Ngon tô thứ 4 mự 27 căm bườn 3 pì 2024 – Yền Bái tủm pua pưng luông pùn chự phong bệnh pền bả
Thứ tư, 16:53, 27/03/2024 TTTB TTTB

Ngon tô thứ 4 mự 27 căm bườn 3 pì 2024 – Yền Bái tủm pua pưng luông pùn chự phong bệnh pền bả

Yền Bái tủm pua pưng luông pùn chự phong bệnh pền bả

Ặn lỏ vịa dệt chiên páo ma tang nả vịa chự phong bệnh pền bả hẳư côn dần khòng Trạm ỳ tế xã Mậu Đông, huyện Vằn Yền, tỉnh Yền Bái.

Toi báo cáo khòng trạm ỳ tế xã, nặp té hùa pì ma họt khay, tênh cá xã mi 14 côn đảy dàu dà chự phong bệnh pền bả pộ chuốp tồ mà khốp. Số côn chuốp tồ mà khốp pọm ma họt trạm ỳ tế xã vạy dàu dà pák bát, đảy chík bsok luông dàu dà chự phong bệnh pền bả. Pả Dương Thị Dung, Trưởng trạm ỳ tế xã xã Mậu Đông, huyện Vằn Yền, tỉnh Yền Bái hẳư hụ:

 “Chơ côn dần ma khám, tiềm,… trạm ỳ tế xum khỏi cọ chấp năm chiên páo, chà van toi mú ma tang nả vịa chự phong bệnh pền bả; chơ mi pưng chu họp nẳng pưng bản khuống xum khỏi cọ lông pày chiên páo, cọ xương pưng chu dệt vịa khòng pưng bàn ngành, cán bộ trạm cắp côn dần xum khỏi cọ pọm cạt kiên chiên páo chự phong dịch bệnh, cuồng nặn mi vịa chự phong bệnh pền bả xương nặn luông hụ xiêng khkòng côn dần cọ đảy nho xùng, 100% số cô chuốp tồ mà, tồ meo khốp pọm ma cá cờ sở ỳ tế vạy đảy cóp thỏi hôm quam cánh tiềm vắc xin chự phong bệnh pền bả”.

Pưng địa phường nẳng tỉnh Yền Bái khay nị đàng tủm pua niếu chưa, nhọng nho côn dần đảy tiềm phong tục po hẳư tồ mà, tồ meo, báu pói pháng. Xòng ma tống páo, kẻ khày chảnh thí hẳư côn dần hụ va báu dệt đì nả vịa chự phong bệnh pền bả hẳư tồ mà, tồ meo hư chơ tồ mà, tồ meo khốp côn hư ngơn tiên dàu dà, lăm đù côn chuốp khốp chi đảy chảu tồ mà, tô meo nặn nhẳn trách nhiệm. Lung Nguyễn Kiều Hưng, Bí thừ Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Đại Minh, huyện Yền Bình, tỉnh Yền Bái hẳư hụ:

 “Xum khỏi cọ pằn vịa chảnh thí hawur tựng đoàn thể, tựng cán bộ uồn pa thồn bản cạt kiên cắp cán bộ ỳ tế xã, ỳ tế thồn bản chiên páo, niếu chưa côn dần dệt  đì nả vịa chự phong bệnh pền bả hẳư pưng xắt sính pưa mi xương chi pét pan sắư phủ côn, liệng mà đảy nhẳn pao xằng cuồng cọk cánh đảy tiềm phong vắc xin chự phong bệnh pền bả. Lưn xưa lỏ chiên páo hẳư côn dần hụ đảy khù hiểm hại khòng bệnh pền bả va cướt xình ók nẳng địa phường.

Hê mết quý 1/2024, tênh cá tỉnh Yền Bái cọ biền mài mi cài 900 côn đảy dàu dà chự phong bệnh pền bả, lưn cài 12% vẹt sắư pì 2023. Số côn đảy dà dà xỏn hôm phân lài nẳng pưng huyện Vằn Yền, Lục Yền, Vằn Chấn cánh phân lài lỏ chuốp tồ mà khốp.

Cốc pài dệt hẳư côn côn chuốp tồ mà khốp lưn khửn lài vẹt sắư nham nị pì 2023 lỏ pưa vịa liệng mà liệng meo khòng côn dần cọ hê chấp năm men toi luông tặt pùn, hê tiềm vắc xin chự phong bệnh pền bả hẳư tồ mà tồ meo.

Hák va họt khay cọ hê mi côn đằư chuốp pền bệnh pền bả, hák va tó luông hiểm hại khòng bệnh pền bả cánh số côn đảy dàu dà chự phong bệnh pền bả lưn khửn xùng, ngành ỳ tế tỉnh Yền Bái cọ chịk bók hẳư pưng đờn vị ỳ tế tủm pua nả vịa lăm le pưng côn chuốp tồ mà, tồ mẹo khốp, cạt kiên cắp chính quyên địa phường chấp năm pưng luông pùn chự phong bệnh pền bả pọm pâng, lâng chơ, nhẳn pao hẳư côn dần đảy tiềm phong vắc xin chự phong bệnh pền bả lợp tăn; bánh pằn, nhẳn pao nang quam hẳư côn dần vạy hẳư khâng chấp năm pưng luông pùn chự phong.

Lung Lại Mạnh Hùng, Giám đốc Trùng tầm kiểm soát bệnh nạo tỉnh Yền Bái hẳư hụ: bệnh pền bả khay nị hê mi tàng dà đằư dà đảy khát nang, xương nặn côn dần cận đảy lâng chơ chấp năm toi luông tặt pùn khòng ngành ỳ tế:

 “Côn dần đảy khâng tiềm phong hẳư tồ mà, tồ meo liệng cuồng hươn toi dan hạng pì, báu ỉn dók tồ mả tồ meo. Chơ chuốp tồ mà, tồ meo khốp cận xủ xa phọng suối pẹ ngày pák bát cỏng lin nặm pẹk dáo 15 phút, va báu mi xa phọng hư suối nặm pẹk lạ cọ đảy, xủ cồn 70 độ vạy suối lau pák bát va mi, ặn lỏ pưng luông sờ cứu đì nhất vạy chự phong bệnh pền bả. Dón báu dệt búp num pák bát, báu păn pák bát. Cằm quyết báu đảy hák dà dà báu cọ nhơ ải một ải mò ma dàu dà hẳư, lẹo đảy đảy àu pày cá cờ sở ỳ tế bón chằm nhất vạy đảy cóp thỏi hôm quam cánh tiềm phong bệnh lợp tăn. Cọ mi  to vịa tiềm phong chắng mi xương cẳn tơn đảy bệnh pền bả”.

Cọ toi lung Hùng, Khay nị Yền Bái đàng chự mẳn 13 bón tiềm phong bệnh pền bả nẳng pưng huyện, thị xã, thanh phố cắp tục po pưng tàng vắc xin cánh huyết thanh chự phong bệnh pền bả cánh pưng địa phường cọ mi chính sách tiềm phong vắc xin chự phong bệnh pền bả báu mết ngơn hẳư côn cặt. Xương nặn, chu côn dần chơ chuốp tồ sắt khốp chăm va lệnh nọi hư va nắc cọ cận đảy cóp thỏi hôm quam cánh tiềm phong bệnh vạy vệnh ník xìa pưng khù báu đì mi xương chi cướt xình ók./.

Trịnh Xuân – Thành dịch

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC