Ngon tô thứ 5 mự 22 căm bườn 2 pì 2024 – Cấp uỷ pàng cách mạng tưa thứ 4
Thứ năm, 14:58, 22/02/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 5 mự 22 căm bườn 2 pì 2024 – Cấp uỷ pàng cách mạng tưa thứ 4

Cấp uỷ pàng cách mạng tưa thứ 4

Báu đảy khék điện hảu tựng côn, báu cọ pày tặm hươn tựng đảng viên vạy tống páo lịch họp chi bộ cọ xương pưng nả vịa cận chấp năm, khay nị, mi mú Zalo, lung Lo Văn Oai, bí thư chi bộ, trưởng bản Mạt, xã Mương Leo, huyện Sốp Cộp, Sơn La cọ mi xương tọp hom đảng viên đảy ngai.

“Hê đảy ép săng ma tang công nghệ thông tin, hák va xum khỏi cọ chóng hanh sự khẳng máy tính nưng, khẳng máy in nưng vạy ép học. Chi bộ xum khỏi cọ tánh ók cánh tọp hòm đảy 31 côn khảu mú Zalo, xị xìa đảng viên thảu ké chi tóng páo toi luông ứn. Mi mú zalo khòng chi bộ khay nị, tống páo lịch họp hảu đảng viên cánh san nả vịa ứn cọ ngai đi xưa.

Vịa sinh hoạt khòng chi bộ bản Mạt cọ nhương mự nhương piến thái té chơ côn uôn cốc cấp uỷ hụ đảy công nghệ. Pưng nả vịa uôn pa, nhại piến chựa phăn co púk bồng, tô tảnh liệng cón nị hê mi luông dệt, hư khay nị cọ mi luông hụ chang, kỹ thuật té Intơnét, pưng tàng chiên páo…” Phủ uôn cốc cấp uỷ khòng bản Mạt mi xương uôn pa bản Mạt cọ mả khày piến thái, pi nọng hụ xủ khoa học kỹ thuật sáư vịa dệt dượn cài 50 héc ta na, 25 héc ta măn cò, 25 héc ta co kin mák, tảnh liệng chi áo họt 4 păn tô sắt sính, pết cáy, tánh ók đảy 2 HTX nông nghiệp…số chua hươn cặt, áo cặt khòng bản pưa té nặn dón lông văn, họt khạy nhăng to 6%. Ưởi Lương Thu Hương, đảng viên chi bộ bản Mạt tô:

 “Khỏi cọ xủ khoa học kỹ thuật, ép học tứm nẳng mạng luông tảnh liệng tô ngua, tô quai, púk bông vạy nho xùng năng suất, thu đảy lài ngơn. Lỏ đảng viên khỏi cọ pếnh khày vịa dệt, chiên páo hảu pi nọng luông tảnh liệng đảy lang đi kinh tế.”

Piến thái luông ngắm vịa dệt khòng phủ dệt cốc cấp uỷ cọ dệt hảu puông kin luông dú khòng pi nọng chựa côn Mông dú bản Sam Quảng, xã Mương Leo ( Sốp Cộp ) piến thái, chọp khọ cắp dan xi. Pưng quam tô muôn, luông dệt đảy lang đì vạy mả khày kinh tế, tẳng tánh puông kin luông dú máư đắc văn khòng lài địa phương, lài chựa côn…đảy bí thư chi bộ, tập thể cấp uỷ pọm cắp đảng viên khòng bản lâng tiện tô nẳng trang riêng chảu, pưng hội, mú khòng bản, khòng xã…Lung Giàng A Dệnh, Bí thư chi bộ, trưởng bản Sam Quảng va:

“Le cuông mạng xã hội cọ mi lài bai tô muôn ma tang đảng viên lỏ pưng ven xanh hung xiểng, khỏi cọ tô hảu pi nọng đảng viên cuông chi bộ hụ. Nẳng truyền hình cánh pưng tàng chiên páo hư cọ ép học, xủ khoa học kỹ thuật sáư vịa dệt dượn, cấp uỷ chi bộ cọ nghiên cứu, sáo hụ, ép học vạy àu khảu chấp năm cuông dân mương.”

Lỏ cán bộ huyện, đảy giao nả vịa mưa dệt Bí thư đảng uỷ nẳng xã đen mương xút ty pọ lài dạk cha nẳng Mương Leo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, lung Phan Thanh Lăng lâng chau lo ngắm pun, dệt xương xư vạy xứp tam uôn pa dân mương cắp lài vịa dệt, uôn pa nhẳn pao, tiêng an, ím po cánh piến thái puông kin luông dú khong côn dân phổng đen mương. Lung Lăng tô: Đảng uỷ xã cọ chương chưa pưng chi bộ sự máy tính, chuông hong vịa dệt, nả vịa chung. Họt khạy, 10 cuông 17 chi bộ nẳng xã cọ mi máy tính, pưng bí thư chi bộ pọm khâng sáo hụ, ép học vạy xủ công nghệ thông tin cuông vịa uôn pa. Xong ma, Đảng uỷ xã cọ chấp năm họt tênh lài cán bộ, công chức, đảng viên pếnh khày pưng nả vịa dệt đảy lang đi khòng công nghệ, hák va nhăng đảy nhẳn pao men toi tặt pun khòng Đảng, Hươn mương khay nị.

“ Khỏi cọ uôn pa cán bộ, công chức khai báo tục po pưng tài khoản trang mạng xã hội, pưng mú Zalo vạy dệt xương xư mi trách nhiệm cuông vịa xủ cánh ngai cuông vịa quản lý khòng cấp nừa. Chóng bánh păn nang quam té pưng trang chính thống khòng báo, Đài Trung ương, địa phương, báu àu pưng nang quam hê đảy kiểm chứng, nang quam hại, báu men khong… dón luông tin chưa cắp lài côn cuông bản mương, cắp Đảng, Hươn mương. Xong ma, nhọng nho pưng chi bộ đắn ảnh, video ma pưng vịa dệt khòng bản, chi bộ, té vịa nọi nhất…toi luông pun àu khù khặn luông chăn khửn, quát xìa pưng khù hại uối ằng.  

Kết nạp 70 côn dân pộn dỏn khảu đảng cuông nhiệm ky nị đảy đù lỏ luông pun áo xùng cắp xã phổng 3 đen mương xương Mương Leo. Lăng cài 3 pi, đảng bộ xã cọ cựt đảy chi áo họt 70% kế hoạch, riêng pi 2023 cọ dệt mộm lẹo cánh pộn luông pun kết nạp Đảng, cuông nặn mi luông pun kết nạp đảng đối cắp pi nọng toi đạo cánh đảng viên khối doanh nghiệp, HTX. Số chua hươn cặt nẳng Mương Leo cọ dón lâng cuông 3 pi chăm nị; chu đơn vị cánh cá 13 bản pọm nhẳn pao chự mẳn quốc phọng - an ninh…Ặn lỏ nả vịa, lỏ khù hung nả ma tà khòng cấp uỷ, chính quyên, cán bộ, đảng viên cuông mua xuân pi máư nẳng phổng đen mương khòng bản mương./.

                                                          Lê Hạnh – Hạnh dịch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC