ꪹꪊꪉ ꪊꪉꪲ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪕ ꪖꪳ ꪣꪳ 4 ꪣꪳ 2 ꪁ ꪾꫛ ꪹꪚꪙ 9 ꪜꪲ 2020
Thứ ba, 00:00, 01/09/2020

 

 

Cách mạng bườn 8, bai ép ma tang nả vịa niếu chưa dần mương, tọp hòm luông hanh khòng dần mương

---------------

Hính cuồng 10 lài mự, Đảng hau cọ uồn pa cá mương tọt khuổm đảy côm ca khốm nạp hạp tềnh hạng họi pì khòng phèn xấc Tày vạy cựt àu nen xuấn tánh tư tang ma hẳư côn dần, hẳư bản mương. Toi Giáo sư, tiến sỹ Hoang Chí Bảo, chuyên gia cấp xùng khòng Hội đông lý luận Trùng ường, chơ nặn, Đảng hau hính đảy 15 pì, cắp số đảng viền cọ mi to chi áo họt 5 păn côn, hák va nả vịa níêu chưa dần mương, chiên páo khòng Đảng cọ cựt đảy lang đì, púc pua đảy quyên cuồng dần mương, àu luông pùn giải phóng chu chựa côn hẳư côn dần hụ. Tênh mết 20 triệu côn dần Việt Nàm cọ pọm cằn tứn khửn hôm hanh pọm cắp Đảng dạt àu chính quyên:

“Cách mạng bườn 8/1945 nẳng mương hau lỏ ven xanh vạu khửn nghịa cạt sàn chu chựa côn. Pếnh khày đảy hùa chằư hặc bản panh mương ặn lỏ luông hanh khòng chu chựa côn. Pàng cách mạng nặn, cọ tẳng tánh ók đảy bản mương nưng lẹo tênh mết chu quyên pọm ma mư côn dần lằng chi áo họt 100 pì chuốp khốm nạp hạp tềnh cánh khảm cài hạng păn pì dệt tìn sài nai chặư hẳư phèn xấc”.

Luông tang chất mương khòng Việt Mình đảy tánh ók mưa pì 1941, cắp 2 luông pùn cốc chính tênh lỏ lang mon khòng chu chựa côn cuồng dan đàng chuốp khốm nạp hạp tềnh khổ báp. Ặn lỏ dệt hẳư mương Việt Nàm đảy tư tang, dệt hẳư chu chựa dần mương Việt Nàm đảy kìn dú ím po nò pọm; pọm cắp luông pùn: “Thù àu đìn na khòng phèn đế quốc cánh phèn tìn sài nai chặư vạy pằn hẳư côn dần cặt cung; pằn lau đìn đòn hẳư châng piêng cánh dón xìa vịa thù pưng ngon thuế”. Pưng luông pùn nị cọ đảy hổm dằm ìn ók nẳng pưng bía chỉa vạy phát pày họt tựng phổng dần dú, tựng hươn máy, cồng sở, trương ép,… cọ niếu chưa đảy chu chựa dần mương. Ặn nị chính lỏ bón pâng cốc chính nhất hẳư lang xôn pẹ khòng pàng Tổng khởi nghĩa cách mạng bườn 8 nẳng tênh cá mương chơ chu thản lấn dần mương pọm cạt sàn, nặm nưng chàư điều păn côn xương điêu pọm cằn hựt cựt dạt àu chính quyên. Phó Giáo sư Tiến sỹ Phan Giang Biên, Phó Chủ tịch Hội khoà học lịch sử Việt Nàn vạu chảnh:

“Hính đảy 15 pì, lẹo Đảng hau cọ tọp hòm đảy lướm lài dần mương vạy khởi nghĩa cách mạng bừon 8, lẹo báu đảy bén ống lài. Ặn lỏ pộ luông hanh té dần mương. Cọ xương cuồng Sài Gòn pì 1940 khởi nghĩa Nam Kỳ cọ chuốp xiệt hại nắc nà, cọ pék xương Đảng hau chi chuốp xák xiều, hák va cuồng to 5 pì, hư Đảng cọ tọp hòm đảy chủm mú thanh niên tiền phong, cuồng cồng đoàn hạng họi păn côn vạy tạ pền chủm mú chính trị hằn hanh vạy khởi nghĩa cách mạng bườn 8”.

Cuồng 15 pì nặp té chơ tẳng tánh cọ mi 4 phủ uồn pa khòng đảng chuốp khả báp, cánh báu chắc to đằư chiến sỹ chuốp lay kinh, chuốp phèn xấc pắt pày tu tặp tỳ hại báp, côn dần chuốp khốm nạp hạp tềnh, hák va pưng vịa dệt nặn cọ báu dệt côn dần dản sắn, thói xùa. Chính pưng đảng viền, pưng chiến sỹ cách mạng cắp hùa chaư tin chưa, nết kìm liêm dú xư đì, lưm xìa cá lăm mo chảu, àu lang phắư chằư mon khòng côn dần vạy niếu chưa côn dần cánh đảy côn dần choi dừa, pảy chự. Toi lung Phạm Thế Duyệt, cón nị lỏ Uỷ viền Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTWMTTQVN, vạy pếnh khày đảy bai ép cuồng vịa niếu chưa dần mương khòng cách mạng bườn 8, cốc khoẹ Đảng đảy lâng lỏ đảng khòng côn dần:

“Cuồng dan xi piến mắư nị hư pưng bai ép nặn nhăng mi ý nghịa nhắư luồng, ặn lỏ lâng đảy đảy dệt hẳư Đảng hau xồm đáng lỏ Đảng khòng dần, Đảng tiền phong khòng chu chựa côn. Đảng đảy côn dần tin chưa, va lỏ côn dần dệt toi, chịk bók lỏ côn dần chấp năm, chính sách lỏ dần chấp năm. Pưng Nghị quyết khòng Đảng đảy xam khảu cuồng puồng kìn đơi dú”.

Bai ép ma tang nả vịa niếu chưa dần mương cuồng cách mạng bườn 8 cọ nhăng đàng đảy pếnh khày cuồng pàng piến mắư tẳng tánh cánh pảy chự bản mương khay nị, chấp năm lang phắư chằư mon khòng côn dần vạy hựt họt vịa tẳng tánh bản hăng mương hanh, châng piêng cánh đắc vằn./.

Nguyên Nhung – Thành dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC