Ngon tô thứ 5 mự 21 căm bườn 01 pì 2021- Chu chựa côn phổng Tày Bắc cắp Đại hội Đảng tênh phén mương tưa thứ 13
Thứ năm, 14:38, 21/01/2021

 

Chu chựa côn phổng Tày Bắc cắp Đại hội Đảng tênh phén mương tưa thứ 13 

 

          Chiêng pi nọng hặc xường! Đại hội Đảng tênh phén mương tưa thứ 13 chí khày ók té mự 25/1 họt mự 2/2/2021 nẳng Hà Nội, cắp 1.587 đại biểu tàng nả hẳư cài 5 triệu đảng viền cuồng cá mương chôm hặp.

          Đại hội đại biểu tênh phén mương tưa thứ 13 khòng Đảng Cộng sản Việt Nàm lỏ đại hội toi ky họp 5 pì tưa nưng, lỏ vịa dệt chính trị cận hà khòng Đảng, Hươn mương cánh dần mương Việt Nàm cánh va lỏ bón pâng cận hà cuồng dan mả khày khòng Đảng cánh bản mương Việt Nàm. Đại hội chí chà van cánh tinh báo cáo chính trị nẳng Đại hội 13( ặn nị lỏ vằn kiện cốc chính khòng Đại hội), Báo cáo tổng kết chấp năm luông pùn mả khày kinh tế-xã hội 10 pì dan té pì 2011-2020; tẳng tánh luông pùn mả khày kinh tế xã hội 10 pì dan té pì 2021 họt pì 2030; Báo cáo nhẳn danh lang đì chấp năm vịa dệt mả khày kinh tế xã hội 5 pì dan té pì 2021-2025; Báo cáo Tổng kết nả vịa tẳng tánh Đảng cánh chấp năm Điều lệ Đảng nhiệm ky Đại hội 12; Báo cáo kiểm điểm luông uồn pa khòng Bàn chấp hành Trung ương Đảng khoá 12( tinh Đại hội 13); Bau bàn chấp hành Trung ương khoá 13( nhiệm ky té pì 2021-2026)-cơ quàn uồn pa xùng nhất khòng Đảng càng 2 ky Đại hội.

          Chiêng pi nọng hặc xường! Pọm cắp dần mương cá mương, quần cánh chu chựa dần mương tỉnh Sơn La đàng muôn hòm chôm tỏn mự khày pàng đại hội.

          Sơn La mi tang đèn mương hy cài 250 cày số cắp mương bạn Lao. Đối cắp mỏi cán bộ, chiến sỹ Bộ đội đèn mương tỉnh Sơn La, nọk nho xùng trách nhiệm pảy chự đèn mương, pưng chủm mú cọ đảy lông pày họt chu phổng cắp luông pùn khặn khang xôn chinh, pảy chự tiêng àn đối cắp đại hội Đảng. Trung tá Phạm Thái Hoà, Trưởng phọng chự phong cuôn dàng cánh côn phít tội, Bộ chỉ huy Bộ đội đèn mương tỉnh Sơn La hẳư hụ:

           “ Pưng cơ quàn nghiệp vụ khòng Bộ đội đèn mương tỉnh khâng dệt nả vịa cóp thỏi hôm quam hẳư Bộ chỉ huy tẳng tánh pưng kế hoạch nghiệp vụ, hẳư chủm mú lông pày dệt vịa nẳng pưng phổng, vạy hụ đảy pưng khù mi ók nẳng phổng đèn mương, báu vạy cướt sình ók pưng khù họn hưn dệt hộn hạo họt nen tiêng àn bản mương. Nhẳn pao tiêng àn hẳư đại hội đảng tênh phén mương tưa thứ 13 khày ók”.

          Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội đèn mương Sơn La cọ tin chưa ma tang lang đì khòng đại hội Đảng tênh phén mương tưa thứ 13; mòng cong đại hội chí báu ók đảy phủ uồn pa lỏ pưng đảng viền pộn dỏn khòng Đảng khảu bàn chấp hành khoá mắư, uồn pa bản mương nhương mả khày ma tang kinh tế, xã hội, tiêng àn quốc phọng đảy tủm pua, chự mẳn tẹt tiêng.

          Trung tá Phạm Thái Hoà, Trưởng phọng chự phong cuôn dàng cánh côn phitý tội cánh Trung tá Đào Mạnh Tưởng, phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ đội đèn mương tỉnh Sơn La mòng cong:

          “ Cuồng pưng pì cài ma, Đảng uồn pa bản mương mả khày, cọ xương trực chau uồn pa Quần đội dần mương ma tang chu nả vịa. Mòng cong đại hội chí báu ók côn pộn dỏn khảu đảng khàu bàn chấp hành khoá mắư vạy uồn pa đảng cọ xương uồn pa hươn mương. Thứ 2 lỏ luông tang, luông pùn tẳng tánh bản mương hằn hanh. Thứ 3 lỏ pảy chự mẳn tực khóp nặm đèn đìn khòng bản mương”.

          “ Phổng đèn mương lỏ phổng cốc chính ma tang an ninh quốc phọng, lưn xưa lỏ cuồng dan dịch bệnh cô vít cướt sình ók. Xum khỏi mòng cong Đảng, hươn mương xứp tàm pồng chằư họt pưng khù dạk cha khòng cán bộ, chiến sỹ trực chau các cành nẳng phổng đèn mương. Pùn ók pưng chủ trương vạy cán bộ, chiến sỹ mi khù ngai đì pảy chự pặc hanh, yền chằư dệt vịa, cóp pặc hôm hanh pảy chự mẳn tực khóp nặm đèn đìn khòng bản mương”.

                                                                                             Bích Thuỷ-Huyền dịch

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC