Phênhv cxiv tsa Đảng hnuz 25-3-2019
Thứ hai, 00:00, 25/03/2019

Chor hluôk uô ntêx nyuôk khơưz huk cov tiêr cêr yuôv Cò Nòi

 

          Băng: “Txơưv tros châuz tsar yêz ntux za muk za lok, taz sik chor hluôk uô ntêx nyuôk, truôx siêz bo uô trơưk luôs hâux lưv tso tơưv; ntơư zos tsuv sêi đrơưv khơưz huk cov tâu tiêr txox cêr chiê yêz tuz lênhv muk lok tâu đhâu”

          Shông 1954, hur si pêz têz qơưs VN tưz sik côngv đas jos chiê tir ntâuk tros châu Điện Biên Phủ lịch sử, lênhx hluôk Thái Hữu Hoành đros trâu chôngz lênhx hluôk nhoz trâu Nghệ An thâuv ntơư tsênhv muôx 18 shông, tưz sâu ntơưr thor chiê đros paz iz phênhv tưs tsưr ziv đas jos tir ntâuk tros châuz nhoz trâu ntu cêr yuôv Cò Nòi thiêz zos iz lênhx hluôk hâur ntu ntơư đros kriz uô cêr cov yêz tuz lênhv muk lok đhâu.

          Hâur ntu tir ntâuk tros châuz Điện Biên Phủ, cêr yuôv Cò Nòi zos ntu cêr yêz thâux triêv fov, cxuô zav nox hâuk puôr lênhx muk lok đhâu tuôx trâu Điện Biên Phủ. Chênh zos li hêik co, hâur ntu ntơư, thâuv tưs tros châuz pháp cux muôz yêz ntux tso bôngk lok ruôr hiêv ntu cêr yuôv Cò Nòi, tsik chiê tuz lênhv Viêt Nam pêz têx yêz muk lok tsik đhâu tuôx trâu Điện Biên thiêz muôx iz puôk ntâu lênhx tuz hluôk tưz tâu tas siv nênhx trâu ntu cêr yuôv hêik ntơư.

          Băng: “Tros châuz tuô chênhr yax zos đhâu tov kaz hnuz 13, hnuz tưs tros châuz cux tsar yêz ntux tso bôngk; riêz nênhs yax mak zav bôngk tơưs kênhz thiêz thâuv tơưs co tsuv muk toz 5 txos 10 thiêr trâu hâur kror ar”

          Hâur 3 shông zos chor hluôk uô ntêx nyuôk, 29 shông uô tuz lênhv, uô ntâu zav hâux lưv txơưr tsik siz thôngx thiêz zơưv Hoành tưz đros tir ntâuk tros châuz  6 jiês; 100 ntâu jiês tir ntâuk tros châuz trâu thax tsav qơư nhoz tsưx phưv jêx jos thiêz đros tir ntâuk tros châuz trâu têz qơưs Lok Tsuôk. Đhâu cơưv shâuv tsưr ziv txux chi tir ntâuk tros châuz, tsưx phưv têz qơưs, txơưv txov nhêv bâuv tưs cux uô tâu tiêr, hla cov đhâu cêr yêiz pluôs. Têx tsưr ziv siêz xar li hêik ntơư, đhâu uô tiêr tuz lênhv tror lok trâu chuôz zis; zơưv Hoành  tưz uô siêz truôx bo cxiv tsa doanh nghiệp Duy Liêm, zos công ty cxiv cxuô zav thiêz tâu côngk nhav zos iz doanh nghiệp pâuz huôv tsar cêr uô nox hâur shông  2014.

          Băng: “Zơưv tsuôk xar tiêk, nhiv no tsuv uô li chas cov huôv tsar tâu truôx cêr uô nox cov muôx hâux lưv trâu chor mê tuz mê nhuôv  huôv tsar uô, muôx phenhv sâu tâu nhiêx txiêx paz cxiv tsa chuôz zis, muôx luz nênhx tsâu sor”.

          Thâuv tsênhv muôx đas jos, zơưv Hoành cux paz tâu iz phênhv tưs uô cxuô luôs hâux lưv trâu thax tsav qơư nhoz. Ntơư zos uô Bí thư chi bộ, phưv bí thư  Thường trực Đảng uỷ Phươngx, phưv chủ tịch  kuz tuz lênhv lâuk, chủ tịch hội nênhs lâuk….Txơưv uô zav hâux lưv tưs, zơưv Hoanh cux uô tâu tiêr thiêz tsưr ziv siê xar njôngr cov tsôngv px cxuô hêir nênhs sđ ziv hnuz ziv muôx cêr côngv siêz thiêz txo grêk tsơưs chor chuôz zis yêiz pluôs. Zơưv Chu Mạnh Hùng nhoz đrôngl Sơn La hêik pâuz nzir:

          Băng: “Zơưv Hoành zos iz lênhx uô ntêx nyuôk trâu cxuô luôs hâux lưv cxiv tsa cách mạng thiêz cơưv shâuv zơưv Hloz Hôx têx cêr uô nênhx jông. Chênhr zos uô tâu tiêr cxuô luôs hâux lưv hêik sâu, txơưv lênhx tưs cux muôx zơưv  sêiz tsiv grê”

Txix cxuô luôs hâux tâu tâu tiêr hêik sau, zơưv Hoành tưz tâu Đảng têz qơưs muôz côngz mênhx kruôk thiêz tâu hâu nov tỉnh Sơn La muôz ntâu ntơưr kruôk./.

                                       (Tsuv cxêik nhênhv-Tuyết Lan-Bích Thuỷ)
Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC