Đas jos thiêz siv nênhx hnuz 10-4-2024
Thứ tư, 15:51, 10/04/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Gra siêz côngv thôngx txux chi-Tsưr ziv chiê phax tar moz vưv

Tsuôk hâur 2 luz hlik hâur shôngk shông 2024,Krông Bách tưz muôx 3 lênhx nênhs trâul tuôs tiv moz vưv, zos huyện muôx ntâu lênhx nênhs trâul moz đuô hur si hâur tỉnh Đắk Lắk. Zơưv Y Doãn Niê, Phưv Chủ tịch Ủy ban huyện Krông Bách nhav tiêk, luôs hâux lưv phax tar moz vưv hâur thax tsav qơư njiz trâul ntâu phiv liv viv ntâu chuôz zis tu zus đêr thiêz mir tsi hux jos đros cơ quan muôx vax huôv phax tir thêir moz: “Pêx xênhv tu zus đêr, mir hâur thax tsav huyện phênhv ntâu lơưr tso xưz, tsi muôz khi, muôz cơư; canr bôv kho moz tsiêx cxu ntâu jiês muk cxax yuôx phax phôngz moz vưv, taz sik chuôz zis cxov tsi tâu thiêz cxoz txưv tsi xar cxax yuôx vắc xin”.

Hâur TP Buôn Ma Thuột lok sik thax tsav qơư tưs hâur Đắk Lắk txix tox siêz txos đrav đrôngs puôr lênhx njiz thiêz pov đêr tso tâus cêr. Têx li heik co zôngx ziv uô tsi jông txos lênhx nênhs muk lol đhâu cêr. Niêv lâul Trịnh Thị Hồng Hạnh, nhoz phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột heik nyei trưk, viv tưz muôx jiês trâul đêr tov: “Kuôk no iz ciêz cur muk tơư muk car ciêz, tsênhv taz tov muk cêr muôx iz tus đêr đhiê tuôx tov cur. Thâuv co cur lok six nyei thiêz cur tưz đhiê, taz sik ziv đhiê đêr ziv châuv chênhr. Nhiv no zos cur pov đêr tso tsi khi mak cur lok six nyei cơưk”.

Xav kror đruôz đraz iz shông, Đăk Lắk muôx 6 cxênhz lênhx nênhs trâul đêr tov, mir khơưz tsuv muk cxax yuôx phax tar moz vưv. Txix ciês hâur shôngk shông txos nhiv no, tỉnh muôx 4 lênhx nênhs trâul tuôs tiv moz vưv. Zơưv Đỗ Xuân Dũng, Phưv Giám đốc Sở Kôngz nuv thiêz huôv tsar tox siêz tỉnh Đắk Lắk heik pâuz, qir tiv muôx chôngz lênhx ntâu tus trâul moz vưv phênhv ntâu zos seiz car tsi tâu têx đêr thiêz mir; tsi yuô moz siêz txos cxax yuôx phax phôngz moz vưv, tsuôk tax 37%. Iz chas co, cux tsi uô đrux ntov têx cui tinhv lok seiz car, tsưx phưv đêr, cxax yuôx phax phôngz moz vưv trâu đêr, trâu mir: “Têx lênhx tu zus đêr, mir tsi uô trơưk chei têz qơưk cui tinhv thiêz chiê đêr, mir tov luôs lưv tus mak cơ quan muôx vax huôv zuôr muôz tus tsưr tu zus đêr, mir ntơư tik cêr cxâuv cov txos qơư cui tinhv”.

Lơưr zơưv Nguyễn Thiên Văn, phưv Chủ tịch ủy ban tỉnh Đắk Lắk, chiê txo grêk tsơưs moz vưv huôv xênhz cux li txo grêk tsơưs chor nênhs trâul tuôs viv moz vưv, cxuô ngênhx muôx vax huôv thiêz hâu nov ntơưv qơư tsuv sir jos uô cxuô faz tsưr ziv chiê uô đrux ntov têx chei, cui tinhv lok phax tar moz vưv trơưk li tỉnh hâux lưv tso tơưv: “Heik Ủy ban huyện, thị xã, TP sir jos uô luôs hâux lưv yax kriê, vênhv tôngv tsôngv pêx xênhv gra siêz tsưr ziv jênhv pâuz lok moz vưv têx tsi jông trâu lênhx nênhs. Têx lênhx tu zus đêr, mir tsuv cax yuôx vắc xin phax phôngz moz vưv cxix cxuô trâu têx đêr thiêz mir. Thâuv trâul đêr, mir tov thiêz khơưz tsuv zênhx max muk chuôs cưk yuôx chiê seiz njuôk shuôs, cxax yuôx phax tar moz vưv”.

Đắk Lắk tsênhv zos cheix ntux kruôr gis, zôngx ziv uô trâucaz moz vưv huôv xênhz, têx đêr thiêz mir zôngx ziv trâus cik moz. Chênhr viv li, đros trâu cxuô cơ quan muôx vax huôv têx sir jos, tsôngv pêx xênhv sơưr đơưk tsuv gra siêz tsưr ziv jênhv pâuz lok phax tir thêir chiê txo grêk tsơưs moz vưv./.

VOVTN-Riê Lâux cxeik, nhênhv 

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC