ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 14 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 5 ꪜꪲ 2018 – ꪶꪕ ꪣꪱ ꪕꪱꪉ ꫃ꪒ ꪮꪱꪙ ꪎꪱꪉ ꪵꪜꪉ ꫄ꪉꪙ ꪹꪨꪉ
Thứ hai, 00:00, 14/05/2018

                                                            Tô ma tang Đề án sảng panh chính sách ngơn lường

 

          Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng hảu hụ cọ xo vay hạng pi dom ngơn thu, thu lưn xưa dan cón đối cắp cá tàng ngân sách Trung ương cánh địa phương vạy xỏm panh ngơn lương xương cuông Đề án va. Cài nặn, va chấp năm men luông pun ma tang sang panh lau ngân sách toi Nghị quyết 07 khong Bộ Chính trị, số ngơn cốc dom sáư via mả khày dáo 26% tênh mết số ngơn ngân sách, dón số ngơn xủ lâng chơ, ngơn ngân sách chi dom xủ pi 2020 cỏng 3,5% GDP, pưng pi lằng chự cánh dón tưa nọi, vịa dom ngơn xỏm panh ngơn lương lưn khửn cuông pưng pi 2021, 2022 dáo 35 – 40 păn tỷ mằn: “ Va ngay té pi 2021 chấp năm xong cá vịa xỏm panh ngơn lương tắm nhất khửn 4 triệu 140 păn mằn mỏi côn mỏi bườn cánh cạt kiên xỏm panh ngơn lương hư mức ngơn lương khong cán bộ, công chức, viên chức đảy xỏm panh chạu xưa, chơ nị chi lưn păn pâng pày khửn 26 – 42% vẹt sáư pi 2020. Hák va mi xương chi tạk pên vịa nháư đảy bấng đu ngân sách hươn nước cánh đảy nhẳn chi dom ók lài ngân sách, nợ công pưng pi cốc khọe nẳng mức xùng. Pưa xương nặn, vạy kẻ khày cá lang áo sảng panh ngơn lương cánh bấng đù ngân sách hươn nước, mi xương nghiên cứu tứm vịa hê chấp năm pọm bát điêu xỏm panh ngơn lương tắm nhất cánh ngơn lương pọm cuông pi. Tư va pi 2021 xỏm panh mức ngơn lường tắm nhất cựt đảy 4 triệu 140 păn mằn mỏi côn mỏi bườn, xong ma tọp hòm tứm vạy khày quảng hệ ngơn lương sáư pưng pi lăng.”

          Nhẳn pao tục po luông hanh đảy đù lỏ khu quyết định lang đi cọ xương báu đảy lang đi khong vịa chấp năm nghị quyết. Toi pưng đại biểu, Nghị quyết ma tang sảng panh chính sách ngơn lương cận đảy chấp năm toi căn, xong ma cắp lai nghị quyết ứn xương nghị quyết ma tang sảng xôm nen kinh tế, nho xùng năng suất dệt dượn, Nghị quyết ma tang dón côn dệt vịa. Đồng chí Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng va: Đề án àu ók 3 luông tẳng tánh quỹ ngơn lương cạt kiên cắp 3 kịch bản mả khày kinh tế: 7%, 6% cánh tắm nhất lỏ 5%. Xương nặn, vịa sảng panh chính sách ngơn lương cạt kiên cắp lang đi mả khày kinh tế - xã hội, panh sáư vịa nho xùng năng suất dệt dượn. Cốc chính dệt đảy vịa nị lỏ té Nghị quyết Trung ương 3 khoá 11. Chấp năm đảy lang đi Nghị quyếtnị chi àu nen kinh tế khảm khói  xia thu nhập păn pâng cánh luông mả khày kinh tế 7% chi chấp năm đảy.”

          Xôm chàư cắp vịa nị, lung Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam xo vay vịa sảng panh kinh tế, sảng panh vịa thu, xủ ngân sách tạk pên bón hảu sảng panh ngơn lương lỏ vịa đảy dệt ngay báu đảy thả họt pi 2021: Đảy mi căm quyết chính trị xùng, lưn xưa lỏ đối cắp đề án nị căm quyết chính trị báu xuấn to tặt sáư chấp năm sảng panh ngơn lương xum hau đang chà. lẹo căm quyết chính trị xung xưa cận tặt sáư pưng Nghị quyết Trung ương 6 cọ pun ók cánh nghị quyết mi nuống pan họt vịa dón chuông máy, nhẳn danh vịa dệt. Pưa xương nặn, vịa chấp năm pưng luông tang chính sách ứn chi quyết định đối cắp lang đi khong đề án sảng panh ngơn lương.

           Sảng panh chính sách ngơn lường lỏ nả vịa họn sẳn cánh cận hà. Luông sáo hà tang ngơn cọ đảy danh bấng cắp mi xương xùng. Hák va, cọ báu vện ník xia đảy pưng khu chi xiệt hại cuông chơ cạt kiên dệt kinh tế, cắp lai khu chi cướt sinh ók té kinh tế cuông phổng cánh tênh phén đin. Vịa thu ngân sách pânh sáư pưng vịa mả khày kinh tế, vịa dệt mộm lẹo pưng chính sách thu, chấp năm pưng luông pun huấn tển chuông máy, dón côn dệt vịa cánh piến máư vịa dệt nẳng phổng hươn nước cận mi dan chơ chấp năm. Dan khày quảng vịa xỏm panh ngơn lương cận lăm le tứm hảu chọp men cắp kinh tế cánh ngân sách hươn nước./.

 

                                                                   BTS - Hạnh dịch  

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC