Ngon tô thứ 6 mự 03 căm bườn 5 pì 2024- Quản lý cánh pảy chự pá khòng tỉnh Sơn La pì 2024
Thứ sáu, 11:19, 03/05/2024 TTTB TTTB


Ngon tô thứ 6 mự 03 căm bườn 5 pì 2024- Quản lý cánh pảy chự pá khòng tỉnh Sơn La pì 2024

                                                         Ngon tô Quản lý cánh pảy chự pá

          Tó phạ đin piến thái lài khù, phạ đét lạnh hảnh kháư kem lôm, cọ mi hại báu nọi họt pá, mi xương chi cướt sinh ók phay mảy pá nẳng cuông tỉnh. Té hua bươn 2 pi 2024 nẳng tỉnh Sơn La cọ cướt sinh ók san bón phay mảy lam xắư pá cánh đin púk pá. Vạy khâng chấp năm lợp tăn, xư minh, đảy lang đi pưng nả vịa, pưng luông kẻ khày cuông vịa pảy chự pá cánh phong, chất phay mảy pá, cặm tó cắp phay mảy pá mi xương chi cướt sinh ók cuông mua khô pi 2024, Chủ tịch Uỷ ban dân mương tỉnh chị bók:

          1, Chủ tịch Uỷ ban dân mương huyện, thanh phố, Giám đốc pưng sở, Thủ trưởng pưng ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, pưng chảu pá; xứp tam chấp năm đảy lang đì quam khót nang số 61 mự 17/8/ 2023 khòng Ban Bí thư ma tang xứp tam chấp năm Chỉ thị số 13, mự 12/1/2017 khòng Ban Bí thư ma tang xứp tam tủm pua luông uôn pa khòng Đảng đối cắp nả vịa quản lý, pảy chự pá cánh púk ten pá; Chỉ thị số 03 mự 6/2/2024 khòng Thủ tướng Chính phủ ma tang tổ chức “ Chiêng púk mạy xen đơi chứ ơn Pú Hô” cánh púc pua nả vịa quản lý, pảy chự, púk ten pá cánh Công điện số 441 mự 22/5/2023 khòng Thủ tướng Chính phủ ma tang púc pua lài luông họn sẳn, phong, chất phay mảy pá; Công văn 518 mự 17/01/2024 khòng Bộ nông nghiệp cánh mả pe bản na ma tang púc pua lài luông chự phong phay mảy pá cón, cuông cánh lằng chiêng chiên lang Cáp Xi pi 2024;  Công văn 1643 mự 8/3/2024 khòng Bộ nông nghiệp mả pe bản na ma tang vịa púc pua quản lý, pảy chự pá, phong, chất phay mảy pá; kế hoạch số 294 KH – UBDM mự 11/12/2023 khòng uỷ ban dân mương tỉnh Sơn La ma tang pảy chự pá cánh phong, chất phay mảy pá nẳng tỉnh Sơn La pi 2024 cánh pưng tặt pun ứn khòng pháp luật mi nuống pan.

          2. Uỷ ban dân mương pưng huyện, thanh phố

          - Nho xùng trách nhiệm, chấp năm đi vịa quản lý Hươn mương ma tang pá cánh đin mi pá mạy nẳng cuông phổng, uôn pa Uỷ ban dân mương cấp xã, pưng chảu pá kiểm tra lăm le nhẳn danh pưng phổng pá cốc chính mi xương phay chi mảy họt, pưng phổng pá cốc chính phay chi mảy ngai vạy tọp hòm uôn pa, chấp năm đi nả vịa quản lý, pảy chự pá, phong, chất phay mảy pá, báu hảu pá chuốp phay mảy, pẳm lao.

          - Púc pua nả vịa quản lý, pảy chự pá nẳng cắp bón, lưn xưa lỏ đối cắp ta đin pá mi khay nị, kiểm soát mẳn cặt nhại chiên vịa xủ đin pá pày dệt vịa ứn; kiểm tra pưng cơ sở cạ khài, chế biến chương mạy, pảy chự tô nẳng pá…lợp tăn hụ hên, cẳn tơn, phạt màư xư minh pưng vịa dệt phít pháp luật lâm nghiệp; Điều tra, phạt màư xư minh pưng chu phá pá, pẳm lao pá dệt hay phít pháp luật, lưn xưa lỏ pưng chu phít thứk cọ đảy chủm mú mi chức quyên hụ hên cánh pưng cơ quan chiên páo cáo chà. Tó xôn , sắp quát phen lặc sự khài, khôn chiên, xuôn dằm mạy, tô pá, pưng tàng chương pá khòng pu phít pháp luật cánh phạt màư xư minh toi tặt pun; lăm le pưng chu vịa nhăng chốn còng nuống pan họt pá cánh đin lâm nghiệp nẳng cuông phổng vạy tọp hòm kẻ khày khát nang.

          - Púc pua nả vịa kiểm tra, chík bók, lăm le Uỷ ban dân mương cấp xã, phường, chảu pá chấp năm xư minh tặt pun khòng pháp luật ma tang quản lý, pảy chự pá cánh phong, chất phay mảy pá, đu ặn lỏ nả vịa  cốc chính khòng địa phương, đơn vị. Uôn pa pưng phòng, ban, đoàn thể khòng huyện, Uỷ ban dân mương cấp xã cánh pưng đơn vị mi nuống pan tọp hòm chu luông hanh, khâng chàư cánh căm quyết cuông tổ chức chấp năm pảy chự pá, phong chất phay mảy pá cạt kiên cắp trách nhiệm khòng pưng chảu pá cuông vịa quản lý pảy chự pá cắp vịa chấp năm khừn ngơn phảu đù pá./.

                                                                               Tuyết Lan – Hạnh dịch

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC