Ngon tô thứ 6 mự 24 căm bườn 5 pì 2024- Ngon tô quản lý cánh pảy chự pá
Thứ sáu, 11:11, 24/05/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 6 mự 24 căm bườn 5 pì 2024- Ngon tô quản lý cánh pảy chự pá

NGON TÔ QUẢN LÝ CÁNH PẢY CHỰ PÁ

Uồn: Cồng àn tỉnh, Bộ chỉ huy quần sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội đèn mương tỉnh mi trách nhiệm:

Piến xiềng: Tổ chức chấp năm cựt đảy lang đì nả vịa xôn chinh, chự phong pưng vịa dệt phít pháp luật ma tang lầm nghiệp; chịk bók hẳư pưng đờn vị trực thuộc tủm pua cạt kiên mẳn cặt cắp chủm mú kiểm lầm, chính quyên địa phường, chảu pá tổ chức chủm mú tuận trà, kiểm trà, hụ hền, cẳn tơn lợp tăn cánh phạt mắư xư mình pưng vịa dệt phít thứk họt Luật lầm nghiệp, cặm tó cắp côn chấp năm vịa dệt; cạt kiên cắp Sở nồng nghiệp me bản na cóp thỏi hôm quam hẳư cấp uỷ, chính quyên địa phường tổ chức tập tư cặm tó cắp phay mảy pá cánh xáo hà cứu choi côn chọ nạn. Khâng chấp năm luông pùn 4 cắp bón vạy chôm hặp chất phay mảy pá; chịk bók pưng đờn vị nghiệp vụ khặn khang chủm mú, chương khòng máy móc, lợp tăn cặm tó cắp pưng khù báu ngau ma tang phay mảy pá cướt xình ók chi mi luông xò vay khòng địa phường. Xòng ma, cồng àn tỉnh, chịk bók hẳư cồng àn cấp huyện uồn pa, cạt kiên cắp chính quyên địa phường, chủm mú kiểm lầm cánh chảu pá vạy tổ chức kiểm trà, nhẳn danh, dệt chảnh cốc pài, côn dệt ók phay mảy pá va mi vạy phạt mằư men toi luông tặt pùn khòng pháp luật.

Uồn: Đải phát thanh truỳên hình tỉnh, Sở thông tin cách truyền thông, Báo Sờn Là cánh pưng cờ quàn thông tấn, báo chí nẳng cuồng tỉnh mi trách nhiệm

Piến xiềng: Cạt kiên cắp pưng sở, ngành, địa phường, đờn vị, UBND pưng huyện, thanh phố púc pua nảvịa chiên páo, niếu chưa côn dần chấp năm đì pưng luông tặt pùn khòng hươn mương ma tang pảy chự cánh phong chất phay mảy pá; xừng nhọng pưng ven xanh tựng côn, tổ chức dệt đì nả vịa pảy chự cánh púk ten pá, cáo chà pưng luông yếu xem vạy kẻ khày nẳng địa phường, đờn vị, tủm pua dan chơ phát khửn phong điện, tứm ten quam báo, bai tẻm,… lợp tăn àu nang quam ma tang tống páo phay mảy pá khửn pưng tàng phong điện. Xò vay pưng đờn vị viễn thồng nẳng cuồng tỉnh phák tin nhắn hẳư pưng thue bang di động: “Tống páo khay nị nẳng san phổng cuồng tỉnh danh bấng phay mảy pá đàng dú nẳng cấp 4, cấp hiểm hại, cấp 5, cấp xút ti hiểm hại. Chi cục kiểm lầm Sờn Là tống páo: pưng chảu pá cánh côn dần cận chấp năm xư đì luông tặt pùn khòng pháp luật ma tang pảy chự cánh phong phay mảy pá; cấm ngặt báu đảy xủ phay cuồng pá, chọk hay chằm pá. Mỏi mự phák mỏi tin nhắn cuồng pưng mự phạ đét họn hại hức cánh pưng bườn họn sẳn té bườn 3 họt bườn 5 pì 2024.

Uồn: Sở Tài chính, Kế hoạch cánh đầu tư mi trách nhiệm

Piến xiềng: Pâng sắư chức quyên vịa dệt khòng Sở, khâng cạt kiên cắp Sở nồng nghiệp mả pẹ bản na cánh pưng ngành mi nuống pan cóp thỏi hôm quam hẳư UBND tỉnh pằn dài ngơn cốc vạy nhẳn pao pưng chế độ chính sách, choi dừa lợp tăn hẳư chủm mú kiểm lầm, chủm mú pảy chự pá chuyền trách vạy yền chằư dệt vịa, cựt tóp đảy lang áo vịa dệt, chọp xồm cắp khù mi tẹ nẳng địa phường cánh toi luông tặt pùn khòng pháp luật.

Uồn: Pưng sở, bàn, ngành cấp tỉnh

Piến xiềng: Toi chức quyên vịa dệt đảy giào, khâng cạt kiên cắp UBND pưng huyện, thanh phố cánh pưng đờn vị xương vạu nừa chấp năm nả vịa ma tang pảy chự pá cánh phong chất phay mảy pá.

Uồn: UBMTTQVN cánh pưng Hội đoàn thể tỉnh

Piến xiềng: Tổ chức chiên páo, niếu chưa đoàn viền, hội viền cánh chu thản lấn dần mương chấp năm đì pưng chủ trường khòng Đảng, pháp luật khòng Hưon ưmương ma tang quản lý, pảy chự pá cánh phong chất phay mảy pá nẳng cuồng tỉnh; púc chuân há phong khánh thì, ký chào hẹn dệt đì nả vịa pảy chự pá cánh phong chất phay mảy pá, tẳng tánh pưng tổ đội chôm hặp chất phay mảy pá nẳng địa phường khâng chôm hặp chất phay chơ mi tặt pùn.

Uồn: Chủ tịch UBND tỉnh tặt pùn hẳư Chủ tịch UBND pưng huyện, thanh phố, Giám đốc pưng sở, bàn ngành; thủ trưởng pưng cờ quàn, đờn vị mi nuống pan, pưng chảu pá chấp năm xư mình Chỉ thị nị./.

Tuyết Lan – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC