Ndis shuôk tez qơưk hnuz 13-4-2024
Thứ bảy, 14:52, 13/04/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Quảng Ninh-Tiên Yên-huôv tsar qơư ndis uô si côngv thôngx

Nhoz ntơưv Đông Bắc txox cêr lox, txuôk đros cxuô txox cêr trôngx đriv thiêz muk trâu ntus đriv faz Bắc, Tiên Yên muôx tox trôngz câuv har đros trâu tiêx đras nhoz trơưk ntus đêx hiêr jông jav. Tiên Yên cux zos nênhs VN qơư nhoz kuz đrav ntêx đhâu yênhx cxênhz shông, zos thax tsav qơư muôx 17 hêir nênhs siz chos huôv tsar cêr uô nênhx nhoz; phênhv ntâu zos Choz Tsiz, Tày, Sán Chỉ, Cho... đros trâu sđ têx txux chi, vênhx jông cxôngx nzor tsênhv muôx đros đrêiv hâur luz nênhx niêx hnuz. Hur si têx txux chi, vênhx huôv cxôngx nzor co đros trâu têx muôx jông ntơưv qơư zôngx ziv huôv tsar qơư ndis uô si côngv thôngx. Zơưv Phạm Văn Hoài, Phưv Chủ tịch UB huyện Tiên Yên shir phaz lul hêik pâuz tiêk: Ngênhx sêiz car huôv tsar uô cxuô qơư ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs Quảng Ninh thiêz huyện Tiên Yên tsênhv taz tov chox kriê, cxơưz cxiz huôv tsar qơư ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs: “Hâur ntu đhâu pêz tưz chêx chôngk fuô uô ntâu luôs hâux lưv khơưk tsês cxuô hêir nênhs tsơưs têx txux chi, vênhx huôv jông; ntơư zos muôx hêir nênhs Sán Dìu, Sán Chỉ, Cho, Tày…. Chiê khơưk tsês thiêz huôv tsar cov tâu truôx têx txux chi, vênhx huôv jông cxôngx nzor, pêz cux cxiv uô cêr muk lok, cxiv uô vax tsêr cov muôx qơư txuôk đros huôv tsar cxuô qơư ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs”.

Tiên Yên nhiv no muôx 5 qơư ndis uô si cấp tỉnh. Ntơư zos ciêz  Tiên Yên, Tsênhv qơư vênhx huôv cxuô hêir nênhs thax tsav Đông Bắc, Tsêr mnov Hoàng Cần, đrôngl muk tơư Tiên Yên. Đros co, tsênhv qơư cux uô ntâu luôs hâux lưv cxơưz cxiz hêik kriê têx jông muôx ntơưv qơư trâu tsôngv kruô sđ pâuz txos. Zơưv Phạm Hải Quỳnh, Viện Tsar Viện  huôv tsar châu Á hêik pâuz: “Tiên Yên zos qơư jông jav hâur thax tsav Quảng Ninh. Tiên Yên muôx ntâu txux chi, vênhx huôv jông tsiv grê thiêz muôx ciêz muôs hax huv hmo ntux tâu kriz uô txix shông 2017. Đros trâu muôx ntâu qơư jông jav nhoz trơưk oz saz ntus cêr thiêz tênhz ndis cax lul hâur hmo ntux huv đros tsôngv kruô siêz nhiêv”.

Shông 2024, tỉnh Quảng Ninh tso tơưv luôs hâux lưv uô zos tok cov tâu 17 triệu jiês kruô tuôx ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs, hâur ntơư 3 triệu jiês kruô zos kruô oz chas têz qơưs. Chiê uô cov tâu trơưk luôs hâux lưv tso tơưv, tsuv uô txuôk đros cxuô doanh nghiệp chox kruô ndis shuôk têz qơưs thiêz huôv tsar, tsiv uô zav hax huv muôs trâu tsôngv kruô, cxơưz cxiz huôv tsar truôx qơưs ndis uô si côngv thôngx hâur thax tsav Tiên Yên thiêz  tỉnh Quảng Ninh./.

Tsu cxêik nhênhv-Lan Anh, CQTT Đông Bắc

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC