Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 06-5-2024
Thứ hai, 14:20, 06/05/2024 VOVTB VOVTB
Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 06-5-2024

Thơưx tuz lênhv Võ Nguyên Giáp nhoz trơưr chor tuz lênhv thiêz tsôngv box Tây Bắc siêz tsik plox

             Nhạc tiếng động…

          “Cur shir phaz thiêz jông siêz hênhr thâuv xar txos thơưx Võ Nguyên Giáp, lênhx nênhs uô ntêx hlo hâur pêz quân đôiv, zos pêz têz qơưk lênhx thơưx txơưx njê. Hloz Hôx thiêz Thơưx Giáp đros Trung ương Đagr tưz muôx têx cuêz tênhv jông, paz trâu pêz ntâuk zênhx tâu tros châuz”.

           Muôx 95 shông, 77 shông nhoz hâur Đảng, 47 shông nhoz hâur quân đôiv-Đại tá Nguyễn Hữu Tài, Kuz Chủ nhiệm Chinhr triv Trung đoàn 209, Sư đoàn 312; zos kuz Cục trưởng Cục Quân huấn, Bôv Tổng tham mưu cux tsênhv ndo njôngr txos ntu ntâuk tros châuz ntơưv Điện Biên Phủ; tiv zix zos cxuô kror lok thơưx Võ Nguyễn Giáp, lênhx nênhs tưz paz trâu zơưv thiêz sơưr đơưk moz siêz, sir jos ntâuk tros châuz ntu thâuv co.

            Đại tá Nguyễn Hữu Tài tsênhv ndo njôngr, ntu thâuv hâur hlik hli 4/1954, thâuv co zơưv tsênhv uô chủ nhiệm chinhr triv Trung đoàn 209, tâu Đảng ủy Trung đoàn phêiz muk trâu Tiểu đoàn 154 chiê đros chỉ huy chox car tiểu đoàn tsưr tsix tir ntâuk tros châuz ntơưv trôngz D1.

            Hâur jiês đros zơưv Hoàng Cầm, Trung đoàn trưởng lok qơư sêiz car côngz xưv ntâuk tros châuz cơưv sơ kết oz jiês ntâuk tros, zơưv Tài lok six nhiêv txos Đại tướng têx luk hêik, muôx kruôk, muôx hêik txos têx phiv liv thiêz hêik txos têx kror tsênhv uô tsik tâu tâu… Taz sik kror zơưv ndo njôngr txos zos Thơưx Giáp uô jông mnôngs thiêz nus jông txos thax tsav qơư thiêz chor bôv đôiv luz nênhx… “Thơưx Giáp uô jông nux txos bôv đôiv li đas jos, nox hâuk thiêz têx qơư nox nhoz ntơưv qơư tir ntâuk tros châuz nhoz trôngz D1. Uô hâux lưv tiêr, Tổng tư lệnh hêik pêz nhoz chiê đros lơưr no su. Pluôs mor nox muôx grêix buô ciz, muôx jâuz njuôz, thiêz kror shir phaz zos Tổng tư lệnh têx luk nus jông txos chor canr bôv ntơưv têx qơưk ntâuk tros châuz tror lok. Co zos têx six hơưv lok six shir phaz mak pêz zuôr ndo njôngr tsik plox hlo hâur jiês ntâuk tros châuz njiz ntâu cêr txov thiêz phiv liv co”.

             Hok kuz bôv đôiv lâul Quàng Văn Khỏ, nhoz xar Mường É, huyện Thuận Châu, Sơn La-lênhx nênhs đros chor dân công, hluôk nênhs uô ntêx hlo thâuv ntêx sir jos cxuz têx kror bôngk, kho đuô txox cêr muk đhâu trôngz Phap Đin, thâuv tâu njiz Thơưx Giáp zos kror shir phaz thiêz ndo njôngr txos đuô hur si hâur zơưv luz nênhx.

            Zơưv Khỏ piêr, đhâu ntâuk zênhx tros châuz ntơưv Điện Biên Phủ, zơưv muk uô tuz lênhv, zos chiến sĩ Trung đoàn 148 nhoz ntơưv Điện Biên. Hâur jiês Thơưx Giáp tror tuôx sêiz shuôk Điện Biên shông 1955, zơưv Khỏ hmôngr jông tâu njiz, tâu mnôngs Thơưx Giáp têx luk kruôk, luk kriê pêz têx quân đôiv. “Zơưv Giáp sêiz nus, cxov têk cxuô lênhx nênhs, hêik sơưr đơưk sir jos cơưv ntơưr, cơưv shâuv. Nhiv no Điện Biên ntâuk zênhx tâu tros châuz lơưv, sơưr đơưk tsuv sir jos por vêv pêz têz qơưk. Thâuv co muôx 5.000 lênhx nênhs sơưr sâuv yar tiêx Điện Biên chiê tâu njiz zơưv Giáp”.

            Tưz tsik zos canr bôv, chiến sĩ, mak hâur tsôngv box cxuô mênhx cxưx thax tsav qơư cách mạng Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ, Thơưx Giáp tsênhv nhoz đrêiv hâur sơưr đơưk siêz tsik plox.

             Thơưx Giáp têx đuôz, luk thav tưz tsik zos muôx đros đrêiv têx qơư nhoz, sêiz car côngz xưv ntâuk tros châuz thâuv co, mak tsênhv muôx nhoz têx đrak liêx lox đar, tâu tso đêx txix Pak đêx liv Loọng Luông lok uô, lok sik tsênhv tâu hu uô “Pak đêx Đại tướng” – Côngz trinhx tâu cxiv uô khov muôx Thơưx Giáp ntơưr sâu xa trâu Bôv Chinhr triv, Chinhr phuv thiêz têx bôv, nganhx Trung ương, đhâu jiês tror tuôx sêiz yuô Mường Phăng shông 2024.

           Iz jiês tror thav txos Thơưx Giáp đros pox nhuôs hâur jiês lok sêiz yuô Mường Phăng, zơưv Lò Văn Nụi puôr lênhx muôx ntâu cêr shir phaz: “Hloz Giáp nus, hloz tuôx ntơưv no nhoz iz ciêz Mường Phăng puôk zuôr zus tâu? Pêz têz tiêk zus tâu; Pêx xênhv Mường Phăng puôk muk cơưv ntơưr? – Muk cơưv tas hur si, tsik muôx lênhx tưs tso ntơưr tsês; Pêx xênhv Mường Phăng puôk yêiz plaz? – Tsik yêiz hok hloz. Sơưr đơưk sik đros buôx têk thiêz hloz cux ndêiv sơưr đơưk muk….”

           Nhạc bài hát….

          Txơưv lênhx thơưx co tưz tâu tas siv nênhx lơưv, taz sik têx zơưv tsês chiê trâu têz qơưk thiêz Điện Biên tsênhv nhoz trơưr hâur sơưr đơưk siêz tsik plox; cxuô kror lok quân đôiv thiêz pêx xênhv Việt Nam li lênhx thơưx txơưx njê no tsênhv zos kror tsiv gri lox trâu cxuô mênhx cxưx, trâu cxênhv nênhs nhiv no thiêz tov ntêx no./.

Lê Hạnh-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC