Tuôr jông đas jos chiê uô nênhx hur siêz hnuz 22-5-2024
Thứ tư, 15:35, 22/05/2024 VOVTB VOVTB
Tuôr jông đas jos chiê uô nênhx hur siêz hnuz 22-5-2024

Lào Cai tsênhv muôx têx tsi ngaz tuk lok cêr hlâu

          Ntâu shông no, txơưv pâuz tiêk uô li tsik zos taz sik pos Trần Thị Thơm thiêz tsôngv box nhoz iz ndis thax tsav thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cux tsuôk pâuz muk lok đhâu ntu cêr hlâu sâuv thax tsav hâur niêx hnuz: “Muk đhâu cêr hlâu mak pêz cux pov lok six riêz nênhs, taz sik viv muk jêx jos lok sik chox mê nhuôk muk cơưv ntơưr mak tsuôk pâuz muk đhâu cêr hlâu. Zos tsi muk đhâu mak zuôr tsuv muk lus lok six đêz”

          Yuôr zơưv Phạm Văn Hoành, nhoz xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, muk đhâu cêr hlâu cux tsuv muôx chênhz zênhv thiêz muôx têx thâuv cux njiz trâus têx phiv liv tsi jông. “Muk đhâu cêr hlâu li no mak ntos yêz cux zos fênhx yax. Zos muôx yêz hlâu tuôx mak cux tsuv tso yêz tsês ntơưv no xưz tsi pâuz uô li chas”.

          Tas nro tỉnh Lào Cai muôx 70 ntâu cei cêr hlâu muk đhâu têx huyện Bảo Thắng, Bảo Yên thiêz TP Lào Cai. Hâur tas nro zuôr xar 190 qơư cêr hlâu muk đhâu cêr ar, phênhv ntâu zos têx cêr chiv chir krêz, viv li tsi zos qơư tưs cux xor their thiêz muôx canhv pov taz por. Zơưv Nguyễn Thanh Hải, Phưv Chủ tịch UB xã Thống Nhất, TP Lào Cai puz pâuz: “Đros têx thax tsav no, pêz yax six yax mông trâu tsôngv box têx vênhv thix taz por thâuv muk đhâu cêr hlâu, yuôr chiê seiz car têx thax tsav no mak tsi tâu muôx tsưr ziv tưs chiê uô”.

          Txơưv têx tiv phaz thiêz nganhx muôx txơưx jênhv tưz sir jos yax mông, tsưr tsix canhv pov, cxok fiêx canhv pov, cxuôv por tsês ntâu cêr muk đhâu cêr hlâu, taz sik tsênhv muôx ntâu têx tsi taz por. Hâur shông 2023, tas nro tỉnh Lào Cai muôx yưv 3 txuz txiêz nanv cêr hlâu uô 3 lênhx nênhs trâus saz. Yuôr hâur hlik hli 4 shông no, sâuv cêr hlâu ntu đhâu xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai) tưz muôx yưv txuz txiêz nanv cêr hlâu zov chênhr thâuv yêz hlâu thiêz yêz tuôv tênhv siz đrâu uô 2 lênhx nênhs tuôs.

          Nhiv kruôr jê ntơưv no, UB tỉnh Lào Cai tror khiêz phêv chiê tso tơưv tsưr ziv muôz siêz chêx cuk canhv pov taz por zaoz thôngz cêr hlâu; tiv zix zos têx cêr muk đhâu cêr hlâu tâu tsôngv box chiv chir krêz zuôr trâus tâu cxuôv por tsês./.

An Kiên-Txâur Vax cxeik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC