Ngon tô thứ 5 mự 25 bườn 4 pì 2024 – Yền Bái xáo hà tọp hòm lài tư liệu, chương khòng quý cuồng nả trận Điện Biền Phủ
Thứ năm, 16:46, 25/04/2024 TTTB TTTB

Ngon tô thứ 5 mự 25 bườn 4 pì 2024 – Yền Bái xáo hà tọp hòm lài tư liệu, chương khòng quý cuồng nả trận Điện Biền Phủ

Yền Bái xáo hà tọp hòm lài tư liệu, chương khòng quý cuồng nả trận Điện Biền Phủ

-----------------------

Lung Lý Kim Thoa, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yền Bái hẳư hụ, pưng chương khòng tọp hòm đảy cọ mi lài tàng, té ống tiểu liên, pưng phừn xửa chấn thủ, tay pán sắư khảu họt pưng bằư cơ khánh thì khòng quần cánh dần Yền Bái cuồng dan té pì 1952 – 1954. Cuồng nặn cọ mi lài tàng chương khòng quý xương bằư cơ hàng xuổi đảy xồn xéo mưa pì 1953 khòng Bàn uồn pa cồng trương dệt tang 13 nhôm xỏng hẳư chủm mú thành niền xung phong chuông hong nẳng pu Lũng Lô:

 “Cơ hàng xuổi chơ nặn chưng xủ vạy chịk bók hẳư pưng đoàn xè táng mả ống khảm pu Lũng Lô, pày tang phượng Co Noi cánh khửn mưa Điện Biền Phủ. Pưng chương khòng đảy tọp hòm ma nẳng nỉ cọ mi ý nghịa nhắư luồng pưa măn cạt kiên cắp pưng chiến sĩ”.

Cộn lau cón nị 70 pì, tó pưng mừu hại ta chàn cánh pưng vịa dệt hại báp khòng phèn xấc Tày, Bộ Chính trị Bàn chấp hành Trùng ường Đảng cọ họp cánh pùn ók Nghị quyết tang kế hoạch tó xôn Đồng Xuần 1953 – 1954. Tỉnh Yền Bái dan nặn cọ đaỷ Đảng cánh Chính phủ giào dệt tang té 13 họt ta hưa Phà Hiên, tỉnh Tuyên Quang pày họt Ba Khe khửn mưa pu Lũng Lô. Cắp hùa chằư chuông hong nả trận, cằm quyết chuông hong pàng tó xôn, Đảng bộ tỉnh Yền Bái cọ chóng hanh chôm hặp chà van kế hoạch chuông hong hẳư chu tó xôn Đồng Xuần.

Chương khòng nhăng chự vạy đảy họt khay nị ặn lỏ chỉ thị số 15 khòng Bàn chấp hành tỉnh Yền Bái ma tang vịa dệt lẹo dón ngơn chảng đin mua na chiềm, chấp năm dón thuế, pì 1953; Nghị quyết hkòng Bàn chấp hành tỉnh Yền Bái mự 2/5/1953 ma tang tánh ók Bàn cán sự Cồng trương xảng pành càng tang 13,.., Pả Hoang Thị Thanh Thuỷ, Giám đốc Trùng tầm Lưu trữ lịch sử tỉnh Yền Bái hẳư hụ:

 “Chương khòng hư cọ mi lài tàng chương khòng quý vạu họt pưng lang đì khòng quần cánh dần tỉnh Yền Bái hôm phân dệt pền lang xôn pẹ Điện Biền Phủ. Cuồng nặn mi pưng Nghị quyết khòng Tỉnh uỷ cánh pưng tàng chỉa lai, cồng vằn khòng Uỷ bàn kháng chiến hành chính tỉnh Yền Bái báo cáo cắp Chính phủ cóp hôm ngơn xự khảu nặm căm kìn chuông hong hẳư nả trận”.

Cài 200 tài liệu, hún ảnh, chương khòng quý cọ đảy ngành mi chức quyên tỉnh Yền Bái tọp hòm, xáo hà nhăng mi cá chỉa nhôm xỏng khảu cák khòng lung dệt chảu lài hon na hẳư pàng tó xôn; xư tẻm mư chiên páo niếu chưa côn dần khửn tang pày bộ đội; cá pưng bía báo púc chuân há phong khánh thì dệt dượn ngày nẳng cồng trương. Pả Hoang Thị Thanh Thuỷ, Giám đốc Trùng tầm Lưu trữ lịch sử tỉnh Yền Bái hẳư hụ tứm:

 “Chơ đôn pưng tài liệu quý ma tang lang đì khòng quần cánh dần tỉnh Yền Bái đối cắp nả trận Điện Biền Phủ xum khỏi cọ cùa nể cánh hung nả ma tang ma tang hùa chằư cằm quyết tặp pẹ xấc Tày. Xum khỏi pưng côn dệt nả vịa chự hiềm cọ mòng cong pếnh khày cánh giới thiệu pưng tàng chương khòng quý panh nặn họt côn dần cánh khék dù lịch”.

Tênh mết pưng tàng chương khòng quý panh nị chi đảy Bảo tàng tỉnh Yền Bái cạt kiên cắp Trùng tầm Lưu trữ lịch sử tỉnh Yền Bái tổ chức pải nẳng phiềng khòng Bảo tàng tỉnh Yền Bái pộp dan chôm mâng 70 pì lang xôn pẹ Điện Biền Phủ vạy hẳư côn dần cánh khék táng phường táng mương hụ chảnh xưa ma tang pưng luông cóp nhôm nhắư luồng khòng quần cánh dần tỉnh Yền Bái cuồng lang xôn pẹ Điện Biền./.

                                                                                      Đinh Tuấn – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC