Ngon tô thứ 6 mự 02 căm bườn 02 pì 2024 – Gia Lai: Ngơn cốc củ chính sách choi pi nọng chựa nọi côn khảm khói đảy cặt cung
Thứ sáu, 17:08, 02/02/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 6 mự 02 căm bườn 02 pì 2024 – Gia Lai: Ngơn cốc củ chính sách choi pi nọng chựa nọi côn khảm khói đảy cặt cung

Gia Lai: Ngơn cốc củ chính sách choi pi nọng chựa nọi côn khảm khói đảy cặt cung

          Lằng lài pì cặt cung, chua hươn ưởi Rơ Lan Siu H,Hằng, dú nẳng làng Tu 1, xã Ia Ga, huyện Chư Prông cọ khảm khói đảy cặt cung. Ưởi H’ Hằng hẳư hụ: Chua hươn ưởi mi 3 héc ta cò bạch đàn, cánh ưởi cọ tính tà lài luông dệt dượn. Hák va pưa báu mi ngơn cốc, cọ báu xương đằư dệt đảy. Cón nị 3 pì, chua hươn ưởi cọ đảy củ 50 triệu mằn té ngơn cốc tín dụng chính sách hẳư chua hươn cặt, ưởi cọ dệt đảy pưng vịa dệt toi lang mon khòng chảu. Pưa hụ tính tà dệt kìn, khạy nị chua hươn ưởi cọ mi thù nhập té 40 họt 50 triệu mằn mỏi pì té vịa dệt dượn:“ Cón nị chua hươn khỏi pọ lài dạk cha, é xự chựa phăn cò púk bồng, tồ tảnh liệng cọ báu mi ngơn. Lằng chơ đảy củ ngơn cốc ngần hang chính sách, hư củ 50 triệu mằn, xự tồ ngua nưng, púk tứm cả phề cánh lăm đù xuần cò bạch đàn. Khạy cọ mi thù nhập té 40 họt 50 triệu mằn mỏi pì”.

          Cọ xương nặn, pì nị, chua hươn ai Ksor Tứ dú buôn Choanh, xã Uar, huyện Krông Pa cọ muôn hòm lài pưa mi đảy làng hươn xày mẳn đì. Ai hẳư hụ: Cón nị 3 pì, pưa đảy củ 40 triệu mằn té ngần hang chính sách, ai cọ dòm púk ỏi, xự tứm tồ ngua. Lằng 3 pì ai cọ khừn đảy ngơn nợ, xày đảy hươn cánh mi pưng ngua 5 tồ. Ai muôn hòm hẳư hụ:“ Cón nọi chảu kìn dú nẳng làng hươn tụm tạm khát pék. Hươn mương cọ choi dừa củ ngơn cốc vạy dệt kìn, chảu cọ xày đảy hươn. Khạy cọ tẹt tiêng lẹo, chảu cọ khâng mả khày kinh tế hươn dảo”.

          Khạy nị, Tênh mết số ngơn nợ khòng Ngần hang Chính sách xã hội chi nhành Gia Lai nẳng địa phường lỏ cài 6.700 tỷ mằn, cắp 153.925 khék hang củ. Riềng pì 2023, Ngần hang Chính sách xã hội chi nhành Gia Lai cọ hẳư củ cài 1.700 tỷ mằn, cắp cài 41.500 vặt khék hang. Cuồng nặn, khék hang lỏ chua hươn cặt, chua hươn pi nọng chựa nọi côn đảy củ ngơn cốc tín dụng toi Nghị quyết 11/NQ-CP khòng Chính phủ xương hẳư củ ngơn xự hươn ca thúk, củ vạy mả khày kinh tế xã hội hẳư pi nọng chựa nọi côn, lỏ cài 13 păn chua hươn. Lung Đinh Văn Nghĩa-Phó Giám đốc Ngần hang chính sách xã hội tỉnh Gia Lai hẳư hụ:“ Ngần hang chính sách xã hội huyện lâng pồng chằư họt vịa chấp năm pưng chương trình hẳư củ ngơn cốc chính sách hẳư pi nọng chựa nọi côn nẳng pưng địa phường. Xum khỏi cọ cạt kiên mẳn cặt cắp chu cấp, chu ngành cánh địa phường vạy xáo hụ lang áo khòng pưng chua hươn cặt, chua hươn áo cặt, pi nọng chựa nọi côn cánh chua hươn chính sách ứn, vạy pùn ók kế hoạch, pằn dài ngơn cốc hẳư pưng địa phường toi mức pọ dạk cha cánh lang áo khòng côn dần hẳư chọp xồm cánh cựt đảy lang đì”.

          Ngơn cốc củ khòng ngần hang chính sách xã hội huyện cọ hôm phân choi dừa pưng chua hươn cặt, chua hươn áo cặt cánh pi nọng chựa nọi côn nẳng tỉnh Gia Lai kẻ khày đảy pưng khù dạk cha cuồng puồng kìn đơi dú, mả khày kinh tế, hựt khửn khảm khói xìa cặt cung tẹt tiêng./.

                                                                        VOV Tây Nguyên-Huyền dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC