Ngon tô thứ 5 mự 16 căm bườn 5 pì 2024- Yên Bái tẳng tánh bón dệt xanh “ Tổ hák lăm đu ma tang tiêng an xók tang nẳng tu khảu trương ép”
Thứ năm, 15:11, 16/05/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 5 mự 16 căm bườn 5 pì 2024- Yên Bái tẳng tánh bón dệt xanh “ Tổ hák lăm đu ma tang tiêng an xók tang nẳng tu khảu trương ép”

Yên Bái tẳng tánh bón dệt xanh “ Tổ hák lăm đu ma tang

tiêng an xók tang nẳng tu khảu trương ép”

          Dan tang Yên Ninh hy dáo 100 thứak, khòng pưng tổ dân phố số 8,9,10 khòng phường Yên Ninh, thanh phố Yên Bái cọ họt hạng kỷ xíp cơ quan, đơn vị cánh trương ép. Phổng nị cư họt chơ tứn chạu, chơ ngai sai, tênh căm lâng chuốp chốn còng côn pày ma, cá him tang cọ báu long đảy, cọ mi dan cướt sinh ók pưng chu chuốp chọ nạn nẳng nỉ.

          Pâng sáư vịa lăm le, nhẳn danh vịa mi tẹ nẳng cuông phổng, công an phường Yên Ninh, thanh phố Yên Bái cọ cóp thỏi hôm quam cắp cấp uỷ, chính quyên địa phương tẳng tánh bón dệt xanh, “Tổ hák lăm đù ma tang tiêng an xók tang nẳng tang khảu trương Tiểu học cánh Trung học cơ sở Yên Ninh”, pọm cắp chủm mú chôm hặp hôm mi: Dân quân tự vệ, pảy chự dân phố, pảy chự trương ép cánh cuông nặn mi chủm mú công an lỏ cốc chính. Trung tá Phạm Việt Đức, Phó Trưởng Công an phường Yên Ninh, thanh phố Yên Bái va:

          “Tổ hák lăm đù mi 8 côn, hạng mự chi tẳng cốc dệt vịa nẳng phổng tang khảu trương cón chơ pưng lan pày trương ép dáo chơ đông hô nưng cánh cón dan pưng lan nhá xư dáo chơ đông hô nưng, pưa nẳng nỉ lỏ dan ải êm học sinh ma tỏn, sống cánh men chơ pưng lan nhá xư bát điều té trương ók ma – lỏ dan chốn cong côn – báu nhẳn pao tiêng an xók tang.

          Trương Trung học cơ sở Quang Trung dú nẳng xểm tang Quang Trung, thanh phố Yên Bái mi cài 1.400 học sinh. Chăm va tu cuông trương dú ngay nả tang, hák va pưng lớp ép lỏ dú nẳng bón pu dáo 10% hy dáo 70 thứak. Hạng mự họt chơ nhá xư, hạng păn học sinh dú té hùa pu cảy lông ma cánh tang cỏng lỏ hạng họi côn lỏ ải êm học sinh đang thả tỏn lụk, sặm mi lài tàng xe pày ma lâng chơ xương nặn xểm tang nị lâng cướt sinh ók côn chốn còng. Vạy nhẳn pao tiêng an xók tang, nók chiên páo họt lài phủ pên ải, pên êm, học sinh cánh hảu học sinh, say giáo ký chao hẹn nhẳn pao tiêng an xók tang ngay té hùa pi ép, hạng mự hươn trương giao hảu Ban giám hiệu cạt kiên pọm nhân viên trực nhẳn pao tiêng an xók tang nẳng tang khảu trương. Say giáo Nguyễn Thị Thuý Nga, Phó hiệu trưởng hươn trương hảu hụ:

          “Hươn trương cọ chấp năm păn pha tang hảu học sinh khửn lông nẳng tù cuông trương toi 2 tang, nưng lỏ hảu học sinh nhang tin, 2 lỏ hảu học sinh chung xe cánh pắt ải êm học sinh tỏn, sống lụk tảu xông lắc tu khảu trương dáo 20 thứak. Chấp năm nhẳn pao tiêng an xók tang nẳng tu cuông khảu trương, tứn chạu hôm mi Ban Giám hiệu, say giáo, côn tánh pảy chự hươn trương cánh học sinh lớp trực tuận, càng vên hôm mi Ban Giám hiệu, say giáo, côn pảy chự hươn trương vạy àu học sinh khảm tang pày toi tang khoà, cánh chơ nhá xư hư học sinh pày hươn mết lẹo say giáo chắng đảy pày hươn.

          Pưng tổ hák lăm đù ma tang tiêng an xók tang dệt vịa đảy lang đi cọ hôm phân nho xùng luông khâng chàư khòng ải êm học sinh, học sinh cuông vịa chấp năm Luật tiêng an xók tang, choi pưng nọng yên chàư xưa mỏi tưa mưa lớp ép xư, dón xìa vịa chốn còng lài côn chơ nhá xư. Nọng Bùi Lương Nguyên, học sinh Trương THCS Yên Ninh, thanh phố Yên Bái tô:

          “Nẳng trương xum nọng cọ đảy bók xon ma tang tiêng an xók tang xương khí xe máy đảy tư mụ bảo hiểm, pọm lài tặt pun ứn cánh xum nọng cọ chấp năm sư minh. Chơ ma họt trương, nọng hên mi xum ý ai say, xum lung, ao công an chík bók uôn tang hư nọng cọ hên tu cuông khảu trương báu lài côn, sáng bang, xum nọng cọ yên chàư xưa.

          Nẳng thanh phố Yên Bái khay mi 35 trương ép, cắp cài 22 păn học sinh, cuông số nặn mi lai trương tang khảu ók cặp kẹp, tang pu chăn…Pưa xương nặn, ngành Giáo dục thanh phố Yên Bái lâng chơ mi chỉa lai uôn pa, tít tơn pưng đơn vị hươn trương púc pua nhẳn pao tiêng an bản mương, tiêng an xók tang hảu học sinh. Lung Hà Yên Thái, Phó Trưởng phọng Giáo dục - Đào tạo thanh phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái hảu hụ:

          “Phòng Giáo dục - Đào tạo thanh phố lâng chơ cạt kiên mẳn cặt cắp Ban tiêng an xók tang tỉnh vạy chiên páo Luật pày tang họt sinh; uôn pa pưng trương chơ mi lai côn pày ma mi say giáo, học sinh cuông đội cờ đành xông nẳng tu cuông khảu trương, nhẳn pao păn tang, tít tơn học sinh khảu ók nẳng tu cuông trương, lưn xưa lỏ tang khảu pưng trương pu chăn xương Trương THCS Yên Ninh, THCS Yên Thịnh, Quang Trung, Tiểu học Nguyễn Viết Xuân…pắt học sinh đảy chung xe khửn lông, báu quan va xe quang báu cọ xe quang điện”.

          Toi biên mai, té hua pi ép 2023 – 2024 họt khạy hê mi chu chuốp chọ nạn xók tang đaư cướt sinh ók nẳng tang khảu trương nẳng thanh phố Yên Bái.

                                        Trịnh Xuân – Hạnh dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC