Ngon tô thứ 5 mự 13 căm bườn 6 pì 2024- “ Àu pá vạy liệng pá” nẳng đìn pu Sơn La
Thứ năm, 16:36, 13/06/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 5 mự 13 căm bườn 6 pì 2024- “ Àu pá vạy liệng pá” nẳng đìn pu Sơn La

 

“ Àu pá vạy liệng pá” nẳng đìn pu Sơn La

Sơn La lỏ tỉnh mi tà đìn pá quảng nhắư nhất phổng bưởng Bắc, xiếp thứ 3 cuồng cá mương, cắp dáo 670 păn héc ta. Pưng pì cài ma, tỉnh Sơn La cọ chấp năm vạy quản lý, pảy chự pá cánh púk ten pá, lưn xưa lỏ chính sách khừn ngơn phảu đù pá.

          Va xương pì 2009, đơn vị khừn ngơn phảu đù pá pằn pâng pày tênh cá tỉnh Sơn La hính cựt đảy 100.000 păn mằn mỏi héc ta mỏi pì; hư họt pì 2023 cọ lưn khửn 360 păn mằn mỏi héc ta mỏi pì, lưn cộp cài 3 tưa’; lưn xưa mi phổng nọi mức khừn ngơn phảu đù pá cọ khửn họt 2 triệu mằn mỏi héc ta mỏi pì, lưn cộp 20 tưa. Tênh mết số ngơn khừn cuồng dan té pì 2009 họt pì 2024 cựt đảy cài 2.065 tỷ mằn. ăn nị lỏ khù cận hà vạy tỉnh Sơn La nho xùng tà đìn mi pá hổm pốc khửn cài 47%, xùng xưa mức pằn pâng khòng cá mương lỏ cài 5, 48%. Lung Vũ Đức Thuận, Bí thư huyện uỷ Mương La, tỉnh Sơn La va hịa:

           “ Ặn nị lỏ tàng ngơn xồm đáng vạy chảu pá, côn dần, pưng bản mi ngơn dòm xắư vịa pảy chự pá, chự phong phay mảy pá cánh xương púk ten pá. Thứ 2 lỏ mi ngơn cốc hôm phân xắư vịa mả khày kinh tế chua hươn, cọ xương vịa dòm ngơn cốc dệt ók pưng tàng chương chuông hong mả khày kinh tế khòng bản khuống”.

          15 pì cài ma, Quỹ pảy chự cánh mả pe pá khòng tỉnh Sơn La cọ cóp thỏi hôm quam pưng luông pùn, chính sách, chấp năm xư mình, tó nả lài côn cuồng vịa khừn ngơn phảu đù pá, nhẳn pao mi vịa dệt hẳư côn dần, cài nặn chự mẳn tà đìn pá, tựng dan nho xùng tà đìn mi pá hôm pốc. Họt khạy tỉnh Sơn La mi 560 păn héc ta pá đảy khừn ngơn phảu đù pá, quảng nhắư nhất mương; số ngơn thù pì 2023 cựt đảy 224 tỷ mằn, xiếp thứ 5 tênh phén mương. Lung Nguyễn Thành Công, Phó chủ tịch uỷ bàn dần mương tỉnh, Chủ tịch Hội đông quản lý Quỹ pảy chự cánh mả pe pá khòng tỉnh Sơn La hẳư hụ:

           “ Quỹ pảy chự cánh mả pe pá cuồng dan pày nả đảy chấp năm lài nả vịa cốc chính, xứp tàm tặt pùn hẳư chảu pá chấp năm khừn ngơn phảu đù pá men côn, men tà đìn cánh nhẳn pao ngơn khừn báu dệt nham pường, dòm táo cưn hẳư nả vịa quản lý cánh pảy chự pá”.

          Vạy Sơn La chấp năm pưng tổ chức cuồng bản mương pồng chằư họt nghê pá, mả khày lâm nghiệp tẹt tiêng, lung Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ nông ngghiệp mả pe bản na va hịa:

           “ Luông pùn lỏ àu pá vạy liệng pá, vạu khửn cài pưng vịa dệt khừn ngơn phảu đù pá, cuồng nặn mi 5 tàng dịch vụ xủ pá, khạy cọ thù đảy 4 dịch vụ lẹo, nhăng dịch vụ nưng cận hà ặn lỏ dịch vụ ma tang tín chỉ carbon pá. Sơn La cận chấp năm điều tra, nhẳn danh mức chất lượng pá, àu khù nặn dệt bón pâng vạy lằng chơ mi tặt pùn khòng pháp luật chí chấp năm đảy ngày”.

          Danh đù, chơ dệt mộm lẹo Đề án cạ khài tín chỉ carbon cánh mi xương khài ók chợ lạt, Sơn La mi xương thù tứm hạng họi tỷ mằn. Pọm cắp ngơn xủ dịch vụ pá, ặn cọ chí men khù cận hà vạy Sơn La chấp năm đảy 2 luông pùn tênh pảy chự, mả pe pá, tênh nhẳn pao tạ mi vịa dệt hẳư côn dần, hựt họt mả khày lâm nghiệp tẹt tiêng./.

Lê Hạnh-Huyền dịch

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC