Phênhv ndis shuôk têz qơưk hnuz 30-4-2022
Thứ sáu, 14:01, 29/04/2022

Ndis shuôk uô si thax tsav trôngz nhoz Lai Châu

Thax tsav trôngz Tả Liên Sơn  nhoz Xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Ntơư zos thax tsav trôngz siêz tiv 6 nhoz Việt Nam, zos siêz 2.996 thiêr pir li niêv đêx hiêr thiêz nhoz puôz ntus đriv  oz luz tỉnh Laox Cai-Lai Châu. Chênhr zos muôx trôngz siêz jông jav gra bê Tả Liên Sơn thiêz thax tsav qơư co tsênhv taz tov huôv tsar du lix, ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs, muôx chôngz lênhx kruô tuôx ndis shuôk. Zơưv Nguyễn Thịnh Quý, iz lênhx kruô nhoz Hà Nội tuôx ndis uô si hêik pâuz:

          “Thax tsav qơư co tsuôk zos đêz 7 cêik cêr, taz sik tsuv muk tas 8 luz six hơưv thiêx muk ndis shuôk tas thax tsav qơư co thiêz tâu sêiz pov têx tox trôngz câuv har ntơư jông jav, nziv tsôngv kruô siêz nhiêv”

          Cux iz zav li Tả Liên Sơn, trôngz Pu Tả Lèng nhoz Xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu nhoz siêz iz zav li trôngz Fa si Pan thiêz Pu Si Lung. Trơưk li heir nênhs Cho luk hêik, pu zos trôngz, Tả Lèng zos thax tsav qơư co bê hu cxôngx nzor thiêz thax tsav qơư no muôx ntâu tus đêx ntưk đhâu têx tsas tsuô, uô trâu chôngz lênhx kruô nhiêv txos.  Pos Phạm Thị Hiền Nhi, iz lênhx kruô nhoz đrôngl HCM tuôx ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs shir phaz lul hêik pâuz:

          “Tâu tuôx ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs trâu thax tsav qơư pu Tả Lèng no, cur pov ntâu qơư, ntâu tus đêx, ntâu zav pax jông jav, uô trâu cur thiêz chôngz lênhx kruô nhiêv tuôx sêiz shuôk, ndis uô si trâu thax tsav qơư no”

          Trơưk li chôngz lênhx kruô thiêz têx lênhx nênhs nhênhz chơưv hêik pâuz, thâuv tsôngv kruô tuôx ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs trâu têx thax tsav trôngz siêz nhoz cxuô tsênhv qơư tỉnh Lai Châu, tsôngv kruô sđ cux tâu muk sêiz shuôk tsôngv px heir nênhs tsơưs cxuô luz jêx jos hâur thax tsav co têx txux chi, vênhx huôv jông cxôngx nzor thiêz pâuz tâu tsôngv pêx xênhv luz nênhx nox nhoz muk lok hâur niêx hnuz.

          Đros trâu huôv tsar truôx cxuô heir nênhs tsơưs têx txux chi, vênhx huôv jông cxôngx nzor; du lix cxuô trôngz siêz nhoz Lai Châu cux tâu tsôngv kruô hâur têz qơưs thiêz kruô oz chas têz qơưs nhiêv tuôx sêiz shuôk. Zơưv Trần Tiến Dũng, chủ tịch uỷ ban tỉnh Lai Châu hêik pâuz:

          “Lai Châu muôx ntâu tox trôngz câuv har jông jav, pir li trôngz pu Tả Lèng, txuôk đros tsôngv pêx xênhv cxuô heir nênhs tsơưs têx txux chi, vênhx huôv jông. Thiêz têx qơư trôngz siêz no cux tâu hâu nov tỉnh Lai Châu xêir tsov zos qơư jông jav huv đros tsôngv kruô siêz nhiêv. Chênhr zos li hêik ntơư, hâu nov tỉnh Lai Châu, xêir tsov thax tsav qơư no huôv tsar du lix chiê tsôngv kruô tuôx  ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs”

          Nhạc dân tộc…………..

          Tỉnh ntus đriv Lai Châu nhoz thax tsav tox siêz faz Bắc, zos qơư muôx 20 hêir nênhs tsơưs siz chos huôv tsar cêr uô nênhx nhoz, tsưx phưv truôx ntus đriv pêz têz qơưs Việt Nam thiêz tsôngv pêx xênhv hâur thax tsav qơư no cux tsênhv huôv tsar truôx zuk heir nênhs tsơưs têx txux chi, vênhx huôv jông muôx đros đrêiv hâur luz nênhx tsik chiê pôngz plox./.

                                            Tsu cxêik nhênhv-Khắc Kiên, VOV Tây Bắc

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC