Ngon tô thứ 4 mự 21 căm bườn 2 pì 2024 – Yền Bái nhẳn pao nả vịa khám dà bệnh dan hùa mua xuần
Thứ tư, 15:01, 21/02/2024 TTTB TTTB

Ngon tô thứ 4 mự 21 căm bườn 2 pì 2024 – Yền Bái nhẳn pao nả vịa khám dà bệnh dan hùa mua xuần

Yền Bái nhẳn pao nả vịa khám dà bệnh dan hùa mua xuần

Vạy nhẳn pao hẳư nả vịa khám dà bệnh cánh lăm đù pặc hanh hẳư côn dần cuồng dan nị, Sở Ỳ tế tỉnh Yền Bái cọ khâng pùn ók kế hoạch chảnh thí, chịk bók hẳư pưng đờn vị trực thuộc té tuyến tỉnh họt cờ sở dệt đì nả vịa khặn khang ma tang chủm mú côn dệt vịa, chương khòng máy móc ỳ tế, khặn khang kẻ khày chơ mi pưng khù báu ngau cứơt xình ók. Xương nặn pưng cờ sở ỳ tế cọ xiếp lặt cán bộ, ý, bác sĩ trực cá vên cá cưn, khặn khang tục po dàu dà, lượt, dịch chiên, hoá chất, xiếp lặt giương non dà bệnh cánh cấp cứu, khặn khang cấp cứu cắp pưng chu chọ nạn xók tang, bứa mua, ók sình, chếp bát cánh pưng khù báu đì ứn mi xương chi cướt xình ók. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Hươn dà đa khoa tỉnh Yền Bái  hẳư hụ:

 “Xum khỏi cọ lâng nhẳn pao pưng bón trực cá vên cá cưn, trực té phủ uồn pa họt vịa trực nẳng pưng khoa, phọng. Ma tang chương khòng ỳ tế hư tênh mết chu bẳng xè cấp cứu xum khỏi cọ pọm hẳư trực cá vên cá cưn khặn khang cấp cứu, khồn chiên côn chếp báu quan va chơ đằư. Cắp pưng côn chếp đàng non dàu dà hư nẳng Khoa Dinh dưỡng xum khỏi cọ lâng nhẳn pao tục po xuất kìn hẳư côn dần”.

Bác sĩ Phạm Thanh Hương, Phó Giám đốc Hươn dà đa khoa phổng Nghĩa Lộ hẳư hụ, đờn vị lỏ bón nhẳn khám, dà bệnh hẳư côn dần nẳng pưng huyện, thị xã tang bưởng Tày khòng tỉnh Yền Bái. Hươn dà cọ pằn lịch trực toi 4 cấp, pằn dài tục po chủm mú côn dệt vịa nẳng pưng khoa, phọng, vạy nhẳn pao hẳư chu vịa dệt khám dà bệnh hẳư côn dần đảy khày ók lâng chơ:

 “Đờn vị cọ khâng tẳng tánh kế hoạch, khặn khang chuông hong côn chếp ma tang cá chủm mú côn dệt vịa cánh chương khòng ỳ tế. Cốc khoẹ lỏ ma tang nả vịa trực hư pằn vịa trực cá mự cá vên nẳng tênh mết chu bón cuồng hươn dà, xòng ma lỏ nả vịa xiếp lặt chủm mú cấp cứu pày đòm bón 115 nẳng pưng bón khày pàng hội cánh thứ 3 lỏ khặn khang pưng đội cấp cứu, pát dà tang nọk hươn dà vạy choi dừa tuyến cỏng chơ mi luông xò vay”.

Nẳng pưng khoa cốc chính khòng Hươn dà đa khoa phổng Nghĩa Lộ, côn chếp lâng lưn khửn báu ngau xương nẳng khoa cấp cứu, hồi sức tích cực,… pưa xương nặn, hươn dà cọ xiếp lặt tứm chủm mú côn dệt vịa lỏ pưng bác sĩ giỏi nẳng pưng khoa ứn vạy ma dệt vịa. Cắp phổng lô quảng, lài bón pày ma dạk cha xương nặn đờn vị cọ nhăng tánh ók pưng đội cấp cứu, chự phong dịch bệnh nọk hươn dà, khặn khang khửn tang nhẳn nả vịa chơ mi lệnh. Bác sĩ Nguyễn Dương Quyền, Khoa hồi sức tích cực, Hươn dà đa khoa phổng Nghĩa Lộ hẳư hụ:

 “Vạy nhẳn pao hẳư nả vịa cấp cứu mưa khoẹ cọ xương lăm đù pặc hanh hẳư côn chếp nắc, hiểm hại, mi xương cướt xình sình ók khù báu ngau, khoa hồi sức cọ tánh ók kế hoạch chảnh thí. Ma tang tang chủm mú côn dệt vịa khoa cọ xiếp lặt cán bộ trực cá vên cá cưn, nhẳn pao hẳư nả vịa cấp cứu cánh dàu dà đảy ngai đì nhất. Nọk nặn ók cọ nhăng pằn lịch trực tứm ten vạy chơ mi khù báu ngau cứơt xình ók, côn bệnh ma khám dà íp cặp cằn hư chi mi luông choi dừa, kẻ khày lợp tăn”.

Pọm cắp pưng đờn vị cuồng khối dàu dà, pưng đờn vị ỳ tế chự phong cọ khặn khang tục po chương khòng ỳ tế, hoá chất vạy nhẳn pao chự phong dịch bệnh. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tầm kiểm soát bệnh nạo tỉnh Yền Bái hẳư hụ: đờn vị cọ tủm pua nả vịa lăm le dịch tễ vạy hụ hền chạu, kẻ khày lợp tăn pưng côn chuốp pét bệnh cốc khoẹ, báu vạy hẳư dịch bệnh cướt xình ók:

 “Cọ chấp năm lăm le lau chương khòng ỳ tế, hoá chất vạy chự phong dịch bệnh ngày nẳng trùng tầm kiểm soát bệnh nạo tỉnh cánh nẳng tênh mết chu trùng tầm ỳ tế nẳng pưng huyện, thị xã, thanh phố tênh mết pọm khặn khang tục po chu khù vạy chự phong dịch bệnh”.

Pọm cắp luông khặn khang chép chồm khòng ngành ỳ tế, pưng chuyên gia cọ tống páo, vạy khâng nhẳn pao pặc hanh hẳư chảu cánh tay hươn, côn dần pền xủ pưng tàng căm kìn pẹk sằư, hụ chảnh bón dệt ók, chự ún hẳư lăm mo cuồng pưng mự phạ nào cưm vạy vện ník xìa pưng tàng bệnh ma tang hà chằư lưn xưa lỏ nẳng côn thảu ké cánh làn nọi. Dón xìa vịa kìn lảu, kìn bìa chơ pày tang vạy nhẳn pao pặc hanh hẳư lăm mo cánh bản mương./.

Đinh Tuấn – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC