Ngon tô thứ 6 mự 17 căm bườn 5 pì 2024- Ngon tô quản lý cánh pảy chự pá
Thứ sáu, 15:25, 17/05/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 6 mự 17 căm bườn 5 pì 2024- Ngon tô quản lý cánh pảy chự pá

NGON TÔ QUẢN LÝ CÁNH PẢY CHỰ PÁ

UBND pưng huyện, thanh phố mi trách nhiệm

- Tủm pua lau cánh tứm ten vịa dệt khòng Bàn uồn pa chự phong phay mảy pá nẳng địa phường, pưng tổ đội chuyền trách pảy chự pá nẳng pưng bản, lăm le, xiếp lặt chủm mú, chương khòng khâng khặn khang chôm hặp chất phong phay mảy pá toi luông pùn 4 cắp bón: “Chương khòng cắp bón, chủm mú cắp bón, uồn pa cắp bón cánh vịa dệt choi dừa nẳng cắp bón”; chịk bók hẳư pưng chảu pá cạt kiên cắp chính quyên xã, bản xiếp lặt chủm mú trực các cành hụ hền chạu pưng chu phay mảy pá; tổ chức tuận trà, kiểm trà, lăm le mẳn cặt côn khảu ók cuồng pá mi xương chi cướt xình ók phay mảy ngai cuồng dan phạ đét họn; khặn khang chủm mú, chương khòng, máy móc, chương khòng đắp phay vạy khặn khang mưa đắp phay chơ mi pưng chu phay mảy cướt xình ók.

- Chiên cái nghiệp vụ, tập tư phong chất phay mảy pá; phát thàng cò nhả cò chưa, chọk xìa cón pưng cò nhả tài khồ, dệt tang quẻn phay, lắp tó pưng biển tống páo cấm xủ phay, bảng luông tặt pùn khảu ók cuồng pá, kiểm trà, hụ hền chạu pưng khù khắt khỏng, báu chọp men cuồng pưng luông pùn chự phong phay mảy pá khòng pưng chảu pá nẳng cuồng phổng vạy mi pưng luông pùn kẻ cặm, tứm ten lợp tăn.

- Lâng chơ xáo hụ nang quam, lăm le pưng nang quam tống páo phay mảy pá nẳng hệ thống nang quam tống páo phay mảy pá chạu khòng Cục Kỉêm lầm nẳng web sai: kiểmlầm.org.vn vạy hự hền chạu pưng bón phay mảy pá vạy mi luông kẻ khày lợp tăn. Chơ cướt xình ók phay mảy pá đảy chấp năm ngày chủm mú chất phay cánh chấp năm xư mình chế độ tống páo nang quam, báo cáo mưa hẳư Bàn uồn pa khòng tỉnh, cờ quàn thường trực Sở nồng nghiệp mả pẹ bả na cài Chi cục kiểm lầm, số điện thoại 02123.852.046 vạy lăm le, tọp hòm báo cáo UBND tỉnh toi luông tặt pùn cánh cóp thỏi hôm quam hăử Trường bàn uồn pa cánh Chủ tịch UBND tỉnh mi luông uồn pa. Chủ tịch UBND pưng huyện, thanh phố va báu chấp năm báu cọ đút thiếu trách nhiệm vạy cướt xình ók vịa phát lao pá, tắt pẳm mạy phít phép báu cọ phay mảy pá hư đảy nhẳn trách nhiệm cắp Chủ tịch UBND tỉnh cánh pưng luông tặt pùn khòng pháp luật.

 Sở nồng nghiệp mả pẹ bản na mi trách nhiệm

- Uồn pa, cạt kiên cắp pưng sở bàn ngành khòng tỉnh cánh UBND pưng huyện, thanh phố tổ chức chấp năm nả vịa quản lý Hưon ưmương ma tang quản lý, pảy chự pá cánh phong chất phay mảy pá.

- Chịk bók Chi cục kiểm lầm:

+ Cóp thỏi hôm quam hẳư Chính quyên địa phường chu cấp chấp năm đì nả vịa quản lý Hươn mương ma tang pá cánh đìn pá nẳng cuồng phổng; khâng cạt kiên cắp pưng ngành mi chức quyên, chính quyên địa phường vạy tẳng tánh kế hoạch tuần trà, kiểm trà, hụ hền cẳn tăn lợp tăn pưng khù phít thứk nuống pan họt nả vịa nhậm àu đìn pá, chiên luông xủ đìn pá, phá pá, xọk xáo, xự khài, khồn chiên, chế biến chương pá khòng pu, hỏm húa tồ pá cánh phạt mằư xư mình pưng vịa dệt phít thứk ma tang lầm nghiệp nẳng cuổng phổng toi luông tặt pùn khòng pháp luật.

+ Cạt kiên cắp chính quyên địa phường chu cấp púc pua nả vịa chiên páo, bók xòn pháp luật nẳng phổng dần dú ma tang nả vịa pảy chự pá, phong chất phay mảy pá; chấp năm pưng luông pùn quản lý pá men toi luông tặt pùn khòng pháp luật; xiếp lặt tứm ten chủm mú nẳng pưng xã cốc chính cánh pưng phổng mi xương chi cướt xình ók phay mảy pá ngai. Khâng xiếp lạt chủm mú, chương khòng khặn khang cặm tó cắp pưng khù báu ngau mi xương chi cướt xình ók.

+ Xiếp lặt chủm mú trực cá vên cá cưn vạy nhẳn pưng quam páo phay mảy pá nẳng pưng địa phường, đờn vị, báo cáo lợp tăn khửn mưa hăử Trưởng bàn uồn pa cánh Chủ tịch UBND tỉnh vạy mi luông pùn quản lý pảy chự pá, chất phay lợp tăn chơ cận hà.

+ Púc pua nả vịa nhại chiến số, xủ cồng nghệ xùng, tàng mắư cuồng nả vịa quản lý pảy chự pá, hụ hền chạu vịa mết xìa tà đìn pá, phay mảy pá nhẳn pao đảy lang đì.

+ Xò vay, cóp thỏi hôm quam hẳư cấp mi chức quyên xứp tàm chấp năm Dụ án nho xùng luông hanh hẳư chủm mú kiểm lầm cuồng nả vịa quản lý, pảy chự pá cánh phong chất phay mảy pá nẳng cuồng tỉnh nhẳn pao khặc khọ, cựt đảy lang đì./.

Tuyến Lan – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC