Ndis shuôk tez qơưk hnuz 19-4-2024
Chủ nhật, 07:37, 21/04/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Cêr yuôk Cò Nòi hâur ntu tir ntâuk tros châuz Điện Biên Phủ

Chiê cxuô luz yêz thiêz tuz lênhv thâux xa cxuô chuôz zênhx, triêv fov đros trâu cxuô zav nox tuôx trâu qơư tir ntâuk tros châuz Điện Biên Phủ, tsuv tuôx đhâu cêr yuôv Cò Nòi.

          Đros co, tros châuz Pháp tưz xav tâu tiêk: Cêr yuôv Cò Nòi-Mai Sơn, Sơn La zos ntu cêr chênhr trâu tuz lênhv VN têx yêz thâux xa chuôz zênhx, triêv fov, cxuô zav nox tuôx trâu qơư tir ntâuk tros châuz Điện Biên Phủ. Chênhr zos li hêik ntơư, tuz lênhv tros châuz phaz tưz tsar yêz ntux tso bôngk ruôr txox cêr yuôv Cò Nòi, yêz thiêz tuz lênhv VN pêz muk lok tsik đhâu. Taz sik, 18 cxênhz lênhx hluôk nênhs nhoz cxuô tsênhv qơư hur si hâur têz qơưk sơưr đros tir ntâuk tros châuz; hâur ntơư muôx 1 cxênhz lênhx tuôx trâu cêr yuôk Cò Nòi, zos nhoz Đội 34, 40 tưz siz chos côngv đas jos tsưr ziv tir thêir tros châuz thiêz cxiv kho ntu cêr no cov yêz thiêz tuz lênhv pêz muk lok tâu đhâu ntu cêr Cò Nòi tuôx trâu qơư tir ntâuk tros châuz Điện Biên Phủ. Pos Nguyễn Thị Nụ, zos iz lênhx đros tir ntâuk tros châuz hâur ntu co hêik pâuz tiêk: Hâur shông 1954 txos trâu ntu tir ntâuk zênhx tros châuz Điện Biên Phủ, hnuz tưs ntu cêr yuôv Cò Nòi cux trâus tros châuz tsar yêz ntux tso cxuô zav bôngk ruôr txox cêr co.  Hâur iz hnuz thiêz hmo, tros châuz tsar yêz ntux tso bôngk 10 ntâu jiês ruôr ntu cêr yuôv Cò Nòi thiêz tuô tuz lênhv VN pêz. Đruôz hnuz mak tuz lênhv VN pêz tsuv khiêr đrêiv, thâuv hmo ntux, tuz lênhv pêz mav tror lok kho đuô cêr cov tuz lênhv thiêz yêz thâux chuôz zênhx, triêv fov muk lok tâu đhâu ntu cêr no: “Hâur ntu co, tros châuz tuô chênhr hênhr, hâur iz hnuz tros châuz tsar yêz ntux tso yênhx puô tấm bôngk tuô ntu cêr no puôk tsuôx tas. Thâuv ntơư, tuz lênhv pêz thiêx kriz iz txox cêr muk txơưr chiê pêz tuz lênhv têx yêz muk lok tâu đhâu. Txơưv txov nhêv bâuv tưs, tuz lênhv pêz  uô siêz truôx bo siz côngv đas jos uô tâu truôx cxuô luôs hâux lưv zok muôz chiê tir ntâuk zênhx tros châuz Điện Biên Phủ”

          70 shông xav txix ntâuk zênhx tros châuz Điện Biên Phủ, hâur cxuô jiês tror muk sêiz shuôk ntu cêr yuôk Cò Nòi, cxuô lênhx tuz lênhv lâuk đrav ntêx cux tsênhv ndo njôngr têx tsưr ziv tir ntâuk tros châuz nhoz trơưr siêz tsik plox. Zơưv Lò Văn Hánh, sêiz car zok nriêr bôngk hâur ntu cêr yuôv Cò Nòi hêik pâuz: “Hâur ntu co tsuv muôx chor hluôk thiêz cur cux zos tuz hluôk tâu choz hâux lưv zok nriêr tros châuz têx bôngk, muôx ntâu jiês tưz zông yêiz 3 hnuz 3 hmo tsik tâu mor nox, tsik tâu dêx hâuk, txơưv txov nhêv bâus tưs pêz cux truôx siêz bo uô cov tiêr cxuô luôs hâux lưv zok muôz”

          Chiê ndo txiêx njis txos cxuô lênhx tuz lênhv  lâuk đrav ntêx sir tas ntâu đas jos, tsưr ziv tir ntâuk zênhx tros châuz đrav ntêx, txix shông 2000-2002, tỉnh Sơn La muôz pênhr nhiêx cxiv uô qơư di tích ndo txiêx njis txos chor tuz lênhv tir ntâuk tros châuz đrav ntêx tâu tas siv nênhx ntơưv ntu cêr yuôk Cò Nòi.  Shông 2004, qơư di tích co tâu  sâu bê trâu têz qơưs ntâuz ntơưr. Txos hli 7 shông 2021, tror cxiv uô tiêr nzir qơư di tích no ntu 1.  Côngz trênhx co, tâu xav tênhv zos cxuô hêir nênhs VN muôx cêr côngv siêz, sir tas đas jos tsưr ziv tir ntâuk tros châuz hâur ntu đrav ntêx. Zơưv Lò Đức Ngọc, phưv Bí thư huyện Đoanx Mai Sơn, tỉnh Sơn La hêik pâuz: “Qơư đuôz tuz lênhv cêr yuôv Cò Nòi, zos qơư muôx liv lox trâu VN chor hluôk ndo txiêx njis txos chor tuz lênhv lâuk đrav ntêx têx côngk đas jos, tsưr ziv cxiv kho têz qơưs”

          Tsênhz tiês, cêr yuôv Cò Nòi zos qơư chor tuz lênhv lâuk đrav ntêx tir ntâuk zênhx tros châuz Điện Biên Phủ thiêz zos qơư tsiv grê trâu chor hluôk nhiv no cơưv shâuv, cxiv kho têz qơưs truôx tuk, tsôngv px ziv hnuz ziv muôx luz nênhx tsâu sor./.

          Tsu cxêik nhênhv-Trấn Long, CQTT Tây Bắc

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC