Ngon tô thứ 5 mự 02 căm bườn 5 pì 2024
Thứ năm, 16:17, 02/05/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 5 mự 02 căm bườn 5 pì 2024

Dệt hăng nẳng pu xùng thanh niền Sờn Là mi thù nhập cài tỷ nưng mằn

Trang trại quảng cài 10 héc ta khòng chua hươn ai Lo Vằn Công đảy  lài côn dần nẳng xã Na Nghịu, huyện Sồng Mã, tỉnh Sờn Là hụ họt pưa cựt lang đì kình tế xùng té vịa tảnh liệng, púk cò kìn mák. Pì 2018, cắp số ngơn phảy dòm đảy lệch nọi cánh củ tứm té bạn phương, tay hươn, ai Công cọ hằn hanh púk cò kìn mák cánh tẳng tánh cọk bâng vạy liệng 500 tồ cáy pói cuồng xuần. Mưa khoẹ, liệng cáy cọ pọ lài dạk cha pộ dịch bệnh, báu ngắm hồn cưn, ai Công tênh dệt tênh thót ók kình nghiệm, ép học tứm cài báo đải, ti vi, mạng xã hội, lẹo pày bấng le pưng luông dệt kình tế nẳng cuồng cánh nọk địa phường:“Mưa khoẹ chảu hính ép liệng, xự 500 tồ cáy ma liệng, hák va hê hụ luông tảnh liệng xương nặn tồ cáy chuốp tài xìa lài. Lằng ma chảu tênh dệt tênh ép học kình nghiệm, xự chựa cáy đì cánh mả pe  họt khay nị cọ cựt đảy dáo 90 – 95%, tư va lỏ liệng 100 tồ hư cọ chuốp tài 4 – 5 tồ thồi”.

Cựt đảy lang đì cắp vịa liệng cáy pói cuồng xuần, phùa mia ai Công xứp tàm dòm ngơn cốc khày quảng tràng trại. Họt khay, 10 héc ta đìn hay dệt tràng trại cọ mi tứm cọk bâng tảnh liệng cài 2 păn tồ phà; pưng cáy mỏi pì liệng 2 chu, mi chu liệng lài nhất khửn họt 4 păn tồ; cuồng xuần ai nhăng púk mák pục, mák muôn cắp tà đìn dáo 2 héc ta, nhăng 8 héc ta mắư lỏ ai púk mák nhạn. Tênh mết thù nhập té vịa dệt dượn khòng chua hươn ai cọ cựt đảy cài tỷ nưng mằn mỏi pì.

Dú nẳng hươn quề khảm pộn dạk cha tánh tăm vịa dệt dượn, luông dệt tràng trại khòng ai Lo Vằn Công cọ hẳư hền nẳng bón đằư cọ mi pưng đoàn viền thanh niên khâng chằư pa tuôn uồn cón sắư pưng nả vịa dạk cha, hôm phân choi hẳư côn ứn mi luông hanh vạy hựt khửn lan lay xìa ứt dák cặt cung cánh dệt hăng ngày nẳng pưng bản khuống phổng cuồng lắc cày:“Chua hươn chảu dạk cặt cung lài xương nặn chảu đảy chóng hanh dệt xương xư vạy nho xùng puồng kìn đơi dú khòng chảu, xương nặn chảu đảy chóng hanh dệt dượn. Cón nị báu hê hụ ma tang luông tảnh liệng, hák va  le cài mạng xã hội hền côn ứn dệt đảy xương nặn chảu cọ chóng hanh vạy dệt”.

Toi lung Lo Vằn Thảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Na Nghịu, huyện Sồng Mã, tỉnh Sờn Là, dan cài ma, lài đoàn viền thanh niền cuồng xã cọ pếnh khày đảy luông pa tuộn uồn cón, chang ngắm pùn cuồng vịa xáo hà pưng luông dệt mắư vạy mả khày kình tế, hựt khửn dệt hăng; lài côn cọ lựa chọn luông mả khày kình tế tràng trại cạt kiên vịa púk cò kìn mák cánh tảnh liệng sắt sính.

Cuồng pưng há phong nặn cọ hền ók nhương mự nhương lài luông dệt mả khày kình tế cựt đảy lang đì đảy đoàn viền, thanh niền dệt chảu, hôm phân sắư luông mả khày kình tế xã hội nẳng địa phường. Luông dệt tràng trại cạt kiên lài tàng khòng Lo Vằn Công lỏ nưng cuồng pưng luông dệt pộn dỏn:“Đối cắp chua hươn Công, khay nị luông dệt nị cọ đàng chấp năm xủ khoà học kỹ thuật sắư vịa dệt dượn, cài lăm le mi xương vạu chảnh chua hươnư dệt kình tế cọ cựt đảy lang đì xùng. Cuồng dan pày nả, UBND xã cọ chi chiên páo hẳư côn dần cuồng xã ma bấng le cánh chấp năm sắư vịa dệt nẳng chua hươn chảu”.

Cắp pưng luông chóng hanh hựt khửn, dám ngắm dám dệt, cằm quyết dệt hăng ngày nẳng chính phổng đìn hươn quề khòng chảu, đoàn viền thanh niền Lo Vằn Công cọ vạu khửn luông pa tuôn uồn cón khòng pùn pàn lan nóm cuồng dan xi khay nị, hôm phân niếu chưa pưng đoàn viền, thanh niềnn nẳng cuồng phổng hụ khâng mả khày kình tế hẳư lăm mo chảu cánh tay hươn, hôm phân tẳng tánh bản mương hươn quề nhương mự hương hăng mi khặn chăn./.

                                                                                                                 Trấn Long – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC