Chương trình phát thanh quam Tay thứ 4 mự 12 căm bườn 6 pì 2024.
Thứ tư, 16:34, 12/06/2024 TTTB TTTB
Chương trình phát thanh quam Tay thứ 4 mự 12 căm bườn 6 pì 2024.

 

Sơn La niếu chưa pưng chảu dòm ngơn cốc mả khày nông nghiệp khèo, tẹt tiêng

          Khạy nị, tỉnh Sơn La mi cài 82 păn héc ta cò kìn mák cánh cò mák công, cuồng nặn tà đìn hẳư thù pít cài 63.200 héc ta, sản lượng hạng họi păn tấn mák mỏi pì; lài tàng mák nuối kìn chẹp, hụ cốc cò bón dệt ók, mi chư xiềng, chất lượng mák xiếp cốc khoẹ nẳng cuồng phổng.

          Pưng luông hăng hanh nặn cọ choi tỉnh Sơn La cựt pền phổng púk lài tàng mák đối cắp pưng đơn vị, doanh nghiệp thù xự, khài mák nuối. Xương Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Danko thành phố Hà Nội, cuồng mua 2023-2024, công ty cọ nhẳn đơn hang khài pưng tàng mák nuối cốc chính khòng tỉnh Sơn La, cắp dáo 3 păn tấn mák mặn hảu, 3.500 tấn mák muông, păn nưng tấn mák lưu chưa màu tím, pọm cắp hạng păn tấn mák lê, mák nà đài Loan, mák nà sầu riêng…Pả Nguyễn Thị Lương, Tổng giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu Danko tô:

           “ Khỏi hền po hay me na tỉnh Sơn La khâng dệt dượn nông nghiệp, báu quan va tàng chương hang đằư cọ pọm pồng chằư đù đì, ép học, xủ khoa học vạy nho xùng luông pùn kỹ thuật. Pưa xương nặn pưng tàng chương hay khòng na tỉnh Sơn La dệt dượn ók pọm chất lượng đì”.

          Pưng pì cài ma, lài luông cạt kiên khòng po hay me na, tựng chua hươn, HTX cánh doanh nghiệp nẳng tỉnh Sơn La cọ đảy tánh ók, hôm phân tẳng tánh pưng luông dệt dượn tẹt tiêng, choi pi nọng yền chằư dệt dượn, nho xùng ca con kinh tế.

          Lung Trần Ngọc Hiếu, Phó chủ tịch Thường trực Hội đông quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nặm ỏi Sơn La hẳư hụ: Vạy chự mẳn cạt kiên cọ xương vạy doanh nghiệp cánh côn dần pọm hiêng phành, công ty cọ mi lài chính sách dòm hẳư pi nọng, nhẳn pao mi bón khài tẹt tiêng, kẻ khày ca khài ỏi. Khạy công ty cọ khày quảng phổng púk khửn cài 9 păn héc ta , sản lượng pì 2024 danh đù cựt đảy 650 păn tấn, tênh mết số chua hươn cạt kiên púk ỏi cắp Công ty cọ khảm khói đảy cặt cung, lài chua hươn hựt khửn hăng mi té púk ỏi:

           “ Xum khỏi cọ mi ca bảo hiểm chăm va pền xương xư cọ xự toi ca chào hẹn hẳư pi nọng. Phổng púk ỏi nẳng Sơn La phân lài lỏ đìn pu, xương nặn công ty cọ mi luông pùn choi dừa hẳư côn dần tênh mết ngơn dệt đìn toi chính sách, xương xủ máy dệt đìn choi côn dần dón xìa ngơn dòm xắư púk cánh lăm đù cò ỏi. Nọk nặn ók xum khỏi xứp tàm nghiên cứu dệt xương mư àu máy móc khảu dệt dượn nẳng cá phổng đìn pu, vạy con dần dệt dượn cựt đảy lang đì xưa”.

             Họt khạy, tỉnh Sơn La cọ niếu chưa dáo 60 hươn máy, cơ sở chế biến, phân lài lỏ chế biến che, cả phề, pưng tàng mák nuối, nặm ỏi, nặm nôm, bột măn cò. Lung Nguyễn Thành Công, Phó chủ tịch uỷ bàn dần mương tỉnh Sơn La hẳư hụ:

           “ Tỉnh chí tạ khù ngai đì vạy niếu chưa pưng doanh nghiệp cuồng cánh nọk tỉnh tổ chức dệt dượn nông nghiệp; Thứ 2 lỏ tẳng tánh pưng luông pùn, chính sách, thứ 3 lỏ tạ ók tin chưa hẳư doanh nghiệp vạy pưng doanh nghiệp chơ dòm ngơn cốc chí tin chưa hiêng phành pọm cắp tỉnh Sơn La mả khày kinh tế, xã hội, hựt họt mả khày nông nghiệp khèo, tẹt tiêng cánh đắc vằn”.

          Phó chủ tịch uỷ bàn dần mương tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công hẳư hụ tứm, tỉnh cọ mi pưng nghị quyết choi dừa pưng hươn máy, choi dừa dệt dượn, tánh ók phỏng púk, chính sách nuống pan họt chiên cái bók xòn chủm mú côn dệt dượn, piến pành vịa dệt chỉa lai hành chính,tánh ók pưng tổ cồng tác khòng tỉnh trực chau choi dừa pưng doanh nghiệp, chảu dòm ngơn cốc chơ ma dệt kìn nẳng tỉnh Sơn La. Địa phường đàng chóng hanh xảng xồm cốc ngươn sính khòng, lưn xưa lỏ tang pày ma, vạy huấn tển dan chơ pày ma, ngơn dòm xắư vạy niếu chưa pưng hươn máy, đơn vị dòm ngơn cốc dệt dượn, cạ khài./.

Lê Hạnh-Huyền dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC