Ngon tô thứ 5 mự 28 căm bườn 3 pì 2024 – Lài luông chang ngắm pun, hạng păn mả ống, chất ték nẳng Yên Bái đảy thu xìa
Thứ sáu, 15:03, 29/03/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 5 mự 28 căm bườn 3 pì 2024 – Lài luông chang ngắm pun, hạng păn mả ống, chất ték nẳng Yên Bái đảy thu xìa

Lài luông chang ngắm pun, hạng păn mả ống, chất ték nẳng Yên Bái đảy thu xìa

          Xã phổng xùng Nặm Lành, huyện Vấn Chấn, tỉnh Yên Bái phân lài pi nọng chựa nọi côn kin dú, cuông nặn chựa côn Dạo mi ngăn chi áo họt 87%. Pưa kin dú pâng sáư pá pu, dệt hay xuân lỏ cốc chính xương nặn cón nị, pi nọng quén xủ mả ống hák ló tênh vạy pảy chự co púk bông nẳng hay, tênh hỏm húa bén tô pá ma dệt căm kin.

          Khay nị, chăm va tô pá cọ báu mi lài, hák va nhăng mi côn quén khơi ló mả ống cánh xủ pưng tàng ống hák ló, mi xương chi cướt sinh ók pưng khù báu đi, báu nhẳn pao tiêng an. Tó nả vịa nặn, xã cọ niếu chưa pưng pi nọng đảy lài côn tin chưa, trưởng họ xính, pưng côn pák dăm cuông pi nọng bản khuống vạy chướng chưa dân mương giao nộp mả ống, chất ték.

          Pưng pi nọng đảy lài côn tin chưa ma chiên páo, niếu chưa, bươn 2 chọm cài ma, lung Hoàng Quý Chìu, 61 pi, dú thôn Tặc Tè, xã Nặm Lành - côn té nọi cọ hák cạt kiên cắp lăm ống cọ ma giao nộp lăm ống chảu dom vạy dệt chương bốn hảu Công an xã: “Xum khỏi đảy cán bộ va hảu hụ, pháp luật cấm báu hảu xủ mả ống, chất ték máư, pưa măn dệt hại họt tiêng an bản mương, xương nặn khỏi cọ àu ống khòng chảu ma nộp hảu Công an. Té khạy pày khỏi chi báu ló ống, báu xủ cánh báu xuôn ống vạy cuông hươn”.

          Cọ xương lung Chìu, lung Hoàng Quý Hội dú thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái lằng chơ đảy chiên páo, chướng chưa cọ giao nộp lăm ống chảu xủ té đaư ma hảu chủm mú mi chức quyên: “Cón nị khỏi xủ ống cốc khoẹ lỏ vạy pày bén, hỏm húa tô pá ma dệt căm kin hảu hươn dảo, thứ 2 vạy phong mo chơ khảu pá. Khạy khỏi thảu ké lẹo, lài pi báu khảu pá bén nộc, bén nù lẹo, hák va é àu vạy dệt khòng bốn. Khay đảy niếu chưa lài xương nặn khỏi àu ma nộp báu àu vạy dệt sằng”.

          Nẳng huyện Văn Yên, nọk pưng tặt pun chung, huyện cọ chấp năm tứm há phong “ Lẹk mả ống àu chương khòng”. Chảnh thí lỏ giao nộp lăm ống nưng báu cọ lăm ống hời nưng chi nhẳn đảy khẳng mỏ điện khảu nưng, khảu sàn báu cọ phà hốm, bình chất phay mini…Luông dệt nị cọ nhẳn đảy luông chôm choi khòng lài pi nọng. Nặp riêng cuông dan chiêng chiên lang chọm cài ma, côn dân cọ giao nộp chi áo họt 200 lăm ống, ống hơi cánh chi áo họt 100 viên đạn hảu chủm mú mi chức quyên. Lung Ngô Văn Long, Phó Chủ tịch Uỷ ban dân mương xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên hảu hụ: Cắp luông dệt máư nị cọ choi hảu pưng chua hươn dân nhăng xuôn ống vạy báu lo chuốp phạt màư, hák àu mả ống pày giao nộp, chăm va lài côn cọ àu vạy dệt chương bốn báu xủ họt: “Chủm mú Công an xã cọ cóp thỏi hôm quam choi UBDM tẳng tánh kế hoạch chiên páo, chướng chưa dân mương hák khâng giao nộp mả ống, chất ték. Lưn xưa lỏ luông dệt “ Lẹk mả ống àu căm kin” đảy pi nọng chôm choi cánh ngay mự cốc khọe chấp năm cọ mi lài chua hươn hák àu mả ống mả nộp hảu công an xã”.

          Lák cắp Văn Yên, chủm mú mi chức quyên huyện Văn Chấn lỏ “ Phốc phiếu hổm dằm” vạy côn dân hák vạu ók pưng côn nhăng xuôn dưm ló mả ống. Cắp luông dệt nị, pi 2023, cá huyện cọ thu đảy 104 lăm ống hák ló cánh chi áo họt 40 cân pháo ték. Trung tá Hoàng Đức Thuận, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý Hành chính, Công an huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái hảu hụ: “Xum khỏi chi xứp tam mi pưng chu chiên páo họt po me dân mương, lưn xưa lỏ nẳng pưng xã phổng cuông, lắc cày, phổng pi nọng chạư nọi côn cón nị lâng xủ ống cánh chất ték. Cuông nặn, xum khỏi tọp hòm sáư chủm mú côn thảu, trưởng bản, côn đảy pi nọng tin chưa vạy chiên páo quảng tua cuông dân mương, vạy côn dân chấp năm đì pưng tặt pun khòng pháp luật ma tang quản lý, xủ mả ống, chất ték”.

          Cắp lài luông chang ngắm pun, pàng chướng chưa thu xia mả ống, chất ték nẳng Yên Bái cọ cựt ma lài lang đi khặc khọ. Biên mai cuông cá tỉnh, pi 2023, pưng chủm mú mi chức quyên cọ thu đảy cài 1.800 mả ống, chất ték, cựt đảy cài 200% vẹt sáư kế hoạch. Cuông nặn, mi cài 800 lăm ống hák ló, 2 lăm ống quân dụng, nuối mák bòm nưng, khẳng lựu đạn nưng, hạng păn viên đạn, hôm phân pảy chự tiêng an bản mương nẳng cơ sở./.

                                                                                          Trịnh Xuân – Hạnh dịch  

         

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC