Ngon tô thứ 5 mự 01 căm bườn 02 pì 2024 – Côn Xơ Đăng nẳng Tu Mơ Rông cắp cằm quyết dệt hăng té vịa púk cò dệt dà
Thứ năm, 15:03, 01/02/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 5 mự 01 căm bườn 02 pì 2024 – Côn Xơ Đăng nẳng Tu Mơ Rông cắp cằm quyết dệt hăng té vịa púk cò dệt dà

Côn Xơ Đăng nẳng Tu Mơ Rông cắp cằm quyết dệt hăng té vịa púk cò dệt dà

Ngày cuồng pưng mự chằm Chiềng chiên lang Cáp Xì pì 2024 nị, ai A Linh, dú nẳng làng Pu Tá, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông cọ lâng chơ mi nả nẳng xuần púk sầm Ngọc Linh khòng chua hươn chảu nẳng cỏng hôm pá mạy. Mua nị cò sầm Ngọc Linh đàng cuồng dan mua nào dú cỏng bằư mạy. Hák va toi ai A Linh côn púk hư cọ đảy lâng chơ lăm đù, pảy chự báu hẳư tồ họ tồ nù pọm cắp lài tàng tồ pá ứn cắt hại hảu sầm. Cắp xuần púk cò sầm đảy hầng pì lák cằn, cắp số cốc cò sầm mi khay nị dáo 5 păn cò. A Linh lỏ nưng cuồng lài côn púk lài sầm Ngọc Linh nhất nẳng huyện Tu Mơ Rông, ai A Linh hẳư hụ:“Khỏi củ ngơn cốc 100 triệu mằn vạy xự chựa cò sầm ma púk. Củ ngơn cốc vạy púk cò sầm hư mả khày, đảy lang đì, té nặn cọ nho xùng puồng kìn đơi dú”.

Cắp chựa côn Xơ Đăng nẳng huyện tu Mơ Rông chăm va kìn dú nẳng phổng mi xương púk đảy sầm Ngọc Linh hák va cọ báu chư hịa púk ngai vạy púk đảy tàng sầm mi ca panh ngơn nị. Khù dạk cha nhắư nhất khòng côn dần lỏ ca khài chựa sầm Ngọc Linh cọ panh lài, dáo 100 păn mằn mỏi kén cánh 300 păn mằn mỏi cò sầm púk đảy pì nưng. Tó khù nị, vạy choi hẳư côn dần púk đảy sầm Ngọc Linh, Chính quyên, đoàn thể huyện Tu Mơ Rông cọ púc pua nả vịa chiên páo, niếu chưa, piến thái lang ngắm “dản củ”, “dản nợ” khòng pi nọng chựa côn Xơ Đăng. Pưa xương nặn lài chua hươn cặt cọ hằn hanh củ ngơn cốc cánh púk đảy sầm Ngọc Linh. Ai A Sơn, lỏ nưng cuồng pưng chua hươn cặt cọ hằn hanh pa tuôn uồn cón cuồng vịa củ ngơn té Ngần hang chính sách xã hội 100 triệu mằn vạy xự chựa sầm Ngọc Linh ma púk, khay nị ai cọ dệt chảu xuần púk sầm nưng cắp dáo 3 păn cốc sầm Ngọc Linh, ai tô:“Chựa sầm panh. Mưa khoẹ khỏi cọ chau lò, dản chơ củ ngơn xự chựa sầm ma púk cò sầm chuốp tài xìa, hák va phùa mia khỏi cọ quyết định củ ngơn cốc. Tẳng cốc té pì thứa 4, thứ 5 cò sầm xom bók cánh mi kén, pằn pâng pày mỏi cò mi té 20 – 30 kén”.

Pưa piến thái lang ngắm vịa dệt, côn Xơ Đăng, lưn xưa lỏ pưng chua hươn cặt nẳng huyện Tu Mơ Rông cọ hằn hanh cuồng vịa củ ngơn cốc vạy mả khày vịa púk cò dệt dà vạu chùng cánh cò sầm Ngọc Linh vạu riềng vạy mả khày kình hươn dảo. Cắp ca khài nẳng chơ lạt khay nị pằn pâng pày dáo 100 triệu mằn mỏi cần sầm Ngọc Linh hôm mi cá hảu, cá bằư xương khay nị, pưa mi cò sầm lài chua hươn dần chựa côn Xơ Đăng cọ khảm khói xìa đảy cặt cung cánh đàng xứp tàm hựt khửn dệt hăng. Báu xuấn to púk đảy cò sầm Ngọc Linh, lài chua hươn Xơ Đăng nẳng huyện Tu Mơ Rông khay nị cọ hụ àu cò pền văn liệng cò hầng pì, tọp hòm tựng nọi. Pi nọng cọ chướng chưa cằn báu pền khài cò sầm chơ hính đảy nọi pì, lẹo đảy chự vạy cánh thù nhập té vịa khài kén chựa. Xòng ma púk tứm sầm chưa, mák công cánh san tàng cò dệt dà ứn vạy mi tứm ngơn tiên xủ dống hạng mự cánh mi tứm ngơn vạy dòm sắư vịa púk sầm Ngọc Linh. Chiềng Chiên lang pì nị cọ mi tứm 562 chua hươn, phân lài lỏ chựa côn Xơ Đăng nẳng huyện Tu Mơ Rông khảm khói xìa đảy cặt cung tẹt tiêng, muôn chôm tỏn chiềng ím po nò pọm. Lung Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông hẳư hụ:“Côn dần cọ báu hụ to cong thả sắư luông choi dừa khòng Hươn mương lẹo. Pộn dỏn xương nả vịa côn dần cọ hák củ ngơn cốc té lài bón lák cằn, té thù nhập khòng chua hươn vạy dòm sắư vịa mả khày cò sầm Ngọc Linh. Ặn nị lỏ luông piến thái lang ngắm vịa dệt chảnh chék cuồng phổng pi nọng chựa nọi côn”.

Ặn nị nhăng lỏ vịa dệt chảnh thí khòng chính quyên, côn dần huyện Tu Mơ Rông cuồng vịa hôm phân chấp năm lẹo luông pùn họt pì 2030, tỉnh Kon Tum chi cựt pền phổng púk cò dệt dà cốc chính khòng cá mương cánh cựt pền trùng tầm chế biến cò dệt dà nhắư nhất cá mương./.

                                                                              Khoa Điềm – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC