Ngon tô thứ 7 mự 28 bườn 10 pì 2023 – Khánh thi khắp xe, tói tính, tói đan, thanh niên Đắk Lắk tứm mặc muôn văn hoá khòng chựa côn chảu
Thứ sáu, 15:48, 27/10/2023 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 7 mự 28 bườn 10 pì 2023 – Khánh thi khắp xe, tói tính, tói đan, thanh niên Đắk Lắk tứm mặc muôn văn hoá khòng chựa côn chảu

 Khánh thi khắp xe, tói tính, tói đan, thanh niên Đắk Lắk tứm mặc muôn văn hoá khòng chựa côn chảu

          Xiêng nhạc…

          Phọn nương muôn hom kiểu pày xiêng nhạc, 6 nhinh xào chựa côn Mông nung dỏng xỉn xửa hung hựa dỏn dáng xe bai Sênh Tiền. Ưởi Ma Thị Huế, nẳng xã Cư Kroá, huyện Mrắk, tô: Sênh Tiền lỏ bai xe mi té chụa té lài khòng côn Mông, lâng đảy ỉn muôn, khắp xe cuông pưng chiêng, mự muôn bản mương, mự hội.  Chăm va xương nặn, nẳng hươn quê máư Đắk Lắk, bai xe nị po lê báu hên xe. Tạu họt chơ khánh thi Thanh niên khắp xe cánh tói tính, tói đan, páu pí hư xum ưởi chắng đảy tập cánh hụ chảnh ma tang bai xe nị.

          ( Băng): “ Mú nọng mi 6 côn, tập cài bươn nưng chắng đảy xương nị, khạy tập lỏ côn ké bók thôi. Nọng hên hung nả ma tà, chơ ép bai nị nọng hụ chựa côn chảu mi ngươn lang văn hoá khặn chăn lài. Chảu cọ hụ ngươn lang văn hoá khòng chựa côn chảu cọ mi lai, chảu hê hụ đảy mết.”

          Lẹo đối cắp nọng H Chuyên Knul, dú buôn Mblơt, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, khánh thi lỏ dan vạy vạu khửn khù hung nả ma tà cắp bai tặp cọng nẳng côn Êđê Bih. H Chuyên tô, té mua he cón, nọng ép tặp cong Jhô. Cắp luông chí bók khòng pưng côn hụ chang nẳng địa phương, nọng đảy hụ mi to côn Êđê Bih chắng mi phú cọng Jhô dom hảu phủ nhinh tặp.

          ( Băng): “ Nọng hên mặc muôn nắt xương văn hoá khòng chựa côn chảu. Cánh nọng mong cong pếnh khày ngươn lang văn hoá khòng chựa côn chảu họt chu côn.”

          Chu khánh thi khắp xe cánh xủ pưng tàng nhạc chựa nọi côn lỏ vịa dệt cuông mự hội khỏi mặc bản mương khỏi đảy Tỉnh đoàn Đắk Lắk chọm tổ chức. Chi áo họt 30 bái khắp, bai xe, 300 diễn viên lỏ pưng đoàn viên, thanh niên cánh thiếu nhi nẳng 15 huyện, thị xã, thanh phố cuông tỉnh cọ au ma nẳng chu khánh thi pưng bai khắp, bai xe, nhạc tấu khòng lài chựa côn nẳng lài phổng lô cuông cá mương. Té pưng xiêng tắm xùng, dỏn mo quén khơi khòng phú cọng Jhô, cọng tong, cong mạy, đan T’rưng, ken đing năm họt xiêng tính, xiêng pí, pưng xiêng khắp ay – ray, khắp then, khắp ý, khắp ví dặm, khắp Nam bộ…cọ dệt hảu chu khánh thi nhương tứm muôn hòm, phọn nương. Ưởi H Tuyết Niê, nẳng buôn Cuôr Dăng A, xã Cuôr Dăng, huyện Cư Mgar va:

          ( Băng): “ Cuông pưng chu khánh thi xương nị hư tạk khù ngai đi hảu lài côn ép học tứm lài kinh nghiệm xưa té pưng đội bạn ứn. Cánh choi chảu mi tứm lài luông hụ xiêng mặc muôn nắt xương ma tang tặp cọng lẹo hụ đảy pưng tàng nhạc khòng lài chựa côn xưa cọ xương pưng tàng chương ỉn muôn khòng chựa côn chảu.”

          Toi nhẳn danh khòng Ban giám khảo, chu khánh thi hên đảy ngươn lang văn hoá lài tàng, lài dong khòng lài chựa côn nẳng Đắk Lắk. Mỏi bái khắp, bai xe mi luông  pông chàư dom dan chơ lẹo lựa chọn té xỉn xửa cánh luông tẳng tánh, xủ xiêng nhạc chọp men. Pọm cắp vịa nặn, vịa xứp tam ngươn lang văn hoá nẳng pưng đội khánh thi cọ hên chảnh chơ mi luông chôm hặp khòng pưng nọng thiếu nhi cuông lai bai khắp xe lài côn. Lung Lê Văn Hồng, trương Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Giám khảo chu khánh thi hảu hụ:

          ( Băng): “ Ban giám khảo pi nị nhẳn danh xung luông chôm hặp  khòng pưng đội, lưn xưa lỏ ngon thi vạy khắp xe xủ nhạc chựa nọi côn, cọ mi lài bai muôn hòm, pộn  dỏn. lưn xưa lỏ pưng bai khắp, bai xe khòng pưng nọng nọi khòng pưng huyện phổng cuông, lắc cày xương Krông Bông, Lắk. Pưng nọng chăm nhăng nọi hák va chang khắp, chang xe pưng bai khắp, bai xe khòng chựa côn chảu cánh pưng xiêng khắp, bai xe, xiêng cọng nặn cọ dệt hảu chu khánh thi cựt đảy lang đì.”

          Lang đi khòng chu khánh thi cọ hôm phân pếnh khày cuông đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi Đắk Lắk luông mặc muôn nắt xương pưng tàng nhạc, văn hoá mi té mưa lang pàng chạu, vạy xứp tam pảy chự cánh pếnh khày ngươn lang văn hoá khong chựa côn chảu mưa nả.

                                                                   VOVTN – Hạnh dịch 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC