Ngon tô thứ 6 mự 7 bườn 6 pì 2024 – Ea Ka ven xanh cuồng vịa chấp năm chính sách choi dừa côn cặt nẳng tỉnh Đắc Lắc
Thứ sáu, 10:47, 07/06/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 6 mự 7 bườn 6 pì 2024 – Ea Ka ven xanh cuồng vịa chấp năm chính sách choi dừa côn cặt nẳng tỉnh Đắc Lắc

Ea Ka ven xanh cuồng vịa chấp năm chính sách choi dừa côn cặt nẳng tỉnh Đắc Lắc

--------------------------------

Tọn chương ma dú cuồng làng hươn mắư, chua hươn ưởi H’bion Buôn Yă, dú nẳng buôn Ea Sa, xã Ea Sa cọ muôn hòm báu xút báu tun. Ưởi H’bion hẳư hụ, 13 pì cài ma, chua hươn 4 hùa côn kìn dú cuồng làng hươn cặp kẹp dáo 20 thứak môn xương nặn cọ dạk cha lài. Phắư mon mi làng hươn mắư nưng quảng sáng cọ đảy phùa mia ưởi ai ngắm họt toi tựng pì bườn hák va hê mi xương dệt đảy pưa hươn dảo nhăng pọ lài dạk cha. Chơ hụ đảy nang quam hươn mương choi dừa dệt hươn, phùa mia ưởi ai cọ tạm dặng vịa pày chảng dú hươn phụ xày vạy dón xìa ngơn dệt hươn. Pưa xương nặn làng hươn khòng ưởi ai cọ đảy xảy quảng sáng xưa:

Băng: “Khay nị đảy hươn mương choi dừa dệt hươn lẹo, phùa mia khỏi cọ yền chằư dệt vịa, mả khày kình tế, lan lay xìa ứt dák cặt cung”.

Pọm khù muôn hòm mi hươn mắư lằng 13 pì dú nẳng làng hươn tụm tạm, ưởi H’ma Mlô, dú nẳng thôn 5, xã Ea sa, huyện Ea Ka tô: phùa mia ưởi ai chăm va pày dệt chảng cá pì cá mua há k va cọ báu po chuông hong puồng kìn đơi dú hạng mựu cánh khâng lò hẳư 2 tồ lụk pày ép học xương nặn cọ báu ngắm chi xày đảy làng hươn nưng nà mẳn. hák va khù báu dám ngắm nặn cọ pền khù mi tẹ, pưa té 44 triệu mằn Hươn mương choi dừa pọm cắp 40 triệu mằn ngon ngơn củ té ngần hang chính sách xã hội. Mi làng hươn nà phà mẳn vạy kìn dú, puồng kìn đơi dú khòng phùa mia ưởi H’ma cọ piến thái lài dong:

Băng: “Té cón phùa mì kìn dú nẳng làng hươn mạy tụm tạm chuốp tồ púak lam, phồn hư hụak hák va cọ báu chắc dệt xươg xư. Té chơ mi hươn mắư đảy chính quyên choi dừa, puồng kìn đơi dú khòng phùa mia cọ đảy nho xùng, chóng hanh dệt dượn, lụk tảu đảy pày trương ép xừ tục po”.

Chấp năm dự án số 1, dú cuồng chương trình luông pùn phén mương 1719, pì 2023, xã Ea Sa đảy choi dừa tẳng tánh 36 làng hươn hửư pưng chua hươn cặt lỏ pi nọng chựa nọi côn. Họt khay pưng làng hươn đàng chi lò đảy dệt lẹo, mi làng hươn côn dần cọ àu khảu xủ. Lung Văn Đình Thìn, Chủ tịch UBND xã Ea Sa hẳư hụ:

Băng: “Chấp năm chương trình choi dừa hươn dú hẳư pưng chua hươn đảy hưởng toi dự án số 1 hư xã cọ chấp năm lăm le lau. Khay nị xã cọ báu mi quỹ đìn vạy hẳư xương nặn luông pùn khòng xã lỏ pắc pằn pưng bón dần dú khảm khép cằn vạy choi dừa hẳư pưng chua hươn xự đìn”.

Dự án số 1, dú cuồng chương trình luông pùn phén mương 1719, tỉnh Đắc Lắc đảy pằn dài cài 91 tỷ mằn vạy chấp năm choi dừa đìn dú, hươn dú, đìn dệt dượn cánh nặm xủ hẳư pưng chua hươn cặt pi nọng chựa nọi côn. Cuồng nặn, huyện Ea Ka lỏ nưng cuồng san địa phường cuồng tỉnh chấp năm lẹo men toi luông tặt pùn, cắo 150 chua hươn cọ đảy choi dừa tẳng hươn mắư, 629 chua hươn đảy xủ nặm pẹk. Nả vịa choi dừa đìn dú, đìn dệt dượn cọ đàng đảy huyện púc pua chấp năm, chóng hanh dệt lẹo cuồng pì 2024 nị. Lung Nguyễn Đăng Kai, Phó trưởng phọng Dần tộc huyện Ea Ka hảư hụ:

Băng: “Cón chơ chấp năm xum khỏi cọ khày pưng pàng họp cánh dệt xương xư chấp năm men vịa, giào hẳư men côn vạy uồn pa nả vịa cánh dệt men toi luông tặt pùn khòng pháp luật”.

Pưa mi luông chôm hặp khòng chính quyên địa phường cánh cờ quàn mi chức quyên, hạng họi chua hươn cặt, chua hươn áo cặt nẳng phổng pi nọng chựa nọi côn nẳng huyện đìn pu Ea Ka, tỉnh Đắc Lắc cọ mi hươn mẳn đì vạy dú, hôm phân choi hẳư địa phường púc pua văn xưa nả vịa lan lay xìa ứt dák cặt cung, nhẳn pao choi dừa bản mương./.

TTTN – Thành dịch

 

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC