ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 21 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 01 ꪜꪲ 2019 – ꪀꪮꪚ ꪖꪮꪥ ꪶꪭꪣ ꪁꪫꪱꪣ ꪻꪎ ꪩꪺꪒ ꪤꪱꪫ ꪥꪀꪴ ꪒꪱꪫ ꪔꪱꪫ
Thứ hai, 00:00, 21/01/2019

 

Học sình, sình viền cóp thỏi hôm quam xắư Dự thảo Luật giáo dục xỏm pành

 

          Cuồng pặp xừ ìn khạy nị, học sình trai lâng đảy vạu ók cuồng pưng ngành nghê xương bác sỹ, doanh nhân, kỹ sư, lẹo học sình nhinh phân lài lỏ dệt pưng nả vịa tổm khảu lanh cành ngai, nhần viên, y tá. Báu cọ cuồng pặp xừ ìn Đạo đức, Giáo dục cồng dần xương vạu ma học sình tố pền, hê bók phăng pọm lỏ học sình trai. Pưng hún ảnh ìn cuồng pặp xừ ìn xương nặn chính lỏ cốc pài nưng vạu ók vịa báu châng piêng nhinh trai xương nặn cận piến pành ngày. Cuồng chơ nặn, san say giáo nhăng pằn chék đối cắp học sình báu ók nhinh, ók trai, báu đù đì họt pưng luông lá khan khòng học sình, báu cọ chương trình môn ép báu chọp sồm cắp lăm côn tồn phủ khòng phủ nhinh cánh phủ trai. Phan Đức Mạnh, Khoa công trình thuỷ, Trương đại học tẳng tánh va:

           “ Ma tang châng piêng nhinh trai cuồng pưng môn ép hư mi môn ép nưng nọng hền cận đảy piến pành ặn lỏ môn Thể chất. Thể chất hư cấp 3 vạy nhẳn pao cuồng dan ép học, hák va khửn đại học hư lỏ luông pùn vạy tốt nghiệp đảy va báu. Hák va khạy nị hư thể chất phân lài pưng môn lỏ tập tư ló liêng ma tang pặc hanh, đối cắp san môn phủ trai mi xương chấp năm đảy ngai đì, phủ nhinh cọ dạk cha lài chắng dệt đảy môn nặn. Môn thể chất lỏ dệt sương xư nhẳn pao đảy hẳư tênh cá phủ nhinh cánh phủ trai pọm mi xương ép đảy, dệt đảy”.

          Cóp hôm ma tang luông pùn giáo dục, Phan Văn Khoa, học sình trương Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội cón nị hẳư hu: pưng trương chuyên khạy nị học sình sỏn hôm lài xắư môn chuyên báu đù đì họt pưng môn ứn:

           “ Nọng hền pưng bạn phân lài xỏn hôm xắư môn chuyên cài quá pưng môn xương quam Ành, thể chất báu hụ. Lài tưa thàm pưng bạn ma tang môn lịch sở khòng bản mương ngai lók hák va pưng bạn cọ báu hụ. Mòng cong mi xương pồng chằư họt môn thể chát, quam Ành. Lưn xưa lỏ quam Ành chơ tuyển khảu trương chuyên lỏ thì ngữ pháp thồi, lẹo , pák cọ báu vạu họt”.

          Khạy nị, học sình pưng trương phổ thông tênh cá trương chuyên cánh báu chuyên phân lài lỏ ép lý thuyết, thực hành nọi, xương nặn cận tặt pùn chảnh dan chơ ép lý thuyết lỏ to đằư, thực hành lỏ to đằư. Vịa bók cánh ép môn quam mương nọk cọ cận mi luông piến thái ặn lỏ nho dan chơ ép phăng, ép pák hư báu pền xỏn hôm xắư kỹ năng ngữ pháp xương khạy nị… Nguyễn Trần Nam, sình viền Trương đại học bách khoa hà Nội va:

           “ Khạy nị quam Ành cọ cận hà hẳư mỏi côn hư nẳng cấp 1, cấp 2, cấp 3 hư pưng nọng ép ngữ pháp lài. Khửn chương trình đại học hư nọng cọ mi bai ép ma tang luông phăng nẳng đại học khòng nọng cọ báu chảnh khỉ lài. Mi chơ nọng phăng nọng cọ báu hụ chảnh đảy lỏ xương xư. Pưa va mưa ép cấp 3 nọng cọ báu đảy phăng lài ma tang bai ép quam Ành”.

          Lài học sình, sình viền cọ báu xồm chằư cứp vịa nhăng mi pưng trương công lập hák va chiên cái bók xòn toi luông chất lượng xùng cắp mức thù ngơn phí ép học sùng xưa pưng trương công lập ứn./.

 

 

                                                                                                                                                                             VOV1-Huyền dịch

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC