa tuyến lả xú nẳng phổng Tày Bắc toi luông pùn khòng Bộ Ỳ tế cuồng dan pày nả./.

Đinh Tuấn – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC