Ngon tô thứ 7 mự 23 bườn 9 pì 2023 – Lài vịa dệt muôn hòm phọn nương nẳng pàng hội Mương Lo pi 2023
Thứ sáu, 11:11, 22/09/2023 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 7 mự 23 bườn 9 pì 2023 – Lài vịa dệt muôn hòm phọn nương nẳng pàng hội Mương Lo pi 2023

Lài vịa dệt muôn hòm phọn nương nẳng pàng hội

Mương Lo pi 2023

          Pàng hội Văn hoá, Du lịch Mương Lo cánh Mự hội văn hoá chu chựa côn tỉnh Yên Bái pi 2023 chi đảy khày pàng 8 chơ mự 30/9 nẳng phiêng tập thị xã Nghĩa Lộ, cắp chương trình ỉn muôn khắp xe pộn dỏn cánh khắm khèn xe vong hôm mi 2 côn lỏ diễn viên dân mương chôm hặp.

          Nẳng pàng hội chi khày ók 30 vịa dệt vạy niếu chưa khék du lịch, hôm mi 16 vịa dệt chính xương: nhang tin pày nẳng càng tang cuông phố, dỏng xỉn xửa khòng chựa nọi côn, pàng hội tảy tiên Trung thu; ỉn muôn văn hoá chu chựa côn tỉnh Yên Bái; khánh thi dệt căm kin chẹp, tốc chợ phiền, khí xu bìn càng hào bấng đu tông na Mương Lo…Pọm cắp vịa nặn nhăng mi 14 vịa dệt nẳng pưng xã phường hôm mi: Vịa dệt văn hoá, văn nghệ, thể thao, pàng hội nẳng địa phương; pưng vịa dệt du lịch pày bấng le…Khạy thị xã Nghĩa Lộ đang cạt kiên cắp pưng đơn vị tổ chức vịa dệt văn phạo tẳng tánh vịa dệt khày pàng cắp luông pùn “ Mương Lo - phổng tẳng có tánh bản la mương cốc khoẹ”. Lung Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Uỷ ban dân mương thị xã Nghĩa Lộ hảu hụ:

          ( Băng): “ Pưng vịa dệt cuông chương trình pàng hội lạk hy cuông bươn nưng. Cuông nặn mi pưng nả vịa máư xum khỏi hính àu khảu xương: khánh thi dệt căm kin chẹp, khánh thi pưng luông ỉn muôn té mưa lang pàng chạu, chang mư ló pí, ken, si slo, tẻm sừ Tay…”

          Vạy khặn khang đi hảu “ Fistival ken Mông” cánh pưng vịa dệt du lịch “ Bìn cang tông mua khảu xúc lường”, huyện Mù Cang Chải cọ tọp hòm uôn pa pưng ngành mi chức quyên, pưng cơ sở du lịch, chảu pưng homstay, hươn hang nho cấp cốc ngướn sính khòng, dom ngơn cốc sự chương khòng, chất lượng chuông hong…cài nặn niếu chưa khék du lịch dặng ỉn dú dam lài mự xưa cuông dan mưa ỉn dam bấng le nặm đin khặn chăn khóng phén mương, lưn xưa lỏ na căn hon Mù Cang Chải. Pả Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Uỷ ban dân mương huyện Mù Cang Chải va:

          ( Băng): Pi nị cọ mi lài khù máư, khay nị xum khỏi đang uôn pa pưng cơ quan, pưng xã tẳng tánh pưng kế hoạch chấp năm pưng vịa dệt. Pi nị mi tứm vịa dệt nưng máư lỏ Tuận Văn hoá Việt – Nhật chôm mâng 50 pi mự tẳng có nghịa cạt kiên ngoại giao Việt – Nhật.

          Pả Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hoá, thể thao cánh du lịch tỉnh Yên Bái hảu hụ, nọk pàng hội Văn hoá, du lịch Mương Lo cắp lài vịa dệt khày ók cón, cuông cánh lằng chơ khày pàng, tỉnh Yên Bái nhăng tổ chức lài vịa dệt, vịa chuông hong khék du lịch nẳng lài địa phương lák căn, vạy chiên páo cánh xưng nhọng pưng ngươn lang văn hoá khòng chu chựa côn nẳng cuông phổng, xong ma tạk pên vịa cái diên pưng tuyến du lịch cắp pưng tỉnh Tây Bắc:

          ( Băng): Xum khỏi cọ cạt kiên cắp pưng sở, ngành, địa phương nho xùng chất lượng pưng tàng du lịch mi khay nị, xong ma xứp tam tánh ók pưng tàng du lịch máư vạy pếnh khày khù hăng luông hanh khòng tựng địa phương, vạy tạk pên pưng tàng du lịch mi to nẳng địa phương, báu dệt cộp căn vạy  niếu chưa khék du lịch.

          Pọm cắp phổng nặm đin pá pu khặn chăn cánh pưng ngươn lang văn hoá khong pi nọng chựa nọi côn, pưng pàng hội, vịa dệt du lịch chi hôm phân àu Yên Bái pên bón mặc ma ỉn dú dàm cuông dan tang ma dam Tây Bắc khòng khék du lịch. Cuông pi nị, Yên Bái chóng hanh tỏn triệu nưng 500 păn vặt khék du lịch cuông mương cánh mương nọk ma cá địa phương./.

                                                                   Đinh Tuấn - Hạnh dịch 

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC