ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 28 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 5 ꪜꪲ 2018 – ꪚꪲ ꪖꪳ ꪹꪚꪱ ꪋꪳ ꫛ ꪒꪸ ꪹꪠꪉ - ꪵꪀ ꪼꪄ ꪘꪱ ꪫꪸꪀ ꪮꪫꪸ ꪵꪏꪣ ꪣꪱ ꪕꪱꪉ ꪀꪱꪙ ꪶꪚ
Thứ hai, 00:00, 28/05/2018

Bí thư báu chư côn địa phương; kẻ khày nả vịa

yếu xem ma tang cán bộ

 

          1. Chiêng lung, luông ngắm pun khong lung xương xư ma tang nả vịa cán bộ chơ xum hau chi tẳng cốc chấp năm Nghị quyết Trung ương 7?

          Đề án khong Nghị quyết Trung ương 7 ma tang cán bộ dệt vịa hâng hy kẻ khày vịa chi lựa chọn đảy côn men côn hụ chang, thứ 2 lỏ kẻ khày vịa côn dệt Bí thư báu chư địa phương kẻ vạy vịa dệt xương khạy nị dệt pên mốt mú, pưa khu lợi đì khòng cá mú. Xong ma ặn lỏ luông kẻ khày yếu xem khong nả vịa cán bộ cuông dan cài ma. Nẳng địa phương khạy nị hên ók 2 phái. Nưng lỏ côn dệt cốc chi àu côn xứp tam lâng àu côn tay hươn, côn chăm chặn, côn dệt toi chảu, côn dân tan chê, báu xôm chàư. Khu thứ 2 lỏ àu men báu cọ tay hươn, côn chăm chặn khong chảu lỏ báu chư chảu àu khửn, cón nặn sáu hák àu khửn hák va họt chảu khửn dệt cán bộ cốc kén hư chuốp san côn chàư báu đì nhọ nhuôn. Vịa đì hư pên pếnh khày, vịa báu đì hư pên mi luông kẻ khày. Phạt màư xương xư; nẳng bón Chính phủ, Bộ Chính trị cận tẳng tánh luông pun cuông nả vịa chi àu côn khửn xứp tàm ma tang luông pun báu cọ ma tang pưng chức danh xương xư chi lựa đảy côn hụ chang. Thứ 2 pưng lụk nọng khong cán bộ mi băng cấp lẹo mi luông hụ xiêng  mi xương chôm hặp thi báu mi phaư va nả vịa nị hịa nả vịa báu pên.

          2. Mi quam va àu côn bón ứn ma dệt bí thư mi xương chi báu côn khảu chảu, cận toi lung mi quam xương xư ma tang nả vịa nị ?

Nả vịa nị mi xương chi cướt sinh ók hák va báu cọ pên cơ nặn cuông vịa dệt tẹ khay nị. Pưa dan chơ cọ mi lài cán bộ Trung ương nhịa chiên pày pưng tỉnh cánh té tỉnh pọm mả nháư hê mi cán bộ đàư nhại chiên pày địa phương hịa báu mi phaư choi. Nả vịa lỏ phủ côn nặn hụ chang va báu, pếnh khày đảy luông hụ chang, mi nết kin liêm dú cánh đắc ngon va báu. Va côn nặn ma báu hụ chang phaư va cọ phăng toi cọ chi pên côn pák báu dằm. Cuông dan nhại chiên Bí thư báu chư côn địa phương nẳng nỉ va pông chaư hư pên àu cán bộ pày pưng địa phương báu lắc cày lài nẳng cuông phổng. Xương nẳng bưởng Trung, bưởng Bắc hư pên pày pưng phổng pék xương nặn. Xương nặn pi nọng chi hụ đảy văn hoá, phủ côn ngai xưa, báu pên àu côn tàng bưởng Nam ók ma Bắc, báu cọ té bưởng Trung sáư bưởng Nam. Ặn lỏ nưng cuông pưng luông kẻ khày chọm chấp năm đảy vịa nhại chiên hák va tênh chấp năm tạk khu ngai đì hảu côn đảy nhại chiên mi luông hụ chang canh muôn chàư cuông dan tổ chức chấp năm.

          3. Báo cáo tổng hợp quam cóp hôm, xo vay khong cử tri họt Quốc hội cọ cáo cha pưng khu họn hưn cuông vịa bổ nhiệm cán bộ, Toi lung hư nả vịa khong Quốc hội cọ xương đại biểu đảy hên ók xương xư vạy hôm phân kẻ khày nả vịa nị?

          Pọm nhại dáng toi Bộ Chính trị cắp Trung ương Đảng, Chính phủ dan cài ma Quốc hội mi lai cóp hôm cuông vịa kiểm soát, lăm le vạy pưng quam cóp hôm cuông vịa bổ nhiệm cán bộ cánh lựa chọn côn đắc ngon giỏi chang dệt vịa. Vịa dệt chảnh thí lỏ cuông chu pọ nả cử tri cón cánh lăng ky họp pưng đoàn đại biểu Quốc hội cánh đại biểu Quốc hội cọ hiếng phăng pưng quam cóp hôm khong côn dân vạu ma nả vịa báu đì yếu xem cuông nả vịa cán bộ té nặn cáo cha toi chỉa lai, chực chau cáo chà họt Quốc hội. Nọk nặn ók, Quốc hội nhăng tổ chức lăm le cuông nặn mi lăm le chuyên đề ma tang dón biên chế cánh nho xùng lăng đì vịa tẳng tánh  chuông máy Hươn nước té nặn mi pưng quam xo vay. Nọk nặn ók Quốc hội cọ mi luông lăm le cài vịa tham, tóp cánh pưng khu phít thứk khong cán bộ; lẹo pưng chu án mảm húp khay nị xo vay chính phủ cận đảy dệt chảnh, thanh tra đảy pông chàư kẻ khày./

 

                                                                BTS - Hạnh dịch 

 

 

                                                Xo mi quam dọn ơn lung ! 

         

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC