Ngon tô thứ 7 mự 01 căm bườn 6 pì 2024 - Vạy xiềng ken khòng côn Mông lâng sóng tỏng nẳng pu xùng Nùng Nàng
Thứ bảy, 06:17, 01/06/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 7 mự 01 căm bườn 6 pì 2024 - Vạy xiềng ken khòng côn Mông lâng sóng tỏng nẳng pu xùng Nùng Nàng

Vạy xiềng ken khòng côn Mông lâng sóng tỏng nẳng pu xùng Nùng Nàng

Pọm pặp tứn chạu mự dặng hạng tuận, nẳng hươn vằn hoá bản Lao Tỷ Phùng, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lài Chầu, pi nọng chựa côn Mông cọ pọm cằn lông tập pưng bai xe ken khòng chựa côn chảu. Nẳng nỉ côn dần cánh khék dù lịch chi pọm đảy ỉn muôn, tiện tô cánh chự hiềm pưng bai xe ken khòng chựa côn Mông.

          Cắp mòng cong chự hiềm vằn hoá khòng chựa côn chảu, cạt kiên cắp vịa mả khày dù lịch, pì 2020, Câu lạc bộ ken Mông bản Lao Tỷ Phùng, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường cọ đảy tánh ók cắp 22 thành viền. Cầu lạc bộ sình hoạt pọm pặp mỏi tuận mỏi tưa. Mỏi thành viền pọm dú nẳng pưng pùn lan lák cằn, hák va pi nọng cọ pọm mặc muôn, nắt xường cắp xiềng ken cắp pưng bai xe ken khòng chựa côn chảu. Ai Chang A Cường, dú bản Chin Chu Chải, xã Nùng Nang, huyện Tam Đường tô:“Câu lạc bộ ken Mông khòng xum khỏi lâng tổ chức ỉn muôn cuồng pưng mự muôn mự chiềng khòng huyện khòng tỉnh. Chảu tồ khỏi chôm hặp câu lạc bộ cánh lâng chơ đảy pày páu ken, xe ken nẳng lài mự hội vằn hoá khòng huyện, khòng tỉnh”.

        Pi nọng chựa côn Mông nẳng tỉnh Lài Chầu cọ xương lài chựa côn ứn, cuồng vịa dệt dượn, kìn dú hạng mự, côn Mông cọ chang dệt ók lài tàng chương nhạc vạy chuông hong puồng kìn đơi dú khòng chảu. Cuồng nặn, ken lỏ tàng chương nhạc pộn dỏn nưng, cạt kiên mẳn cặt cắp chu vịa dệt cuồng puồng kìn đơi dú khòng pi nọng cánh đảy xủ cuồng lài vịa dệt. Lung Thào A Dũng, côn chang páu ken Mông dú nẳng xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường hẳư hụ:“Té chơ nhăng nọi khỏi cọ hụ họt khẳng ken khòng chựa côn chảu lẹo, xương nặn té chơ hính đảy 13 pì khỏi cọ ép páu ken. Ken Mông lâng đảy pi nọng xủ vạy dệt hịt khong báu cọ lâng đảy xủ cuồng pưng vịa ỉn muôn vằn hoá, vằn nghệ. Pưa xương nặn, họt pì 2016 khỏi cọ ép đảy luông dệt ken cánh khài ók chợ lạt cuồng mương cánh mương nọk”.

          Vạy chự hiềm ngươn lang vằn hoá khòng chựa côn Mông, lài pì cài ma cấp uỷ, chính quyên pưng địa phường nẳng Lài Chầu cọ mi lài chính sách choi dừa côn dần chự hiềm pưng ngươn lang vằn hoá khòng chựa côn chảu cạt kiên cắp mả khày vịa dệt dù lịch. Cuồng pưng pàng hội báu cọ pưng vịa dệt vằn hoá nhắư khòng địa phường pọm báu đút thiếu đảy xiềng ken Mông. Lưn xưa, nọk vịa tổ chức páu ken, xe ken Mông, địa phường cọ pùn ók lài chính sách choi dừa vịa dệt ken cánh chiên páo xiềng ken cánh pưng bai xe ken họt bạn phương cuồng mương cánh mương nọk. Lung Hảng A Nhà, Phó Chủ tịch UBND xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lài Chầu hẳư hụ:“Pưng côn chang páu ken, chang dệt ken nẳng xã Nùng Nàng cọ choi dừa hẳư cầu lạc bộ mả khày xưa cánh dệt vịa đảy lang đì. Dan cài ma, Cầu lạc bộ cọ choi cộn lau cánh chự hiềm vằn hoá khòng chựa côn Mông, lưn xưa lỏ pưng bai xe ken. Cánh pưng bai xe ken khòng côn Mông nị cọ đảy đảy pi nọng chự hiềm cánh pếnh khày mưa nả”.

          Vịa chự hiềm cánh pếnh khày pưng ngươn lang vằn hoá khặn chăn khòng chựa nọi côn, cuồng nặn mi ken Mông đàng đảy cấp uỷ, chính quyên chu cấp nẳng Lài Chầu pồng chằư đù đì cắp lài chính sách choi dừa cạt kiên cắp vịa mả khày dù lịch. Ặn nị lỏ khù ngai đì vạy hẳư pi nọng chựa côn Mông nẳng địa phường pếnh khày đảy ngươn lang vằn hoá khặn chăn khòng chựa côn chảu, té nặn chôm hặp pảy chự, hôm phân tẳng tánh nen vằn hoá Việt Nàm nhương mự nhương khặn chăn xưa./.

 Khắc Kiên – Thành dịch

 

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC