Ngon tô thứ 7 mự 17 căm bườn 6 pì 2023 – Khù pộn dỏn ma tang vằn hoá chu chựa côn tỉnh Lài Chầu cuồng chằư khék dù lịch
Chủ nhật, 08:55, 18/06/2023 TTTB TTTB

Ngon tô thứ 7 mự 17 căm bườn 6 pì 2023 – Khù pộn dỏn ma tang vằn hoá chu chựa côn tỉnh Lài Chầu cuồng chằư khék dù lịch

Khù pộn dỏn ma tang vằn hoá chu chựa côn tỉnh Lài Chầu cuồng chằư khék dù lịch

Nọk vịa cạ khài, cắp lẹk pưng tàng chương hay khòng na đảy côn dần há dệt ók báu cọ xọk xáo đảy cuồng pá, chợ phiền bản Sin Suối Hồ nhăng lỏ bón tọp hòm lài tàng chương hang vằn hoá khòng chựa côn Mông xương: Xỉn xửa, phải pháy, ken Mông, pưng tàng chương tư dệt chăn báu cọ pưng chương bốn khòng chựa côn Mông,… Vạy chiến páo đảy pưng tàng chương hang vằn hoá khòng chựa côn chảu, dan cài ma côn dần nẳng nỉ cọ hụ pâng sắư mạng xã hội vạy khài chương hang, hôm phân niếu chưa đảy khék dù lịch cánh àu pưng tàng chương hang vằn hoá khòng chựa côn chảu đảy lài côn hụ họt xưa. Ưởi Hảng Thị Ke, dú bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lài Chầu hẳư hụ:

 “Nọng lai-trym nẳng tíc tóc cánh nẳng phây búc, nẳng mạng xã hội nọng cọ khài đảy lài chương hang. Lâng khơi nọng khài lỏ xỉn xửa khòng ưởi nọng phủ nhinh cánh mi cá xửa trai, lẹo khài thồng đảy xồn xéo lai hún khặn chăn. Té vịa xủ trang mạng xã hội vạy khài hang hư nọng cọ niếu chưa đảy lài khék ma xự chương hang xưa”.

Cài vịa giới thiệu nẳng pưng trang mạng xã hội, dan chằm nị số vặt khék dù lịch ma cắp Sin Suối Hồ cọ nhương lài xưa. Côn dần cuồng bản cọ chóng hanh dệt ók pưng tàng chương hang dù lịch, chương bốn xương, xỉn xưa chựa nọi côn, thồng đảy xồn xéo khặn chăn, mụ, pưng tàng chương tư dệt chăn vạy khài cánh giới thiệu hẳư khék dù lịch cuồng mương cánh mương nọk. Pưa xương nặn, cuồng mỏi chu tốc chợ phiền, bản dù lịch Sin Suối Hồ cọ phọn nương xương mự hội. Khék dù lịch nưng ma té mương Pháp hẳư hụ:

 “Khỏi hền chợ phiền nẳng nỉ cọ phọn nương lài, chu côn tọp hôm ma cắp lài tàng chương hang vằn hoá pộn dỏn. khỏi cọ nắt xướng cắp pưng tháo xỉn xửa, thổng pể khòng côn dần, khặn chăn lài. Khỏi chi xự san tàng chương hang vạy àu pày hươn vạy tỏn tay hươn cánh bạn phương khòng chảu”.

Va xương chợ phiền Sin Suố Hồ đảy hụ họt cắp lài tàng chương hang phải phén, húk khít nho lai khòng pi nọng chựa côn Mông, hư nẳng chợ phiền báu cọ pưng bón tốc chợ tênh cưn nẳng San Thàng, thanh phố Lài Chầu cọ dệt hẳư khék dù lịch chằm chứ cắp lài tàng khảu pảnh khảu bánh khòng chựa côn Giáy. Pộn dỏn nhất lỏ pưng hỏng hang khài phở ók tiếng nẳng nỉ. Ưởi Nùng Thị Nga, dú bản San Thàng, xã San Thàng, thanh phố Lài Chầu hẳư hụ:

 “Phở nị chua hươn khỏi hák dệt, té nhăng nọi ải êm khỏi cọ chiên nghê dệt phở nị hẳư khỏi lẹo. Nghê dệt phở nị cọ dệt đảy 10 lài pì ma lẹo cánh mi lài khék ma kìn”.

Phở nẳng San Thàng đảy lài côn hụ họt cắp luông dệt mi té chạu té lài ma nẳng địa phường. Té pưng piếng phở đón, măn, cắp luông chang mư khòng pưng ưởi nọng phủ nhinh nẳng nỉ cọ dệt pền pưng thuổi phở kìn chẹp, ài hòm. Ai Nguyễn Thanh Hải, khék dù lịch ma té thủ đô Ha Nội tô:

Băng: “Khỏi cọ khửn ma Lài Chầu kỷ tưa lẹo, hák va ặn nị lỏ tưa cốc khoẹ đảy ma tốc chợ San Thàng. Kìn thuổi phở nưng cọ hền chẹp lài, xểm phở đảy àu mư hắn, báu chuốp pưới, lẹo kìn kèm cắp hòm ình ky, phắc ót cọ chẹp lài”.

Cắp 20 chựa côn pọm kìn dú cọ tạ pền nen vằn hoá lài tàng lài dong nẳng tỉnh Lài Chầu. Mỏi chựa côn pọm mi chương hang vằn hoá riềng pộn dỏn nẳng lài vịa dệt lák cằn. Cuồng khắp khính hư mi pưng bai khắp, bai xe, xiềng ken; cuồng căm kìn hư mi lài tàng căm kìn chẹp cánh xỉn xửa nựa nung hư hung hựa lài tàng lài dong. Pừng tàng chương hang vằn hoá nặn cọ đảy pùn lan nóm cằm cánh côn dần chự hiềm cánh pếnh khày pưng khù hăng luông hanh nặn, té nặn tạ pền bón pâng hẳư vịa mả khày kình tế, xã hội khòng địa phường, cọm pày xú luông pùn àu tỉnh Lài Chầu cựt pền bón ma ỉn dàm tiêng àn cánh khặn chăn./.

Khắc Kiên – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC