Xor xưv faz Bắc hnuz 18-12-2023
Thứ hai, 14:34, 18/12/2023 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Hâu nov Ủy ban tỉnh thiêz Hôiv Nôngx mênhx tỉnh Lai Châu tưz tsưr tsix jiês cơưv thav đros xar muôx 300 lênhx hôiv viên nôngx mênhx txơưx uô nox kinh doanh, canr bôv Hôiv Nôngx mênhx cxuô cấp thiêz tsưr têx hax huv OCOP shông 2023. Lơưr co, ntơưv jiês cơưv tưz muôx hôiv viên nôngx mênhx, cans bôv Hôiv Nôngx mênhx thiêz chor sở, nganhx cik txos têx tsênhv chêi lok kôngz nuv, jêx jok, pêx xênhv li 20 ntâu luk nus. Zơưv Hà Trọng Hải, Phưv Chủ tịch Ủy ban tỉnh Lai Châu puz pâuz: “Đros jêxjok nhiv no tỉnh muôx 39/94 xar uô tiêr cxiv tsa jêx jok yiêz, xav luz đraz tas nro tỉnh uô tâu xar muôx 14 luôs hâux lưv iz xar, phênhv sâu tâu xar muôx 20 triệu iz lênhx nênhs iz shông. Thiêz nhiv no tỉnh tưz muôx ntâu thâx tsav uô nox tsêx trung, li 10 cxênhz héc ta cà phê, zuôr xar 13 cxênhz héc ta cao su, 10 cxênhz ntâu héc ta cuêv fix, 8 cxênhz ntâu tsoz ntông nox txir thiêz zuôr xar 7 cxênhz héc ta mắc ca… Nhiv no tỉnh cux tưz huôv tsar tâu 171 hax huv OCOP txix hov 3 tror sâur thiêz Lai Châu chor hax huv cux tưz tâu têx fôngx zưs hâur têz qơưk thiêz đrâuv têz qơưk ntâuk gri siêz”./.

Khắc Kiên-Lik Thox cxêik nhênhv

 

UB tỉnh Lào Cai nhiv kruôr tsưr tsix choz luôs hâux lưv huôv tsar KTXH thiêz njuôs xav nhiêx txiêx têz qơưk huôv tsar uô shông 2024 trâu têx nganhx, tiv phaz, njuôs xav tas nro zuôr xar 120 jênhv vưv lox. Têx jênhv vưv huôv tsar KTXH Lào Cai shông 2024 chêx chôngk lok 10 vênhv thix, ndar txos tsôngv box muôx luz nênhx tsâu sor. Shông 2024, Lào Cai xav tênhv chuôz tsar seiz car nhiêx txiêx, chuôz ndê yưv pênhr txos 60 cxênhz tỷ đeiv; chêx chôngk cxơưz tiês uô cxuô côngz tsinhx li: cêr muk chênhr Nội Bài-Lào Cai ntu đhâu Yên Bái-Lào Cai’ krêz côngz cxiv uô tul qox muk đhâu niêv đêx Liêz txuôk Bát Xát (VN) muk Bá Sái (Trung Quốc), dự án qar yêz za Sa Pa./.

An Kiên-Txâur Vax cxeik nhênhv

 

Cux ntơưv tỉnh Lào Cai, Ủy ban tỉnh no nhiv kruôr muôs ntâuz ntơưr chox kriê, hêik cov uô tsênhz mênhx têx tsik jông hâur pluôs nox trâu shux xênhz niêv txir zus mor nhoz Tsêr cơưv Phôv thông Mênhx cxưx niêv txirzus mor Cxênhx iz Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà. Đros co zos hêik Sở Zoz zux tỉnh sêiz shuôk, sik côngv đros thax tsav qơư qênhz shuôk hâux lưv tsưr tsix uô chor pluôs nox trâu shux xênhz niêv txir zus mor, nội trú thiêz uô lơưr têx tsênhv chêi txơưr đuô paz trâu chor shux xênhz ntơưv têx qơư zoz zux zuk sêiz car. Uô ntêx co, xor mông muôx sâuv pov chir puz pov, 170 ntâu lênhx shux xênhz niêv txir zus mor Tsêr cơưv Cxênhx iz Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà tsuv nox pluôs sơưr nzor muôx tsik txâuk têx zav nox lơưr cui tênhv. Iz tsuv mor 11 lênhx shux xênhz tsuôk muôx 2 poz mì tôm hâu đros jâuz chiê njê mor nox, hok lơưr tsưr ziv pluôs nox mak iz lênhx shux xênhz tâu nox iz poz mì tôm đros siz luz kê. Shux xênhz chor pluôs nox chênhr cux muôx tsik txâuk têx zav nox. Ciês chor jâuz muôz lok uô nox lok cux tưz lưx thiêz tsik jông tas thiêz tsik taz por tsơưr lươngv./.

An Kiên-Lik Thox cxêik nhênhv

 

Huyện ủy Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên choz trâu UB huyện hu lênhx nênhs hlôngr njêx muôk công ty TNHH muôv muôs số 6 Điện Biên tuôx chiê uô tsênhz mênhx têx hâux lưv tuô fov uô tsêr meir đêx tênhv Phi Lĩnh uô zênhr shar txos tsôngv box nhoz iz ndis co. Lơưr co cử tri heik lok hâux lưv uô tsêr meir đêx tênhv Phi Lĩnh cux heik lok hâux lưv Công ty tuô fov nhoz jê tsêr cơưv ntơưr, tsôngv box li tsêr nhoz. Hâux lưv tuô fov thâuv shux xênhz tsênhv cơưv ntơưr cux uô shux xênhz cơưv tsi tâu ntơưr; muôx poz jêz za lok tsôngv box li trur tsêr uô puôk tsuôx thiêz tsi taz por./.

Vũ Lợi-Txâur Vax cxeik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC