Ngon tô thứ 5 mự 23 căm bườn 5 pì 2024- Yền Bái púc pua pưng luông dệt dượn nông nghiệp đảy lang đì
Thứ năm, 10:56, 23/05/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 5 mự 23 căm bườn 5 pì 2024- Yền Bái púc pua pưng luông dệt dượn nông nghiệp đảy lang đì

Yền Bái púc pua pưng luông dệt dượn nông nghiệp đảy lang đì

          Chua hươn lung Nguyễn Mạnh Huân, dú nẳng xã Tuy Lộc, thành phố Yền Bái cọ mi dáo 3.600 thứak môn đìn púk pưng tàng phắc hòm xương mák mán, pưng tàng phắc cát, mák tành tay, mák khừa tím…Lài pì ma, nọk chấp năm pưng luông pùn kỹ thuật té vịa bán kén chựa, lăm đù, chua hươn lung cọ xủ khún hữu cơ vạy dà, xủ pưng bằư phắc xưa cạt kiên cắp men vi sinh vạy ố dệt khún.

          Cắp luông dệt nị, chua hươn lung cọ cựt đảy lang đì, chơ xuần phắc tênh mi khún chất lượng, phảy dòm đảy ngơn xụ khún hoá học, lẹo dón xìa đảy pưng khù dệt uối hại họt bón nặm kìn đìn dú, dệt đìn chứt cháng…“ Té chơ đảy tập huấn, chík bók luông dệt khún vi sinh, cọ dón báu dệt uối hại họt bón nặm kìn đìn dú, nho xùng ca con cò púk bồng. Pọm cắp khù nặn cọ dón đảy dáo thóng số ngơn dòm xắư xự khún dà”.

          Hết lỏ tàng cò púk áo dạk, cắp pưng tặt pùn mẳn cặt ma tang nhiệt độ, luông mức chưm, kỹ thuật, lưn xưa lỏ chất lượng chất vạy púk. Hák va lài chua hươn, HTX, doanh nghiệp nẳng Yền Bái cọ púk hết cựt đảy lang đì. Cựt đảy lang đì nị lỏ pưa hụ pâng xắư luông chang ngắm pùn dệt dượn cuồng vịa mả khày kinh tế.

          Công ty trách nhiệm hữu hạn hết kìn cánh hết dệt dà Mù Cang Chải nẳng huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yền Bái mỏi pì khài ók chợ lạt dáo 300 tấn hết hòm chất lượng đì. Lung Hoàng Anh Nối, Phó giám đốc Công ty hẳư hụ, công ty cọ xủ đảy lang đì khỉ cừa khòng pưng đơn vị chế biến mạy púk nẳng địa phường; xòng ma chấp năm luông dệt pẹk lo xàng khủa. Pưa mi luông kẻ khày đảy lang đì xương nặn vịa púk hết nẳng khỉ cừa cọ khửn văn, hết thuồng nhắư le chăn cánh kìn bàn, cánh mi xương pảy chự vạy đảy hầng mự xưa.“ Công ty xum khỏi đàng púk thử bấng tứm chựa hết mắư, lỏ chựa hết tùng nhung, tàng hết nị áo pék hết hòm, xương nặn, lằng chơ xum khỏi thù hết hòm lẹo lỏ púk hết tùng nhung xắư bảu púk hết hòm, báu đảy tọn xìa pưng bảu púk hết, báu dệt hại họt bón nặm kìn đìn dú”.

          Báu chư hịa cuồng vịa púk bồng lạ lẹo đối cắp vịa tảnh liệng, côn dần Yền Bái cọ tánh ók pưng luông tảnh liệngcái diên đảy lang đì. Luông dệt nị mi xương xủ lau nhă phương, cò khảu li dệt chương kìn hẳư ngua quai; báu cọ ố khỉ khún vạy dà hẳư cò púk bồng, báu cọ dệt ók khí ga vạy đằng, tênh phảy dòm đảy ngơn tiên, tênh pảy chự bón nặm kìn đìn dú. Lung Ngô Tiến Dũng, dú Tổ 11, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yền, tỉnh Yền Bái hẳư hụ:“ Xum khỏi tảnh liệng đảy chấp năm men toi luông pùn xương đảy mi khùm Bi ô ga, mự đằư cọ tọn suối tao cuông bâng, cốc khoẹ lỏ pẹk xằư hẳư chua hươn chảu, thứ 2 lỏ pi nọng dú lô chằm báu chốm chang pộ ài hại”.

Nông nghiệp cái diên lỏ nông nghiệp cuồng dan dệt dượn toi luông pùn cái diên cài vịa chấp năm sủ pưng khù đắc ngon khòng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ hoá lý. Pưng tàng chương khòng báu xủ cuồng vịa dệt nông nghiệp cọ đảy xủ vạy ố khún, chuông hong cuồng vịa púk bồng, tảnh liệng, tạ ók chương hang tiêng àn, dón báu dệt uối hại họt bón nặm kìn đìn dú, pảy chự nặm đìn cánh pặc hanh khòng phủ côn.

          Nẳng tỉnh Yền Bái, nông nghiệp cái diên đảy tánh ók cánh đàng khày quảng pày lài bón, mòng cong chí cựt đảy lang đì cuồng dan mả khày khòng ngành nông nghiệp địa phường./.

Trịnh Xuân-Huyền dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC