Ngon tô thứ 6 mự 19 căm bườn 1 pì 2023 – Pưng khù piến thái té vịa ký chào hẹn cuồng vịa quản lý bó khòng, bón nặm kìn đìn dú nẳng Sờn Là
Thứ sáu, 11:14, 19/01/2024 TTTB TTTB

Ngon tô thứ 6 mự 19 căm bườn 1 pì 2023 – Pưng khù piến thái té vịa ký chào hẹn cuồng vịa quản lý bó khòng, bón nặm kìn đìn dú nẳng Sờn Là

 

Pưng khù piến thái té vịa ký chào hẹn cuồng vịa quản lý bó khòng, bón nặm kìn đìn dú nẳng Sờn Là

Pì 2023, ngày lằng chơ ký chào hẹn, Chủ tịch UBND pưng huyện, thanh phố nẳng Sờn Là cọ khâng chấp năm pưng luông pùn, tổ chức ký chào hẹn cắp pưng xã, phường, trị trấn nẳng cuồng phổng; phân lài cọ pọm chấp năm tục po, cựt đảy lang đì trách nhiệm quản lý hươn mương ma tang quản lý bó khòng cánh bón nặm kìn đìn dú; lợp tăn hụ hền, cẳn tơn cánh phạt mằư xư mình pưng vịa dệt xủ đìn phít phép, tẳng tánh pưng cồng trình nẳng tênh đìn nhậm àu, xủ đìn báu men luông pùn, xọk xáo bók khòng phít phép,…

Hák va, toi nhẳn danh, pưng vịa dệt phít thứk hành chính cuồng nả vịa đìn đòn cọ nhăng hền cướt xình ók, lưn xưa lỏ đối cắp pưng vịa dệt nhậm àu đìn phít phép; nả vịa pảy chự bók khòng hê đảy xọk xáo cọ báu hê đảy to đằư, nả vịa xọk xáo bó khòng phít phép chăm va dón hák va cọ nhăng hền cướt xình ók, nả vịa quản lý, pảy chự bó khòng nẳng san xã cọ hê đảy lang đì; nả vịa thòng nặm cánh kháng nặm uối sắư hong nặm hê đảy cấp phép cọ nhăng hền mi ók,…

Toi biền mài cuồng pì 2023, tỉnh Sờn Là cọ hụ hền, phạt mằư cài 600 chu phít thứk hành chính ma tang nả vịa đìn đòn, tẳng tánh, bón nặm kìn đìn dú, bók khòng, cắp tênh mết số ngơn phạt mằư chi áo họt 5 tỷ mằn; nhẳn cánh cạt kiên kẻ khày cài 277 đờn xừ kiện cáo, cuồng nặn cọ kẻ khày lẹo đảy 250 đờn xừ, hôm phân tẹt tiêng phổng lô, báu vạy cướt xình ók bón họn hưn, kiện cáo lài côn, pộn cấp. Lung Lê Trọng Bình, Chủ tịch UBND huyện Mộc  Chầu, tỉnh Sờn là hẳư hụ:

 “Mộc Chầu cọ đàng chóng hanh cựt pền thị xã cuồng pì 2025 cánh chóng hanh dệt lẹo luông tặt pùn khòng phổng dù lịch phén mương Mộc Chầu. Té luông hanh niếu chưa khòng phổng dù lịch phén mương, nẳng huyện Mộc Chầu cọ nhăng hền cướt sình ók nả vịa phít thứk nuống pan họt đìn đòn, quản lý tẳng tánh. khay nị xum khỏi cọ chấp năm xư mình luông uồn pa khòng UBND tỉnh Sờn Là ma tang ký chào hẹn trách nhiệm khòng Chủ tịch UBND huyện cắp Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện cắp Chủ tịch UBND pưng xã, thị trấn; chấp năm họt pưng tổ, bản, tiểu khù, họt tựng chua hươn cuồng chức quyên vịa dệt khòng chảu chơ đàng chấp năm pưng dự án, lưn xưa lỏ pưng dự án cốc chính nuống pan họt vịa dòm ngơn cốc tẳng tánh cốc ngươn xính khòng kỹ thuật”.

Cọ cuồng pì 2023, 32 chảu chỉa phép xọk xáo bó khòng nẳng tỉnh Sờn Là cọ ký chào hẹn chấp năm pưng luông tặt pùn khòng pháp luật ma tang bó khòng, đìn đòn cánh pảy chự bón nặm kìn đìn dú cắp Chủ tịch UBND tỉnh Sờn Là.

Lung Đinh Công Hưng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần tẳng tánh Trường Giang, đờn vị chưng tặp bén đán vạy dệt chương khòng tẳng tánh nẳng huyện Mài Sờn cánh Sốp Cộp hẳư hụ:

 “Xum khỏi cọ dệt lẹo pưng cồng trình pảy chự bón nặm kìn đìn dú cón chơ tặp, bén đán. Hạng pì xum khỏi cọ ký chào hẹn cắp UBND tỉnh chấp năm men toi pưng luông tặt pùn khòng pháp luật ma tang xọk xáo bó khòng, đìn đòn, nhẳn pao pảy chự bón nặm kìn đìn dú. Cọ xò vay cắp pưng cờ quàn mi chức quyên lâng chơ mi pưng luông chịk bók vạy hảư xum khỏi dệt vịa đảy men cánh cựt đảy lang đì”.

Lung Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sờn Là cọ tặt pùn hẳư Sở Tài nguyên cánh môi trương, UBND pưng huyện, thanh phố nẳng Sờn Là xỏn hôm kẻ khày pưng khù khắt khỏng, chốn còng; kẻ khày pưng khù dạk cha cuồng nả vịa giào đìn, hẳư chảng đìn, phụi pằng, choi dừa nhại dần vạy tứm ten ngon thù té đìn đòn cuồng pì 2024; kẻ khày pưng khù dạk cha, khắt khỏng cuồng vịa quản lý đìn nồng, lầm trương. Pọm cắp nả vịa nặn lỏ xứp tàm chấp năm xư mình pưng luông pùn ký chào hẹn, cuồng nặn xỏn hôm sắư vịa quản lý bó khòng hê đảy xọk xáo, tắt khát xìa nả vịa xọk xáo bó khòng phít phép nẳng pưng địa phường./.

Lê Hạnh – Thành dịch

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC