Ngon tô thứ 5 mự 18 bườn 4 pì 2024 – Pùn pàn lan nóm Điện Biên xứp nam tàm ngươn lang ành hung hàn cả
Thứ năm, 08:52, 18/04/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 5 mự 18 bườn 4 pì 2024 – Pùn pàn lan nóm Điện Biên xứp nam tàm ngươn lang ành hung hàn cả

Pùn pàn lan nóm Điện Biên xứp nam tàm ngươn lang ành hung hàn cả

Đại uý nóm cằm Vũ Văn Cường, ók pì 1993, Đội trưởng đội chự phong cuôn dàng cánh côn phít tội, Đôn bộ đội đèn mương Pák Thơm, khạy lỏ đôn trưởng nghiệp vụ, đôn bộ đội đèn mương Si Pha Phìn, Bộ đội đèn mương tỉnh Điện Biên đảy đù lỏ… khòng côn phít tội cuôn dàng nẳng tỉnh Điện Biên.

          10 pì cài ma, ai cọ chôm hặp 290 chuyên án cánh pọm cắp pi nọng cuồng đơn vị pắt đày cài 360 côn phít tội, thù đảy cài 600 cần cuôn dàng lài tàng. Cắp lài lang đì pộn dỏn, té pì 2019 ma họt khạy, đại uý Cường cọ hung nả ma tà đảy đảng, hươn mương cánh chính quyên chu cấp nhôm xỏng 21 huân chương, huy hiệu, băng khèn, chỉa khèn lài tàng. Lưn xưa, pì 2022, ai đảy Chủ tịch mương nhôm xỏng Huân chương chiến công tàng 3; pì 2023 đảy nhôm xỏng huy hiệu Pú Hô cánh đảy bau chọn cựt pền côn nưng cuồng 10 côn nóm cằm Việt Nàm pộn dỏn.

          Đại uý Cường hẳư hụ: Xôn chinh cắp phèn côn phít tội cuôn dàng dạk cha, hiểm hại lài. Hák va ai cánh pi nọng cuồng dơn vị cọ chóng hanh vạy dệt lẹo nả vịa đảy giào, cựt ma nen chum yền hẳư dần mương.

          Băng: “ Lài tưa đảy tó nả cắp ống, mịt khòng phèn côn phít tội, va báu bùn đìn khỏi cọ báu táo cưn ma cắp lụk mia, tay hươn, táo ma cắp pi nọng chảu đảy. Cuồng pàng xôn chinh hại hức nặn, pi nọng cuòng đơn vị mi côn cọ chuốp lay kinh, mi côn cọ chếp bát cá chua, hák va xum khỏi cọ báu hồn cưn”.

          Pếnh khày luông hàn cả khòng Điện Biên Phủ, pùn pàn lan nóm tỉnh Điện Biên khạy nị báu chư hịa chóng hanh cuồng vịa pảy chự chương khòng quý khòng pùn lan ải pi pày cón àu vạy hẳư ặn lỏ puồng kìn đơi dú chum yền, tư tang lạ,  lẹo nhăng chóng hanh ép học, pếnh khày luông chang ngắm pùn cuồng vịa mả khày kinh tế,  chấp năm luông piến mắư khòng khoa học, công nghệ.

          Cắp 16 păn cò mák mon Tày púk nẳng tà đìn dáo 8. păn thứak môn, hẳư thù nhập dáo 100 triệu mằn mỏi chu, Phó Bí thư Đoàn xã Na Táu, thành phố Điện Biên Phủ-Lường Văn Hoàng cọ cựt pền ven xanh nưng cuồng pưng ven sanh pa tuôn uồn cón cuồng vịa mả khày kinh tế nẳng phổng thành phố. Lài đoàn viền, thành niền cuồng phổng cọ lâng pày bấng le, ép học kinh nghiệm vạy dệt toi.

          Băng: “ Khỏi mi luông dệt xủ nhạp hảu tòng bản vạy dệt ók khún vi sinh. Khạy khỏi cọ nhại ma púk cò mon tày. Mưa khoẹ cò mon tày cọ mả pe đìi cánh cựt đảy lang đì kinh tế xùng”.

          Cắp luông xắc chọng, chang ngắm pùn, xủ khoa học công nghệ xắư vịa dệt dượn, thành niền tỉnh Điện Biên khạy cọ men chủm mú pa tuôn uồn cón cuồng vịa nhại chiên số, dệt chảu pàng tẳng tánh cánh mả khày chu nả vịa cuồng dan lằng lun mưa nả.

          Ai Đặng Thành Huy, Bí thư tỉnh đoàn Điện Biên hẳư hụ: Ók nả cuồng bườn Thành niền pì 2023, công trình thành niền “ Nhại chiên số tống páo du lịch-Di sản văn hoá” đảy Tỉnh đoàn Điện Biên cạt kiên cắp Sở vằn hoá, thể thao cánh du lịch chấp năm nẳng pưng bón ngươn lang chiên lang-vằn hoá nẳng cuồng tỉnh.Vịa chắp bảng mã QR cọ choi côn dần cánh khék mi pưng luông pày ỉn dàm du lịch ngai đì xưa. Ai Huy hẳư hụ:

          Băng: “ Bàn Thường vụ tỉnh đoàn cọ tẳng tánh kế hoạch, chấp năm pưng vịa dệt cuồng bườn thành niền cánh chiên páo họt chu cấp bộ đoàn vạy tổ chức chấp năm. Cuồng nặn mi lài luông pùn vạy đoàn thành niền chôm hặp nhại chiên số cánh pa tuôn uồn cón cuồng vịa nhại chiên số. Tin chưa cắp luông văn dọc khòng thành niền, luông mặc muôn cắp vịa dệt thành niền chí chôm hặp xắư vịa dệt nhại chiên số khòng tỉnh, cọ xương khòng địa phường, đơn vị”.

          Ai Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên cọ hẳư hụ, cuồng pì 2024, lài công trình, ngon vịa mi ý nghịa chí xứp tàm chấp năm cuồng tênh cá tỉnh xương, pù tang bê tông pày ma phổng bản na, dệt công trình điển tay hung tang pày ma, công trình hỏng ép tin học hẳư pưng nọng, nhôm xỏng ngon chương hẳư học sình hươn dảo pọ dạk cha, nhôm xỏng ngon chương hẳư chiến sĩ Điện Biên…Cài nặn, nhẳn danh trách nhiệm khòng pùn pàn lan nóm Điện Biên, hôm phân àu bón đìn ngươn lang chiên lang Điện Biên Phủ nhương mự nhương mả khày, xồm đáng cắp ngươn lang khòng pưng ải pi pày cón tẳng tánh vạy hẳư./.

Vũ Lợi-Huyền dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC