Ngon tô thứ 5 mự 21 căm bườn 3 pì 2024 – Nhại chiên số tạ pền bón pâng vạy Lài Chầu mả khày
Thứ năm, 15:29, 21/03/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 5 mự 21 căm bườn 3 pì 2024 – Nhại chiên số tạ pền bón pâng vạy Lài Chầu mả khày

Nhại chiên số tạ pền bón pâng vạy Lài Chầu mả khày

Xã Hùa Na, huyện Than Uyên lỏ địa phường uồn cón cuồng vịa púc pua xủ ứng dụng cồng nghệ thông tin, tẳng tánh chính quyên điện tử nẳng tỉnh Lài Chầu. Pưa đảy pồng chằư dòm ngơn cốc pọm pâng ma tang cốc ngươn xính khòng kỹ thuật số, chính quyên địa phường cọ chịk bók hẳư pưng bàn, ngành, đoàn thể chấp năm số hoá dữ liệu số, nền tang số, kình tế số.

Lưn xưa, địa phường cọ púc pua vịa dệt xảng pành hành chính cắp dịch vụ cồng trực tuyến, dệt chỉa lai nẳng bón điều, hôm phân nho xùng chất lượng kẻ khày vịa dệt. Pả Lê Thị Hạnh, Chủ tịch UBND xã Hùa Na hẳư hụ:

 “Pưng pì chằm nị xum khỏi cọ púc pua nhại chiên số săứ vịa dệt chỉa lai hành chính. Té nặn cọ mi to cán bộ, cồng chức chôm hặp pưng lớp chiên cái, nho xùng luông hụ xiêng ma tang nhại chiên số cánh chấp năm sắư vịa dệt chỉa lai hành chính. Té vịa púc pua nhại chiên số hư khay nị số nả vịa đảy kẻ khày hẳư côn dần cọ báu mi hồ sơ ốt nan, báu men chào hẹn. Nọk nặn ók, chủm mú cán bộ, cồng chức xã cọ xủ ứng dụng nhại chiên số cuồng vịa dệt hạng mự, hôm phân nho xùng chất lượng kẻ khày vịa dệt khòng xã”.

Vạy nả vịa nhại chiên số cựt đảy lang đì xùng, huyện Than Uyên cọ pồng chằư bók xòn, chiên cái pưng luông hụ xiêng ma tang cồng nghệ thông tin tiêng àn nang quam hẳư chủm mú cán bộ, cồng chức, viền chức.

Lung Nguyễn Văn Thăng, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên hẳư hụ: họt khay nẳng địa phường cọ chấp năm đảy luông pùn báo cáo điện tử cánh tích hợp chữ ký số cuồng pưng cờ quàn quản lý hươn mương. Chính quyên địa phường nẳng cuổng phổng cọ xủ cựt đảy lang đì nền tảng số cuồng nả vịa quản lý bản mương cánh lài nả vịa ứn:

 “Đối cắp nả vịa nhại chiên số, chấp năm kế hoạch chỉ thị khòng Tỉnh uỷ cánh kế hoạch khòng UBND tỉnh, chu cấp, chu ngành khòng huyện Than Uyên cọ cạt kiên cắp pưng sở, bàn, ngành đoàn thể khòng tỉnh. Cuồng pì cài ma xum khỏi cọ tẳng tánh kế hoạch vạy tổ chức chấp năm, nhẳn pao pưng luông pùn xương kế hoạch khòng UBND tỉnh pùn ók. Khay nị pưng luông pùn xương hỏng họp báu mi chỉa lỏ xum khỏi đàng tổ chức chấp năm. Xòng ma mắư lỏ hệ thống hoá, số hoá san nả vịa khòng ngành giáo dục, quản lý đìn đòn, bảo hểim,… cọ đàng đảy huyện tổ chức chấp năm”.

Cài 97% thồn, bản, tổ dần phố mi phong điện thoại mưa họt; chi áo họt 83% thồn, bản, tổ dần phố mi in tơ nét. Ặn nị lỏ pưng khù cận hà vạy hẳư pưng cờ quàn, đờn vị, địa phường cuồng tỉnh chấp năm chiên páo pưng tàng chỉa lai điện tử cánh àu khảu xủ cài 3 păn hòm xừ điện tử cồng vụ. Họt khay, Lài Chầu cọ chấp năm cựt đảy lang đì cồng nghệ số chơ mi chi áo họt 54% côn dần xủ hồ sờ pặc hanh điện tử, 100% cờ sở giáo dục chấp năm lẹo luông quản trị số, vịa dệt số, chuẩn hoá dữ liệu số.

Lung Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Thông tin cánh truyền thông tỉnh Lài Chầu hẳư hụ:

 “Nẳng tỉnh Lài Chầu khay nị cọ cấp 4.306 chữ ký số hẳư tựng côn, tổ chức khòng pưng cờ quàn Hươn mương; cấp 1966 dịch vụ cồng trực tuyến. Cuồng pì 2023, luông mả khày kình tế số GRDP cựt đảy 6,7% cánh số điện thoại tàng mắư cựt đảy cài 322 păn số. Họt khay, tỉnh Lài Chầu lỏ nưng cuồng 10 tỉnh cốc khoẹ chấp năm lẹo vịa tẳng tánh hệ thống thông tin cấp tỉnh cái diên cắp hệ thống thông tin Trùng ường”.

Vạy hẳư nả vịa nhại chiên số cựt đảy lang đì xùng xưa mắư, Lài Chầu khay nị đàng chóng hanh chấp năm, chóng hanh dệt lẹo Trùng tầm tánh lăm le quản lý tàng mắư cánh Trùng tầm lưu trữ điện tử, lăm le àn nình mạng khòng tỉnh cuồng pì nị, luông pùn cọm pày xú cuồng dan pày nả lỏ nho xùng vịa dệt kẻ khày chỉa lai hồ sờ trực tuyến, xỏm pành vịa dệt chỉa lai hành chính cánh xủ quảng tụa pưng nền tàng thành toán báu xủ ngơn chỉa cuồng vịa dệt cạ khài, khám dà bệnh, ngơn ép xừ,…

Khắc Kiên – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC