ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 8 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 7 ꪜꪲ 2019 – ꪋꪙꪸ ꪜꪱꪫ ꪣꪱ ꪕꪱꪉ ꪼꪩ ꪩꪱꪙ ꪼꪩ ꪎꪸ ꪮꪒꪳ ꪤꪱꪀ ꪁꪒꪷ ꪀꪉꪴ ꪥꪱꪙ ꪵꪔ ꪜꪲ 2016 -2020
Thứ hai, 00:00, 08/07/2019

 

Chiên páo ma tang Chương trình luông pùn phén mương dón xìa cặt cung nà mẳn dan té pi 2016 – 2020

 

          Thàm: Pưng nả vịa chính khòng chương trình luông pun phén mương dón xia cặt cung nà mẳn hâng hy dan té pi 2016 – 2020 hôm mi pưng nả vịa sằng?

 

          Tóp:

 

          Điều 1: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình luông pun phén mương dón xia cặt cung nà mẳn hâng hy dan té pi 2016 - 2020, hôm mi pưng nả vịa chính xương lằng:

 

          1. Chư Chương trình cánh cơ quan quản lý Chương trình:

 

          a, Chư Chương trình: Chương trình luông pun phén mương dón xia cặt cung nà măn dan té pi 2016 - 2020 ( Huấn tển lỏ Chương trình )

 

          b, Cơ quan quản lý Chương trình: Bộ  Lao động - Thương binh cánh Xã hội.

 

          2, Luông pùn khòng Chương trình:

 

          a, Luông pun tênh mết: Chấp năm luông pun phén mương dón xia cặt cung nà mẳn hâng hy, dón xia chua hươn táo cặt cung xương cáu, hôm phân chấp năm luông pun mả khày kinh tế, nhẳn pao tiêng an bản mương, nho xùng puông kin luông dú hảu côn dân, lưn xưa lỏ nẳng pưng bản cặt cung, tạk khù ngai đì hảu côn cặt, chua hươn cặt ( đảy pày ép hiên xừ san, khám dà bệnh, mi hươn dú, nặm pẹk xủ, đảy sáo hụ pưng nang quam), hôm phân dệt mộm lẹo luông pun dón xia chua hươn cặt cung dan té pi 2016 - 2020 toi Nghị quyết Quốc hội pùn ók.

 

          b, Luông pùn chảnh thí

 

          - Hôm phân dón xìa chua hươn cặt cuông cá mương păn pâng pày té 1% - 1,5% mỏi pi ( riêng pưng huyện cặt, xã cặt dón té 4% mỏi pi; chua hươn chựa nọi côn dón 3% - 4%, mỏi pi) toi luông pun cặt chấp năm toi lai luông hảu dan té 2016 - 2020;

 

          - Piến thái luông dệt dượn cánh nho xùng puông kin luông dú khòng côn cặt, nhẳn pao păn pâng pày mỏi hùa côn khòng chua hươn cặt cuông cá mương họt lả pi 2020 lưn khửn 1,5% tưa vẹt sáư pi 2015 ( riêng chua hươn cặt nẳng pưng huyện cặt, xã cặt, bản xút ty pọ lai dạk cha, chua hươn cặt chựa nọi côn lưn cộp 2 tưa.

 

          - Chấp năm pọm pặp, đảy lang đi pưng luông pun, chính sách dón xia cặt cung vạy nho xùng puông kin luông dú cánh mi xương đảy xủ pưng cốc ngươn sính khòng, pưng tàng dịch vụ cốc chính khong bản bản mương.

 

          - Cốc ngươn sính khòng kinh tế - xã hội nẳng pưng huỵên cặt, xã cặt, bản xút ty pọ lài dạk cha đảy tọp hôm pọm pặp toi luông pun bản na máư.

                                      Bích Thuỷ - Hạnh dịch 

 

 

( Lưu văn bản – in đĩa )

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC